หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง สุรชัยสามช่า – คาราบาว

คอร์ดเพลง สุรชัยสามช่า – คาราบาว


INTRO | Em | ( 4 Times )

Em 
มาละเห
วย  
มาละ
วา
 
ตีกลองสาม
ช่า 
 
สุรชัยจะ
ร้องเพลง
Em 

เพื่อนฉันเป็นลาว 
 
ตัว
ขาวน้อยมน
มน
 
ฐานะยากจน แต่เป็น
คนน้ำใจไม
ตรี
 
เนื้อ
ตัวก็ใสสะ
อาด 
 
ขาวผ่อง
ผาดสง่ารา
ศี
 
น้ำ
ใจยิ่งดูเข้า
ที 
 
ก็เพราะ
มีความหวังตั้ง
ใจ

 
น้ำ
Em 
โขงไม่เคยขวาง
กั้น 
 
น้ำ
จันไม่คดโกง
ใคร
 
น้ำ
ใจสามัคคีเมื่อ
ไร 
 
ยกจอกย้อม
ใจสัมพันธไม
ตรี

 
เอ้า  
กรึ๊บ การารึบ กรึ๊บ กรึ๊บ
น้ำโขงไม่
เคย 
 
 
คั่นความสัม
พันธ์
น้ำจันไม่
เคย 
 
 
แบ่งชาติชน
ใด
Em 
มาละเห
วย  
มาละ
วา
 
ตีกลองสาม
ช่า 
 
สุรชัยจะ
ร้องต่อ 
 
 
Em 

เพื่อนฉันเป็นญวน 
 
ชอบ
ชวนฉันเล่นเปล
ไกว
 
เพื่อน
ญวนฉลาดหัว
ไว 
 
สมอง
ใสขยันการ
งาน
 
ปลูก
ผักสวนครัวขาย
ส่ง 
 
ฐานะมั่น
คงไม่อดอา
Em 
หาร
 
สาวญวนยิ่งดูชื่น
บาน 
 
มีชื่อมา
นาน ผิวนวล ผิว
นวล

 
น้ำ
Em 
โขงไม่เคยขวาง
กั้น 
 
น้ำ
จันไม่คดโกง
ใคร
 
น้ำ
ใจสามัคคีเมื่อ
ไร 
 
ยกจอกย้อม
ใจสัมพันธไม
ตรี

 
เอ้า  
Em 
มาละเห
วย  
มาละ
วา
 
ตีกลองสาม
ช่า 
 
สุรชัยจะโซ
โล่

INSTRU | Em | ( 10 Times )

 
น้ำ
โขงไม่เคยคิด
แบ่ง 
 
เป็นกำ
แพงชนชาติชน
ชั้น
 
น้ำ
โขงเมื่อเป็นน้ำ
จัน 
 
มาลัยสัม
พันธ์จะคล้องคอ
เธอ..  

เพื่อนฉันขะแมร์ 
 
รัก
จริงไม่แพ้ลาว
ญวน
 
น้ำคำคร่ำครวญ ชอบชัก
ชวนร้องรำทำ
เพลง
 
ทำ
นาประสาบ้าน
นอก 
 
ใส่เสื้อ
ดอก 
 
ตะกรุดของ
ขลัง
 
สู้
การสู้งานจริง
จัง 
 
ไม่หัก
หลังคดโกงผู้
ใด

ไทยเขมรลาวญวน 
 
ชัก
ชวนคบหากัน
ไป
 
แหลม
อินโดจีนและ
ไทย 
 
ใช่อื่น
ไกล 
 
เชื้อสายสัม
พันธ์
 
น้ำ
โขงไม่เคยคิด
แบ่ง 
 
เป็นกำ
แพงชนชาติชน
Em 
ชั้น
 
น้ำโขง เมื่อเป็นน้ำ
จัน 
 
มาลัยสัม
พันธ์จะคล้องคอ
เธอ
 
น้ำ
Em 
โขง 
 
เมื่อเป็นน้ำ
จัน 
 
มาลัยสัม
พันธ์ 
 
จะคล้องคอ
เธอ
 
น้ำ
Em 
โขง 
 
เมื่อเป็นน้ำ
จัน 
 
มาลัยสัม
พันธ์ 
 
จะคล้องคอ
เธอ

Em 
ไปละเห
วย  
ไปละ
วา
 
สุรชัย สาม
Em 
ช่า 
 
ขออำ
ลา 
 
ขอลาไป
ก่อน
Em 
ไปละเห
วย  
ไปละ
วา
 
สุรชัย สาม
Em 
ช่า 
 
ขออำ
ลา 
 
ขอตัวไป
ก่อน

OUTRO | Em |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

คาราบาว – สุรชัย 3 ช่า
 โฆษณา