คอร์ดเพลง บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ – เต๋า ภูศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ เต๋า ภูศิลป์

คอร์ดเพลง บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ - เต๋า ภูศิลป์

เพลง :

ศิลปิน : เต๋า ภูศิลป์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา

คอร์ดทั้งหมด : A,B,C#m,E,F#m,G#m


INTRO | E | E/A | E | E/A |

E 
สิไปอิหลี ซั่นบ้อ น้องหล่า
E/A 
คำแพง
E 
คึดคักแล้วบ้อ แก้มแดง จั่งตัด
E/A 
สินใจ
E 
อ้ายเคยได้ยิน พี่น้องบ้านเฮา เพิ่น
E/A 
เว้ามาหลาย
 
อยู่
F#m 
ยากกรุงเทพฯ 
 
บ่ม่วน
G#m 
ดอกเมืองใหญ่
 
ถ้าเป็
A 
นไปได้.
B 
.. 
 
มีแต่อยากคืนเมื
E 
อบ้าน

E 
อิพ่ออิแม่ เจ้าเด้ ไผสิซอ
E/A 
ยเบิ่ง
E 
พ่อใหญ่แม่ใหญ่ สิเพิ่ง สิใช้ไผ  
E/A 
ลูกหลาน
E 
บักน้อยอิน้อย ผู้ได๋สิเล่น เป็น
E/A 
หมู่มัน
F#m 
หมูหมากาไก่ 
 
งัว
G#m 
ควายซุมนั้น
 
คงคึดนำเ
A 
จ้าคือกัน 
 
ย่านเมืองพาเจ้าหล
B 
งทาง

A 
บ่ไป บ่ไป บ่ไป
B 
ได้บ่ 
 
 
G#m 
บ่ไปกรุงเทพฯไ
C#m 
ด้บ่
 
อยู่บ้านเ
A 
ฮา กะสุข กะ
B 
พอ 
 
กะมีซุอ
E 
ย่าง
A 
บ่ไป บ่ไป บ่ไป
B 
ได้บ่ 
 
กรุง
G#m 
เทพฯมันฮ้อนคือจั่
C#m 
งหยัง
 
อยู่บ้าน
F#m 
เฮาเย็นส่วยส่วยเด้อ
G#m 
นาง
 
อ้ายสิ
F#m 
พาไปนอนเล่นเถียงน
B 
าฮ่าง
 
บ่ไปกรุงเทพฯไ
E 
ด้บ่ 
 
ได้
A 
บ่ 
 
ได้
B 
บ่

INSTRU | C#m | B | A | A | ( 2 Times )

E 
บ่คิดเบิ่งใหม่แนตี้ 
 
คนดีคนฮู้
E 
บ้านเฮากะพอหากิน หาอยู่ ได้อยู่น๊า
E 
งานการถ้าเฮาขยัน 
 
คงบ่อดตายดอกอ้ายว่า
F#m 
แนวอยากแนวกิน 
 
กะเก็บ
G#m 
ผักเก็บหญ้า
 
ป่น
A 
ปูป่นปลา 
 
กะแซบเติบอยู่เด้น
B 
าง

A 
บ่ไป บ่ไป บ่ไป
B 
ได้บ่ 
 
 
G#m 
บ่ไปกรุงเทพฯไ
C#m 
ด้บ่
 
อยู่บ้านเ
A 
ฮา กะสุข กะ
B 
พอ 
 
กะมีซุอ
E 
ย่าง
A 
บ่ไป บ่ไป บ่ไป
B 
ได้บ่ 
 
กรุง
G#m 
เทพฯมันฮ้อนคือจั่
C#m 
งหยัง
 
อยู่บ้าน
F#m 
เฮาเย็นส่วยส่วยเด้อ
G#m 
นาง
 
อ้ายสิ
F#m 
พาไปนอนเล่นเถียงน
B 
าฮ่าง
 
บ่ไปกรุงเทพฯไ
E 
ด้บ่ ได้บ่ ได้บ่
 
ได้
B 
บ่ 
 
ได้บ่น้อ
 
งหล่า..

OUTRO | E | E/A | E | E/A | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่


สิไปอิหลี ซั่นบ้อ น้องหล่าคำแพง
คึดคักแล้วบ้อ แก้มแดง จั่งตัดสินใจ
อ้ายเคยได้ยิน พี่น้องบ้านเฮา เพิ่นเว้ามาหลาย
อยู่ยากกรุงเทพฯ บ่ม่วนดอกเมืองใหญ่
ถ้าเป็นไปได้มีแต่อยากคืนเมือบ้าน
.
อิพ่ออิแม่ เจ้าเด้ ไผสิซอยเบิ่ง
พ่อใหญ่แม่ใหญ่ สิเพิ่ง สิใช้ไผ ลูกหลาน
บักน้อยอิน้อย ผู้ได๋สิเล่น เป็นหมู่มัน
หมูหมากาไก่ งัวควายซุมนั้น
คงคึดนำเจ้าคือกัน ย่านเมืองพาเจ้าหลงทาง
.
บ่ไป บ่ไป บ่ไปได้บ่ บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่
อยู่บ้านเฮา กะสุข กะพอ กะมีซุอย่าง
บ่ไป บ่ไป บ่ไปได้บ่ กรุงเทพฯมันฮ้อนคือจั่งหยัง
อยู่บ้านเฮาเย็นส่วยส่วยเด้อนาง
อ้ายสิพาไปนอนเล่นเถียงนาฮ่าง
บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ ได้บ่ ได้บ่
.
บ่คิดเบิ่งใหม่ แนตี้ คนดีคนฮู้
บ้านเฮากะพอ หากิน หาอยู่ ได้อยู่น๊า
งานการถ้าเฮาขยัน คงบ่ อดตายดอกอ้ายว่า
แนวอยากแนวกิน กะเก็บผักเก็บหญ้า
ป่นปูป่นปลา กะแซบเติบอยู่เด้นาง
.
บ่ไป บ่ไป บ่ไปได้บ่ บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่
อยู่บ้านเฮา กะสุข กะพอ กะมีซุอย่าง
บ่ไป บ่ไป บ่ไปได้บ่ กรุงเทพฯมันฮ้อนคือจั่งหยัง
อยู่บ้านเฮาเย็นส่วยส่วยเด้อนาง
อ้ายสิพาไปนอนเล่นเถียงนาฮ่าง
บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ ได้บ่ ได้บ่ ได้บ่ ได้บ่น้องหล่า

มิวสิควิดีโอ บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่ เต๋า ภูศิลป์

เพลง บ่ไปกรุงเทพฯได้บ่
ศิลปิน : เต๋า ภูศิลป์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend