คอร์ดเพลง ก่อนสิไป (ກ່ອນສິໄປ) – พี สะเดิด

  
Text   

คอร์ด ก่อนสิไป – พี สะเดิด


INTRO | E | A |

E 
  อยู่ซื่อซื่อเจ้ากะมาเฮ็ดแบ
A 
บนี้
 
อยู่ซื่อซื่ออ้ายถืกเจ้าบ่ใยดี
 
E 
  อยู่ซื่อซื่อความฮักเฮาคือมุ่นอุ้
A 
ยปุ้ย

E 
  คันสิว่าอ้ายเปลี่ยนไปกะบอ
A 
กติ๊
คันสิว่าเจ้าได้พ้อคนที่ดี
E 
คันสิว่าเพิ่นนั่นดีกว่าอ้ายทุกอย่าง
C#m 
  อ้ายกะบ่ได้เ
B 
คือง 
 
คันเจ้าสิจา
A 
กหนี
แต่ขออย่าเป็นจังซี่

 
*  
G#m 
  ก่อนเจ้าสิไป 
 
ซ่อยบอกความ
A 
นัย
ให้อ้ายได้ฮู้จักบาดเถ่าะ
G#m 
  ก่อนบ่ได้พบได้พ้ออี
B 
กแล้ว…

 
** เกิดขึ้นย่อ
E 
นเจ้าเ
B/D# 
หงา 
 
เจ้าจ
C#m 
อบมีไผ
B 
  หรือแม่นค
A 
วามห่างไ
G#m 
กล 
 
คือเ
F#m 
ป็นลายต่
B 
าง
 
อ้ายละเ
E 
ลย 
 
อ้าย
B/D# 
เคยเฮ็ด
C#m 
หยังให้
 
บอก
B 
มาให้อ้ายเข้
A 
าใจ… 
 
 
G#m 
ก่อนสิไ
F#m 
 
อยาก
B 
ได้ยินจากคนเคยฮักกัน

INSTRU | E | A B |

E 
  คันจังซั่นเจ้าบ่ฮักอ้ายแล้
A 
วติ๊
หรือบ่เคยฮักอ้ายเลยจักนาที
E 
บ่เคยเห็นค่าความดีที่มีให้
A 
กัน
C#m 
  แต่ถ้ายังหลูโ
B 
ตน 
 
ผู้บ่าวเก่าค
A 
นนี้
ขอเจ้าอย่าเป็นจังซี่

( *,** )

INSTRU | E B/D# | C#m B | A G#m | F#m B |

( *, **, ** )

OUTRO | E | A B | E |

เนื้อเพลง
อยู่ซื่อซื่อเจ้ากะมาเฮ็ดแบบนี้
อยู่ซื่อซื่ออ้ายถืกเจ้าบ่ใยดี
อยู่ซื่อซื่อความฮักเฮาคือมุ่นอุ้ยปุ้ย

คันสิว่าอ้ายเปลี่ยนไปกะบอกติ๊
คันสิว่าเจ้าได้พ้อคนที่ดี
คันสิว่าเพิ่นนั่นดีกว่าอ้ายทุกอย่าง
อ้ายกะบ่ได้เคือง คันเจ้าสิจากหนี
แต่ขออย่าเป็นจังซี่

* ก่อนเจ้าสิไป ซ่อยบอกความนัย
ให้อ้ายได้ฮู้จักบาดเถ่าะ
ก่อนบ่ได้พบได้พ้ออีกแล้ว…

** เกิดขึ้นย่อนเจ้าเหงา เจ้าจอบมีไผ
หรือแม่นความห่างไกล คือเป็นลายต่าง
อ้ายละเลย อ้ายเคยเฮ็ดหยังให้
บอกมาให้อ้ายเข้าใจ… ก่อนสิไป
อยากได้ยินจากคนเคยฮักกัน

คันจังซั่นเจ้าบ่ฮักอ้ายแล้วติ๊
หรือบ่เคยฮักอ้ายเลยจักนาที
บ่เคยเห็นค่าความดีที่มีให้กัน
แต่ถ้ายังหลูโตน ผู้บ่าวเก่าคนนี้
ขอเจ้าอย่าเป็นจังซี่

( *,** ) ( *,**,** )
เพลง : ก่อนสิไป
ศิลปิน : พี สะเดิด
คำร้อง : ณัฐพงศ์ สารบุตร
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : Bellsnowbear
ก่อนสิไป - พี สะเดิด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend