คอร์ดเพลง รักคนโทรมาจังเลย – พี สะเดิด

  
Text   

INTRO | G | Em | Am | D | G | Bm | C Cm | D |

 
จากวันที่
G 
รอ 
 
พ.
Bm 
ศ. 
 
ที่ใจคิด
Em 
ถึง
D 
 
จากมุม ๆ ห
C 
นึ่ง 
 
ของเ
Bm 
มืองใหญ่ไกล
Em 
บ้านเรา
D 
 
จากคน
G 
ๆ นี้ ที่
Bm 
มีเพื่อนคือค
Em 
วามเหงา
E 
 
เฝ้าส่งข่าวค
Am 
ราว 
 
จากใ
Bm 
จฝากไป
Em 
ถึงเธอ 
 
 
D 

 
กี่งานเงินน้
G 
อย 
 
ที่
Bm 
คอยก้มหน้า
Em 
ฝ่าฟัน
D 
 
หลายปี
C 
พ้นผ่าน 
 
ก็
Bm 
ยังทุกยากเส
Em 
มอ
D 
 
ยามเหนื่อยยามเ
G 
หงา 
 
หัว
Bm 
ใจเฝ้าร้อง
Em 
ละเมอ
F 
 
ก็มีแต่
Am 
เธอ 
 
ที่โ
D 
ทรมาปลอบใ
G 
จกัน

 
* รักคนโทร
C 
มาจังเ
D 
ลย
 
อยาก
Bm 
เอ่ยให้ฟัง
Em 
ทุกวัน
 
ณ  
G 
เวลานี้เมื่อ
Am 
วานได้เอ่ย
D 
คำนี้

 
** รักคนโทร
C 
มาจังเ
D 
ลย
 
ฝากใส่
Bm 
กลอนหัวใจใ
Em 
ห้ดี 
 
 
D 
 
ไม่
Am 
นานจะพาทั้ง
D 
ชีวิตนี้ 
 
กลับ
G 
ไปดูแล
D 

 
จากวันที่
G 
รอ 
 
พ.
Bm 
ศ.ที่ใจเฝ้า
Em 
ฝัน 
 
 
D 
 
เราจะก้าวผ่
C 
าน 
 
ทุก
Bm 
วันด้วยใจรัก
Em 
แท้ 
 
 
D 
 
ยามที่อยู่ไ
G 
กล 
 
เกินเ
Bm 
อื้อมมือไปเ
Em 
ทคแคร์
E 
 
ยังได้ด
Am 
ูแล 
 
ด้วยก
D 
ารกดเบอร์
G 
หากัน

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU | Em | Bm | Em | Am D | G Bm | Em E |
INSTRU | Am D | G |

( ซ้ำ * , ** )

 
ไม่
Am 
นานจะพาทั้ง
D 
ชีวิตนี้ 
 
G 
ลับไปดูแล

OUTRO | Am Cm | G | G |

เนื้อเพลง
จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง
จากมุม ๆ หนึ่ง ของเมืองใหญ่ไกลบ้านเรา
จากคนๆ นี้ ที่มีเพื่อนคือความเหงา
เฝ้าส่งข่าวคราว จากใจฝากไปถึงเธอ

กี่งานเงินน้อย ที่คอยก้มหน้าฝ่าฟัน
หลายปีพ้นผ่าน ก็ยังทุกยากเสมอ
ยามเหนื่อยยามเหงา หัวใจเฝ้าร้องละเมอ
ก็มีแต่เธอ ที่โทรมาปลอบใจกัน

* รักคนโทรมาจังเลย
อยากเอ่ยให้ฟังทุกวัน
ณ เวลานี้เมื่อวานได้เอ่ยคำนี้

** รักคนโทรมาจังเลย
ฝากใส่กลอนหัวใจให้ดี
ไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้ กลับไปดูแล

จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจเฝ้าฝัน
เราจะก้าวผ่าน ทุกวันด้วยใจรักแท้
ยามที่อยู่ไกล เกินเอื้อมมือไปเทคแคร์
ยังได้ดูแล ด้วยการกดเบอร์หากัน

( * , ** )

( ดนตรี )

( * , ** )

ไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้ กลับไปดูแล
ชื่อเพลง : รักคนโทรมาจังเลย
ศิลปิน : พี สะเดิด
อัลบั้ม : พี สะเดิด 04 จิ๊กโก๋นำเข้า
Digital Download : *123 1011307 3
พี สะเดิด - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend