คอร์ดเพลง ยอมแพ้ – พี สะเดิด

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยอมแพ้ พี สะเดิด

คอร์ดเพลง ยอมแพ้ - พี สะเดิด

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single พี สะเดิด : ยอมแพ้

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ยอมแพ้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F#m E | C#m D |
INTRO | F#m E | D |

 
อยากจะเป็น
F#m 
คนที่สำคัญ
 
แต่ได้เป็น
C#m 
แค่คนน่ารำคาญ
 
ก็ไม่รู้จ
F#m 
ะทำยังไงเหมือนกัน
ให้ชนะใจ 
 
 
 
เหมือนสายน้ำ
F#m 
ที่ไหลลงทะเล 
 
 
 
เปลี่ยนความเค็ม
C#m 
ของทะเลไม่ได้ 
 
 
 
จะทุ่มเทก็
F#m 
ไม่มีผลอะไร 
 
 
กับใจของเ
ธอ

 
ดีเท่าไหร่
Bm 
มันก็ไม่พอ
 
รอเท่าไหร่
C#m 
เธอไม่รัก
 
ฉันก็ไม่อยาก
จะทำให้ชีวิตเธอ
 
ต้องเสียเวลา

 
ฉันคงต้องยอม
.. 
 
แพ้
C#m 
..
 
รักแ
ค่ไหนก็ช่วย
ไม่ได้
 
รู้สึ
กมานาน
C#m 
แล้วใจ
 
ยิ่งรัก
ยิ่งไม่ผูกพัน
 
ฉันคงต้องยอม
.. 
 
รับ
C#m 
..
 
ที่ที่สุด
ของฉันมันได้แ
ค่นั้น
 
ถึง
F#m 
เวลาที่ฉัน
C#m 
ต้องไป
 
ขอโทษ
ที่รบกวนใจข
องเธอมานาน

INSTRU | F#m E | D |

 
มันเดินทาง
F#m 
กันมาตั้งไกล
 
แต่ก็รู้ว่
C#m 
าเส้นชัยไม่มี 
 
 
 
ก็ไม่น่า
F#m 
จะคิดนานขนาด
นี้ 
 
ไม่มีใจ..

 
ดีเท่าไหร่
Bm 
มันก็ไม่พอ
 
รอเท่าไหร่
C#m 
เธอไม่รัก
 
ฉันก็ไม่อยาก
จะทำให้ชีวิตเธอ
 
ต้องเสียเวลา

 
ฉันคงต้องยอม
.. 
 
แพ้
C#m 
..
 
รักแ
ค่ไหนก็ช่วย
ไม่ได้
 
รู้สึ
กมานาน
C#m 
แล้วใจ
 
ยิ่งรัก
ยิ่งไม่ผูกพัน
 
ฉันคงต้องยอม
.. 
 
รับ
C#m 
..
 
ที่ที่สุด
ของฉันมันได้แ
ค่นั้น
 
ถึง
F#m 
เวลาที่ฉัน
C#m 
ต้องไป
 
ขอโทษ
ที่รบกวนใจข
องเธอมานาน

INSTRU | A | C#m | D | E | ( 2 Times )
INSTRU | Bm | C#m | D | E |

 
ฉันคงต้องยอม
.. 
 
แพ้
C#m 
..
 
รักแ
ค่ไหนก็ช่วย
ไม่ได้
 
รู้สึ
กมานาน
C#m 
แล้วใจ
 
ยิ่งรัก
ยิ่งไม่ผูกพัน
 
ฉันคงต้องยอม
.. 
 
รับ
C#m 
..
 
ที่ที่สุด
ของฉันมันได้แ
ค่นั้น
 
ถึง
F#m 
เวลาที่ฉัน
C#m 
ต้องไป
 
ขอโทษ
ที่รบกวนใจข
องเธอมานาน

OUTRO | F#m E | C#m D |
OUTRO | F#m E | D |


อยากจะเป็นคนที่สำคัญ
แต่ได้เป็นแค่คนน่ารำคาญ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน ให้ชนะใจ
เหมือนสายน้ำที่ไหลลงทะเล
เปลี่ยนความเค็มของทะเลไม่ได้
จะทุ่มเทก็ไม่มีผลอะไร กับใจของเธอ

ดีเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
รอเท่าไหร่เธอไม่รัก
ฉันก็ไม่อยากจะทำให้ชีวิตเธอ
ต้องเสียเวลา

ฉันคงต้องยอม.. แพ้..
รักแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้
รู้สึกมานานแล้วใจ
ยิ่งรักยิ่งไม่ผูกพัน
ฉันคงต้องยอม.. รับ..
ที่ที่สุดของฉันมันได้แค่นั้น
ถึงเวลาที่ฉันต้องไป
ขอโทษที่รบกวนใจของเธอมานาน

( ดนตรี )

มันเดินทางกันมาตั้งไกล
แต่ก็รู้ว่าเส้นชัยไม่มี
ก็ไม่น่าจะคิดนานขนาดนี้ ไม่มีใจ..

ดีเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
รอเท่าไหร่เธอไม่รัก
ฉันก็ไม่อยากจะทำให้ชีวิตเธอ
ต้องเสียเวลา

ฉันคงต้องยอม.. แพ้..
รักแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้
รู้สึกมานานแล้วใจ
ยิ่งรักยิ่งไม่ผูกพัน
ฉันคงต้องยอม.. รับ..
ที่ที่สุดของฉันมันได้แค่นั้น
ถึงเวลาที่ฉันต้องไป
ขอโทษที่รบกวนใจของเธอมานาน

( ดนตรี )

ฉันคงต้องยอม.. แพ้..
รักแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้
รู้สึกมานานแล้วใจ
ยิ่งรักยิ่งไม่ผูกพัน
ฉันคงต้องยอม.. รับ..
ที่ที่สุดของฉันมันได้แค่นั้น
ถึงเวลาที่ฉันต้องไป
ขอโทษที่รบกวนใจของเธอมานาน..


รูปภาพคอร์ด ยอมแพ้ – พี สะเดิด

คอร์ดเพลง ยอมแพ้ - พี สะเดิด

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยอมแพ้ (คอร์ด)

คำร้อง: ตุ๋ย ด๊ะดาษ
ดนตรีดีไซน์: พี สะเดิด, บรรจง เวียงพล
เรียบเรียง: ศิลาแลง อาจสาลี
ติดต่องานแสดง โทร: 098-285-6956
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend