คอร์ดเพลง บ่ฮักกาซาง – ช่างตี๋พระราม2

  
Text   

บ่ฮักกาซาง – ช่างตี๋พระราม2


INTRO | Am G | Am | Am G | C |
INTRO | Dm G | C Em/B Am | F G | Am E |

 
บ่ฮักกะ
Am 
ซาง 
 
แต่
G 
นางบ่น่าใ
Am 
จดำ 
 
ปล่อยอ้ายถลำกำ
G 
ใจให้รอ
C 
เธอ
 
ไปมีค
Am 
นรัก 
 
คนใหม่ยอมกาย
Dm 
บำเรอ 
 
เพียงเพราะว่าเ
F 
ธอเจอเ
G 
งินและทองกอ
Am 
งโต

 
ปล่อ
F 
ยฉัน 
 
 
G 
ฝันเพียงข้า
Am 
งเดียว 
 
บ่แลเห
F 
ลียวหัว
G 
ใจที่เคยสั
C 
มผัส
 
มันคือกอ
Dm 
งเพลิง 
 
คน
G 
จนไม่ควรเพ้
C 
อฝัน
Am 
ไขว่คว้ารา
F 
งวัล 
 
มัน
G 
สั่นเกินเอื้อ
Am 
มถึง

 
* แต่
Dm 
ฟ้า 
 
 
G 
 ไม่ยอมเลือ
Am 
กดาว 
 
ใย
Dm 
สาว
G 
เจ้าต้องต
C 
าโต
 
เห็นเขามี
Dm 
เงิน 
 
 
G 
มีรถยนต์คั
C 
นโก้
Em/B 
 
Am 
….น้องลืมฟี
F 
โน่ 
 
มอไ
G 
ซค์ 
 
อ้ายนั่ง
Am 
หลัง
E 

 
บ่ฮักกะ
Am 
ซางแต่
G 
นางบ่น่าใ
Am 
จดำ 
 
ปล่อยอ้ายถลำฝัง
G 
ใจไว้รอ
C 
เธอ
 
ไปมีค
Am 
นรักคนใหม่ให้เขาบำ
Dm 
เรอ 
 
เป็นหยังเล่าเ
F 
ออเดินเ
G 
ซอน้ำตา
Am 
ไหล

INSTRU | Dm | Am | Dm | Am | F G | C Em/B Am | F G | Am | Am |

( * )

 
น้องลืม
F 
ฟีโน่ 
 
มอ
G 
ไซค์ 
 
อ้ายนั่
Am 
งหลัง น้องลืมฟี
F 
โน่ 
 
มอ
G 
ไซค์ 
 
อ้ายนั่งหลัง

OUTRO | Am G | ( 5 Times )

เนื้อเพลง
บ่ฮักกะซาง แต่นางบ่น่าใจดำ
ปล่อยอ้ายถลำกำใจให้รอเธอ
ไปมีคนรักคนใหม่ยอมกายบำเรอ
เพียงเพราะว่าเธอเจอเงินและทองกองโต

ปล่อยฉัน ฝันเพียงข้างเดียว
บ่แลเหลียวหัวใจที่เคยสัมผัส
มันคือกองเพลิง คนจนไม่ควรเพ้อฝัน
ไขว่คว้ารางวัล มันสั่นเกินเอื้อมถึง

* แต่ฟ้าไม่ยอมเลือกดาว
ใยสาวเจ้าต้องตาโต
เห็นเขามีเงิน มีรถยนต์คันโก้
น้องลืมฟีโน่ มอไซค์ อ้ายนั่งหลัง

บ่ฮักกะซางแต่นางบ่น่าใจดำ
ปล่อยอ้ายถลำฝังใจไว้รอเธอ
ไปมีคนรักคนใหม่ให้เขาบำเรอ
เป็นหยังเล่าเออเดินเซอน้ำตาไหล

( * )

น้องลืมฟีโน่มอไซค์ อ้ายนั่งหลัง
น้องลืมฟีโน่มอไซค์ อ้ายนั่งหลัง
เพลง : บ่ฮักกาซาง
ศิลปิน : ช่างตี๋พระราม2
ช่างตี๋พระราม2-บ่ฮักกาซาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend