คอร์ดเพลง ตุ๊กตา – คาราบาว

  
Text   

INTRO | G Em | C D | G Bm | C D |

 
หวน
คิดคํานึง
ถึงตอนที่ฉัน
ยังเป็นเด็กๆ
 
ตุ๊กตาที่ตัว
เล็กๆ 
 
ก็ดูจ
ะมีความหมาย
 
เติบ
โตในจิน
ตนาการ
 
กว้าง
ไกลดังท้อง
Em 
ทะเลทราย
 
เร่า
ร้อนดังฟ่อน
ฟืนรุมสุม
ไฟ  
Bm 

 
แต่ต้
องไปใ
ห้ตรงเส้นทาง
   
Bm 
 
เปรียบ
ได้ดัง
เส้นทางรถไฟ
   
Bm 
 
เปรียบ
ได้ดัง
ขบวนรถไฟ

INSTRU | G Em | C D | G Bm | C D |

 
หวน
คิดคํานึง
ถึงตอนที่ฉัน
เข้ามาบางกอก
 
เรื่องราวข่าวคราว
บ้านนอก 
 
นั้นดูจ
ะมีความหมาย
 
เปรียบ
เมืองเป็นรถ
เป็นเรือ
 
อย่าง
เราเป็นเกวียน
Em 
เทียมควาย
 
เส้น
ทางมากมาย
 ไม่มีสิทธิ์เดิน
   
Bm 

 
เก็บ
ส่วนเกิน
เอาไว้ในใจ
   
Bm 
 
ออก
ยํ่าไป
ค้นหาความ
จริง  
Bm 
 
ออก
ยํ่าไปค้
นหาความจริง

INSTRU | G C | D G | ( 2 Times )
INSTRU | C G | F Em | C D | G Bm | C D |

 
หวน
คิดคํานึง
ถึงตอนนี้ฉัน
ไม่ใช่เด็กๆ
 
ตุ๊กตาที่ตัว
เล็กๆก็เลย
ไม่มีความหมาย
 
ผ่าน
ทางทั้งรถ
ทั้งเรือ 
 
เพื่อน
ฝูงบางคน
Em 
ล้มตาย
 
ดับ
สูญไปตาม
กาลเวลา
   
Bm 

 
ภาพ
ตุ๊กตา
ในมือของ
เด็ก  
Bm 
 
เปรียบ
ได้ดัง
ความจริงมากมาย
   
Bm 
 
เช่น
สนตะพาย
ใช้เป็นวัว
งาน  
Em 
 
เช่น
สนตะพาย
ใช้เป็นวัว
งาน  
Bm 
 
สน
ตะพาย
ใช้เป็นวัวงาน

OUTRO | G Em | C D | G Bm | C D | G |

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend