คอร์ดเพลง วิถีคนจร – มาลีฮวนน่า

  
Text   

INTRO | Am | E | Am | E |

 
ย้อน
Am 
นึกถึง 
 
เรื่องราวร้าวเจ็บ
แปลบแปลบ
 
วัน
วัย พัดพาใจ ให้อ่
อนไหว 
 
ไปตามกัน
 
เข็ญ
Am 
ทุกข์ให้หลุดพ้น 
 
เพื่อคน
พ้นทุกข์เข็ญ
 
หลง
เหลือนวันคืนวัย 
 
ยัง
อ่อนไหว 
 
ด้วยตัวตน

 
* เปลื้อง
ปลดทุกข์ 
 
ให้ร่ม
เย็น 
 
ให้นำพา
Em 
 
ทุกข์
อย่างยาก 
 
สูดหายใจเ
ป็น 
 
ดั่งแสวงหา
Em 
 
ให้ได้มา
…พึ่งพา
Am 
สู่จุดหมาย
Em 

 
** ฝัน
Am 
ใฝ่ ณ จุดนี้หวังทวีจุ
ดข้างหน้า
 
จุด
ไฟให้หัวใจ 
 
ให้ลุ
กโชน 
 
โถมคืนวัน
 
ทิ้ง
Am 
ทุกข์ได้อย่างหวัง 
 
เหลือพลัง
แห่งวิญญาณ
 
มา
เป็นเรื่องตำนาน 
 
การ
กล่าวขานที่ผ่านมา

 
*** อา
ทิตย์ลา 
 
ลับล่วง
 รักห่วงหวง
Em 
 
ยัง
ใฝ่หา 
 
ใฝ่ฝัน
 ให้นำพา
Em 
 
ดั่งเวลา
 ค่าที่เป็น
Am 
 เช่นคนจร
Em 

INSTRU | C | D | Em | C | D |
INSTRU | Em | G | A | Em |

( ** ) ( * ) ( *** )

OUTRO | C | D | Em |
( Fade out )
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend