คอร์ดเพลง รักปอนปอน – ไมโคร

  
Text   

INTRO | F | F | Dm | Dm | ( 2 Times )

 
ตัว
ฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมา
Dm 
สนใจ
 
คน
สวยคนที่ดีพร้อม 
 
เขาก็มอง
Dm 
ข้ามไป
 
เพราะฉัน
Bb 
มันเป็นคนแบบปอนปอน
ทั่วไป
 
ไม่เห็น
Bb 
จะมีดีที่ใด
 
ชีวิต
Bb 
ไปวันๆ 
 
ได้แต่ฝัน
Bbm 
จะมีใครอยู่ข้าง
เคียง

 
ยาม
เหงาได้แต่ทนเอาเราเกิดเป็น
Dm 
ผู้ชาย
 
เจียม
ไว้ ได้แต่เจียมหัวใจ ได้แต่คอย
Dm 
ซักวัน
 
และแล้ว
Bb 
มาเจอคนแบบปอนปอน
เหมือนกัน
 
ตัวฉัน
Bb 
จึงมีคนรู้ใจ
ไปไหน
Bb 
ก็ไปกัน
 
ต่างก็รู้
Bbm 
ในใจกัน 
 
เรามั่น
ใจ

 
เรา
Dm 
 จะฝ่าฟัน
Bb 
 เรารู้เรา
มีกันและกัน
Dm 
 
 
เรา
Dm 
 จะแบ่งปัน
Bb 
 จะบวกใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว

 
บาง
ครั้ง ถ้าหากเจอฝน เราจะทน
Dm 
ด้วยกัน
 
เรา
หนาวเราเปียกปอนเท่าใด 
 
เดินต่อไปไ
Dm 
ม่หวั่น
 
เพราะรู้ว่
Bb 
าเราเป็นแบบปอนปอน
เหมือนกัน
 
มีร่ม
Bb 
เพียงคันเดียวก็พอ
 
เท่านั้น
Bb 
ก็พอใจ 
 
หากลมฝน
Bbm 
จะแรงไปเราไม่ก
ลัว

INSTRU | Gb | Gb | Ebm | Ebm | ( 2 Times )

 
และแล้ว
มาเจอคนแบบปอนปอน
Db 
เหมือนกัน
 
ตัวฉัน
จึงมีคนรู้ใจ
Bb 
 
ไปไหน
ก็ไปกัน 
 
ต่างก็รู้ใ
Bm 
นใจกันเรามั่น
Gb 
ใจ
 
ไปไหน
ก็ไปกัน 
 
หากเรารู้กัน
Bm 
ในใจ 
 
อย่างนี้

INSTRU | Gb | Gb | Ebm | Ebm |

 
บาง
Gb 
ครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทน
Ebm 
ด้วยกัน
 
เราหนาว
Gb 
เราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไ
Ebm 
ม่หวั่น
 
บาง
Gb 
ครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทน
Ebm 
ด้วยกัน
 
เราหนาว
Gb 
เราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไ
Ebm 
ม่หวั่น

3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend