คอร์ดเพลง All of Me – John Legend

  
Text   

INTRO | Fm Db | Ab Eb | ( 2 Times )

 
What
Fm 
 would I do
Db 
 without your smart mouth
Ab 
?
 
Drawing me in,
Eb 
 and you kicking me out
Fm 
 
You’ve got my head
Db 
 spinning,
 
No
Ab 
kidding, I can’t
Eb 
 pin you down
Fm 

 
What’s going on
Db 
 In that beautiful mind
Ab 
 
I’m on your magi
Eb 
cal mystery ride
Fm 
 
And I’m so
Db 
dizzy, don’t know
Ab 
 what hit me,
 
but I’ll
Eb 
 be 
 
alright
Bbm 

 
* My head’s under water
Ab 
 
But I’m
Eb 
 breathing 
 
fine
Ebm 
 
You’re crazy and I’m
Ab 
 out of my mind
Eb 

 
** ‘Cause all
Ab 
of me Loves all
Fm 
 of 
 
you
 
Love your curves
Db 
 and all your edges
 
All your perfe
Eb 
ct 
 
imperfections

 
*** Give your all
Ab 
to me I’ll give my all
Fm 
to 
 
you
 
You’re my end
Db 
 and my beginning
 
Even when
Eb 
 I lose I’m winning
 
‘Cause I give you all
Fm 
     o
Db 
 
me
Ab 
 
Eb 
 
And you give me all
Fm 
     o
Db 
 
you
Ab 
 
oh
Eb 

 
How
Fm 
 many 
 
times
Db 
 do I have to tell you
Ab 
 
Even when you’re cryin
Eb 
g you’re beautiful to
Fm 
o
 
The world is beatin
Db 
g you down
Ab 
,
 
I’m around
Eb 
 through every mood
Fm 

 
You’re my downf
Db 
all, you’re my muse
Ab 
 
My worst distrac
Eb 
tion, my rhythm and blu
Fm 
es
 
I can’t stop singin
Db 
g, it’s ringin
Ab 
g in my
Eb 
 head for you
Bbm 

( * ) ( ** ) ( *** )

 
Give me all of you
Bbm 
 Cards on the table
Ab 
, we’re both
Eb 
 
showing heart
Bbm 
s Risking it all,
Ab 
 though it’s hard
Eb 

( ** ) ( *** )

 
I give you all
Fm 
     o
Db 
 
me
Ab 
 
Eb 
 
And you give me all
Fm 
     o
Db 
 
you
Ab 
 
oh
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend