คอร์ดเพลง ลมเพ ลมพัด – มาลีฮวนน่า

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ลมเพ ลมพัด – มาลีฮวนน่า


INTRO | G | Em | G | Em | G | D |

 
*  
G 
 ลมเพลม
Em 
พัด 
 
ร้องขับขานเป็นลำ
G 
นำ
 
ว่าพี่นี้เป็นคน
Em 
จร 
 
มาจากดินแดนด้ามข
G 
วาน
 
มาหาความรักแม่คนง
D 
าม..
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
G 
รู้ 
 
เพียงอยากใ
D 
ห้เจ้ารับ
G 
ฟัง
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
G 
รู้ 
 
เพียงอยากใ
D 
ห้เจ้ารับ
G 
ฟัง

G 
 พี่สร้างศิล
Em 
ปะ ศิล ศิล ศิล ศิล
G 
ปะ
 
เนื้อตัวมอมแมม ผมยาวรุง
Em 
รัง
 
จะเดินไปไหนหลายคนส
D 
นใจ
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
G 
รู้ 
 
เพียงอยากใ
D 
ห้เจ้ารับ
G 
ฟัง
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
G 
รู้ 
 
เพียงอยากใ
D 
ห้เจ้ารับ
G 
ฟัง

G 
 ลมเพลม
Em 
ผวน 
 
หวนให้คิดคำ
G 
นึง
 
ถึงบนเพลงแห่งความ
Em 
ฝัน 
 
ให้ตัวเจ้าด้วยใจ
G 
หวัง
 
เกินกว่าตัวฉันจะพรร
D 
ณา
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
G 
รู้ 
 
เพียงอยากใ
D 
ห้เจ้ารับ
G 
ฟัง
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
G 
รู้ 
 
เพียงอยากใ
D 
ห้เจ้ารับ
G 
ฟัง

 
**  
G 
 ลมเพลมพัดใช่โก
Em 
หก 
 
บทเพลงขับขานที่ยาวไ
D 
กล
G 
 และสดุดีความ
D 
จน..
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
G 
รู้ 
 
เพียงอยากใ
D 
ห้เจ้ารับ
G 
ฟัง
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
G 
รู้ 
 
เพียงอยากใ
D 
ห้เจ้ารับ
G 
ฟัง

INSTRU | G | Em | G | Em | G | D | Em | G D | G |

( *, ** )

เนื้อเพลง
* ลมเพลมพัด ร้องขับขานเป็นลำนำ
ว่าพี่นี้เป็นคนจร มาจากดินแดนด้ามขวาน
มาหาความรักแม่คนงาม..
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง

พี่สร้างศิลปะ ศิล ศิล ศิล ศิลปะ
เนื้อตัวมอมแมม ผมยาวรุงรัง
จะเดินไปไหนหลายคนสนใจ
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง

ลมเพลมผวน หวนให้คิดคำนึง
ถึงบนเพลงแห่งความฝัน ให้ตัวเจ้าด้วยใจหวัง
เกินกว่าตัวฉันจะพรรณา
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง

** ลมเพลมพัดใช่โกหก บทเพลงขับขานที่ยาวไกล
และสดุดีความจน..
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง

( ดนตรี )

( *, ** )
คอร์ด เนื้อเพลง ลมเพ ลมพัด – มาลีฮวนน่า
มาลีฮวนน่า
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend