คอร์ดเพลง หัวใจพรือโฉ้ – มาลีฮวนน่า

  
Text   

INTRO | A | F#m | E | F#m | ( 2 Times )

 
ไม่บ
A 
อก 
 
เธอรู้หรือเ
F#m 
ปล่า
 
ถึงเรื่องร
E 
าวที่ฉันนั้นแอบรักเ
F#m 
ธอ
 
เพียงพบครั้งแ
A 
รก 
 
ตัวฉันแอบจ้องมองเ
E 
ธอ
 
สวยจริง
F#m 
เว้อน้องนี้พี่รักกลมเ
E 
ดี้ยน

 
* ไม่บ
A 
อก 
 
เธอไม่รู้
F#m 
แน่
 
อยากเข้าไปแ
E 
คร์ 
 
หัวใจพี่ก็ยังพรือ
F#m 
โฉ้
 
ก็แค่ผู้ช
A 
าย 
 
อยู่โบ๊ระแถมยังอดโ
E 
 
รักของ
A 
พี่….รักนี้แค่รักห
F#m 
ย๊บหย๊บ

 
** อ
D 
ยากมีใครสัก
E 
คน 
 
ช่วยผ่อน
F#m 
คลาย
 
ความเหงาความเศร้าที่
E 
ใจ
D 
บนทางเดินกว้างไ
C#m 
กล
 
ยังไม่มีใ
E 
คร 
 
หัวใจพี่ยังพรือ
F#m 
โฉ้

INSTRU | A | F#m | E | F#m | ( 2 Times )

( * , ** )

OUTRO | A | F#m | E | F#m | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
ไม่บอก เธอรู้หรือเปล่า
ถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอ
เพียงพบครั้งแรก ตัวฉันแอบจ้องมองเธอ
สวยจริงเว้อน้องนี้พี่รักกลมเดี้ยน

* ไม่บอก เธอไม่รู้แน่
อยากเข้าไปแคร์หัวใจพี่ ก็ยังพรือโฉ้
ก็แค่ผู้ชาย อยู่โบ๊ระแถมยังอดโซ
รักของพี่….รักนี้แค่รักหย๊บหย๊บ

** อยากมีใครสักคน ช่วยผ่อนคลาย
ความเหงาความเศร้าที่ใจ
บนทางเดินกว้างไกล
ยังไม่มีใคร หัวใจพี่ยังพรือโฉ้

( ดนตรี )

( * , ** )

( ดนตรี )
คอร์ด หัวใจพรือโฉ้ ศิลปิน มาลีฮวนน่า
มาลีฮวนน่า - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend