คอร์ดเพลง บันไดเลื่อน – ชาติ สุชาติ

  
Text   

คอร์ดเพลง บันไดเลื่อน – ชาติ สุชาติ

ชาติ สุชาติ

คอร์ดเพลง บันไดเลื่อน

ศิลปิน : ชาติ สุชาติ

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บันไดเลื่อน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ชาติ สุชาติ - บันไดเลื่อน
คอร์ดเพลง บันไดเลื่อน

INTRO | Gm Bb | F Gm | ( 2 Times )

Gm 
 ฉันยื
Bb 
นตรงบันไ
F 
ดเลื่อนข
Gm 
าลง
Gm 
 ก้มมอ
Bb 
งตรงหลับ
F 
ตาเก็บงำอ
Gm 
ารมณ์
Gm 
 ใจฉัน
Bb 
จมลงใ
F 
นเรื่องราวร
Gm 
ะบม
Gm 
 เกินจ
Bb 
ะข่มไม่ใ
F 
ห้เกิดรอยน้ำ
Gm 
ตา

INSTRU | Gm Bb | F Gm | ( 2 Times )

Gm 
 เผลอลื
Bb 
มตาเหลียวม
F 
องบันไดข
Gm 
าขึ้น
 
Gm 
มองเหมือนเวีย
Bb 
นมึน 
 
เมื่อเ
F 
จอเธอที่คุ้
Gm 
นเคย
Gm 
 โอ้ว.. 
 
จั
Bb 
บมือกับอีก
F 
คนอย่างเปิ
Gm 
ดเผย
Gm 
 แล้วล
Bb 
งเอย 
 
ที่บันไ
F 
ดพาเธอเลื่อน
Gm 
ผ่าน

 
* เส
Eb 
มือนภาพ Slow จากห
Bb 
นัง 
 
Action
 
เส
Eb 
มือนภาพตัวฉันใ
Bb 
นหนัง 
 
Drama
 
เส
Eb 
มือนภาพยนตร์ 
 
ที่
Bb 
ฉันสร้างมา
F 

 
**  
Bb 
เธอกับ
F 
ฉัน 
 
บอ
Eb 
กลากันเมื่อว
F 
าน
 
เหตุการณ์ยัง
Bb 
ร้อน 
 
ยั
F 
งมี 
 
น้ำ
Bb 
ตายังคงไ
F 
หล
 
มันช่างเซอร์ไ
Bb 
พรส์ 
 
จริ
F 
งๆ 
 
ที่เ
Eb 
ธอมีคนใ
F 
หม่
Eb 
 บันไดเลื่อนเ
F 
ธอกับเขา(จากไป)

INSTRU | Gm Bb | F Gm | ( 2 Times )

Gm 
 เรื่องร
Bb 
าว 
 
นับ
F 
พันล่องลอยใ
Gm 
นหัว
Gm 
 ใช่เธ
Bb 
อชัวร์ 
 
คน
F 
นั้นที่ฉันรู้
Gm 
จัก
Gm 
 โอ้ว.. 
 
 
Bb 
คนที่รัก 
 
และ
F 
ทิ้งฉันไปไ
Gm 
ม่นาน
Gm 
 สอดปร
Bb 
ะสานกับเ
F 
หตุการณ์ที่พ
Gm 
บเจอ

( *, **, ** )

OUTRO | Gm Bb | F Gm | ( 8 Times )

เนื้อเพลง บันไดเลื่อน
ฉันยืนตรงบันไดเลื่อนขาลง
ก้มมองตรงหลับตาเก็บงำอารมณ์
ใจฉันจมลงในเรื่องราวระบม
เกินจะข่มไม่ให้เกิดรอยน้ำตา

( ดนตรี )

เผลอลืมตาเหลียวมองบันไดขาขึ้น
สมองเหมือนเวียนมึน เมื่อเจอเธอที่คุ้นเคย
โอ้ว.. จับมือกับอีกคนอย่างเปิดเผย
แล้วลงเอยที่บันไดพาเธอเลื่อนผ่าน

* เสมือนภาพ Slow จากหนัง tion
เสมือนภาพตัวฉันในหนัง r
เสมือนภาพยนตร์ ที่ฉันสร้างมา

** เธอกับฉัน บอกลากันเมื่อวาน
เหตุการณ์ยังร้อน ยังมี น้ำตายังคงไหล
มันช่างเซอร์ไพรส์ จริงๆ ที่เธอมีคนใหม่
บันไดเลื่อนเธอกับเขา(จากไป)

( ดนตรี )

เรื่องราว นับพันล่องลอยในหัว
ใช่เธอชัวร์ คนนั้นที่ฉันรู้จัก
โอ้ว.. คนที่รัก และทิ้งฉันไปไม่นาน
สอดประสานกับเหตุการณ์ที่พบเจอ

( *, **, ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ชาติ สุชาติ ศิลปิน บันไดเลื่อน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend