หน้าแรก » ชาติ สุชาติ » คอร์ดเพลง เรื่องระหว่างทาง – ลุลา feat. ชาติ สุชาติ

คอร์ดเพลง เรื่องระหว่างทาง – ลุลา feat. ชาติ สุชาติ

คอร์ดเพลง เรื่องระหว่างทาง
ศิลปิน ลุลา feat. ชาติ สุชาติ
Single เพลงใหม่ 2017

คอร์ด เรื่องระหว่างทาง สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | E F#m7 | G#m7 F#m7 | ( 2 Times )

  หลายค
F#m7 
น.. 
 
 
C#m7 
เดินทางมาจาก
ที่แสนไกล
  แต่น้อยค
F#m7 
น.. 
 
 
C#m7 
ที่จะรู้ห
นทางจะไปต่อ
  ดิ้นร
F#m7 
น.. 
 
ควา
C#m7 
มสุขปะปนควา
มเศร้าอยู่ไม่น้อย
  รอคอ
F#m7 
ย.. 
 
 
C#m7 
คอยวันนั้นที่
ฝันจะสำเร็จ

 
*  
  ได้แต่หวังไว้ 
 
แล
ะมองออกไปข้างหน้า
 
โหยห
C#m7 
าโชคชะตา 
 
ควา
มฝันนำมาเจ
อความอ่อนล้า

 
**  
ไปเรื่อยเรื่อยจะได้ไม่เ
F#m7 
หนื่อยกับมันนัก
 
C#m7 
ะไรที่ยากมาก 
 
ก็ลองค่อ
ยค่อยทบทวนใหม่
ฝันเอาไว้ 
 
ค่อยค่อยเดิ
F#m7 
นไปก็ไม่สาย 
 
มันไม่ได้เสีย
C#m7 
หาย
..อาจกลายเป็
นเห็นเรื่องราวสำคัญในระหว่างทาง

INSTRU | E F#m7 | G#m7 F#m7 | ( 2 Times )

  หลายหลา
F#m7 
ยคน.. 
 
 
G#m7 
วางความฝันไว้ไกล
F#m7 
จากตรงนี้
  และรู้ดี
F#m7 
… 
 
ว่
G#m7 
าจะต้องพลีหั
F#m7 
วใจให้มันหมด
  ทุกค
F#m7 
น… 
 
ต่า
C#m7 
งมีความหวังใ
นฝันของตัวเอง
  ดั่งเสีย
F#m7 
งเพลง 
 
ที่
C#m7 
โดนบรรเลงท่า
มกลางฝนกระหน่ำ

( * , ** )

Am7 
  ดอกไม้ง
ดงามรอให้ชื่นชม
Am7 
  ก้อนหิน 
 
กลิ่
นลมยังรออยู่ข้างทาง
C#m7 
  ไม่รู้ว่าควา
G#m7 
มฝันยังรอยังห่าง
 
ไกลสักเท่า
F#m7 
ไหร่ 
 
จะถึงเมื่
อไหร่

( * , ** )

INSTRU | A | G#m7 | F#m7 |

 
อาจกลายเป็นเ
ห็นเรื่องราวสำคัญในระหว่างท
าง

เนื้อเพลง เรื่องระหว่างทาง
หลายคน.. เดินทางมาจากที่แสนไกล
แต่น้อยคน.. ที่จะรู้หนทางจะไปต่อ
ดิ้นรน.. ความสุขปะปนความเศร้าอยู่ไม่น้อย
รอคอย.. คอยวันนั้นที่ฝันจะสำเร็จ

* ได้แต่หวังไว้ และมองออกไปข้างหน้า
โหยหาโชคชะตา ความฝันนำมาเจอความอ่อนล้า

** ไปเรื่อยเรื่อยจะได้ไม่เหนื่อยกับมันนัก
อะไรที่ยากมาก ก็ลองค่อยค่อยทบทวนใหม่
ฝันเอาไว้ ค่อยค่อยเดินไปก็ไม่สาย มันไม่ได้เสียหาย
อาจกลายเป็นเห็นเรื่องราวสำคัญในระหว่างทาง

( ดนตรี )

หลายๆ คน.. วางความฝันไว้ไกลจากตรงนี้
และรู้ดี.. ว่าจะต้องพลีหัวใจให้มันหมด
ทุกคน.. ต่างมีความหวังในฝันของตัวเอง
ดั่งเสียงเพลง ที่โดนบรรเลงท่ามกลางฝนกระหน่ำ

( * , ** )

ดอกไม้งดงามรอให้ชื่นชม
ก้อนหิน กลิ่นลมยังรออยู่ข้างทาง
ไม่รู้ว่าความฝันยังรอยังห่าง
ไกลสักเท่าไหร่ จะถึงเมื่อไหร่

( * , ** )

( ดนตรี )

อาจกลายเป็นเห็นเรื่องราวสำคัญในระหว่างทาง
เรื่องระหว่างทาง”
แรงบันดาลใจจากเรื่องจริง ของเพลง #เรื่องระหว่างทาง
“เรื่องระหว่างทาง”
ซิงเกิลใหม่ จาก ลุลา feat. ชาติ สุชาติ
คอร์ดเพลง เรื่องระหว่างทาง - ลุลา feat. ชาติ สุชาติ
คอร์ดเพลง เรื่องระหว่างทาง - ลุลา - ชาติ สุชาติ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :