คอร์ดเพลง เพียง – ชาติ สุชาติ

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เพียง – ชาติ สุชาติ


 
ฉากสุ
Am 
ดท้าย 
 
ก่อนจางห
G 
าย 
 
ก่อนส
F 
ลายไปในเวลา
 
ยังค
Am 
งคิด 
 
ยังคงห
G 
วัง 
 
สิ่งที่พ
F 
ลั้ง 
 
ที่ทำกับเธอ

 
* เ
Am 
พียงอยากเห็นเรื่องร
G 
าวเก่าย้อน
 
เรื่องร
F 
าวเหล่านั้น 
 
 
C 
มาถึงตอนตื่น
 
Am 
พียงชีวิต 
 
G 
พียงสักนิด 
 
F 
พียงโปรดคิดอีกค
G 
รั้ง

 
**  
C 
ฉันก็รู้ 
 
ว่าทำให้เธอปวด
 
อ่อ
Am 
นล้า 
 
และเสียน้ำตาให้เรื่องราว
 
เว
F 
ลาที่ผ่านมา 
 
ผิดพ
G 
ลั้งที่ทำให้เสียไป
C 
ฉันก็รู้ ว่ายังรักเธออยู่ แล
Am 
ะเธอคงรู้ 
 
ว่ายังรักกันอยู่
 
เว
F 
ลาทีผ่านไป 
 
จด
G 
จำได้ใช่ไหมว่าเราเคยรักกัน

INSTRU | Am | G | F | F | ( 2 Times )

( *, ** )

 
ฉากก่อ
Am 
นนั้นเธอและ
G 
ฉัน
 
มันกลับมา
F 
ย้ำซ้ำๆ 
 
ให้ใจเรื่องที่พลั้ง

INSTRU | Am | G | F | F |

( ** )

INSTRU | Am | G | F |

 
จด
F 
จำได้ใช่ไหมว่าเราเคยรั
Am 
กกัน

เนื้อเพลง
ฉากสุดท้าย ก่อนจางหาย ก่อนสลายไป ในเวลา
ยังคงคิด ยังคงหวัง สิ่งที่พลั้ง ที่ทำกับเธอ

เพียงอยากเห็นเรื่องราวเก่าย้อน
เรื่องราวเหล่านั้น มาถึงตอนตื่น
เพียงชีวิต เพียงสักนิด เพียงโปรดคิดอีกครั้ง

ฉันก็รู้ ว่าทำให้เธอปวด
อ่อนล้า และเสียน้ำตาให้เรื่องราว
เวลาที่ผ่านมา ผิดพลั้งที่ทำให้เสียไป
ฉันก็รู้ ว่ายังรักเธออยู่ และเธอคงรู้ ว่ายังรักกันอยู่
เวลาทีผ่านไป จดจำได้ใช่ไหมว่าเราเคยรักกัน

เพียงอยากเห็นเรื่องราวเก่าย้อน
เรื่องราวเหล่านั้น มาถึงตอนตื่น
เพียงชีวิต เพียงสักนิด เพียงโปรดคิดอีกครั้ง

ฉันก็รู้ ว่าทำให้เธอปวด
อ่อนล้า และเสียน้ำตาให้เรื่องราว
เวลาที่ผ่านมา ผิดพลั้งที่ทำให้เสียไป
ฉันก็รู้ ว่ายังรักเธออยู่ และเธอคงรู้ ว่ายังรักกันอยู่
เวลาทีผ่านไป จดจำได้ใช่ไหมว่าเราเคยรักกัน

ฉากก่อนนั้นเธอและฉัน
มันกลับมาย้ำซ้ำๆ ให้ใจเรื่องที่พลั้ง

ฉันก็รู้ ว่าทำให้เธอปวด
อ่อนล้า และเสียน้ำตาให้เรื่องราว
เวลาที่ผ่านมา ผิดพลั้งที่ทำให้เสียไป
ฉันก็รู้ ว่ายังรักเธออยู่ และเธอคงรู้ ว่ายังรักกันอยู่
เวลาทีผ่านไป จดจำได้ใช่ไหมว่าเราเคยรักกัน

จดจำได้ใช่ไหมว่าเราเคยรักกัน
เพลง: เพียง
ศิลปิน: ชาติ สุชาติ
เนื้อร้อง: ชาติ สุชาติ
เพียง - ชาติ สุชาติ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend