คอร์ดเพลง บ่ฮักกะให้หลูโตน – ก้านตอง ทุ่งเงิน

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง บ่ฮักกะให้หลูโตน – ก้านตอง ทุ่งเงิน


INTRO | Ab | Cm | Db Eb | Db Eb | Ab |

Ab 
คนบ่ฮู้จักกันรถเสียข้า
Cm 
งทางอ้ายยังไปช่วย
Db 
ยามเห็นหมานอนป่วย 
 
อ้าย
Eb 
ยังช่วยเยียวยาให้
Bbm 
น้องเป็นแฟนทั้ง
Eb 
คน 
 
อ้าย
Cm 
บ่มีแหน่บ้อ
Fm 
น้ำใจ
Bbm 
ถึงจะทิ้งให้เหงา
Eb 
ตายด้วยการเลิ
Ab 
กกัน

 
* บอกให้
Bbm 
ฮู้น้องอยู่คนเดียวบ่
Cm 
ไหว
 
กะทั
Bbm 
นหันเกินไป ยังฮักอ้ายหลาย น้
C 
องเฮ็ดใจบ่ทัน…

 
** หากบ่
Db 
ฮักกะให้หลูโตนแ
Eb 
หน่ 
 
หากบ่
Cm 
แคร์กะอย่าฟ้าวทำร้า
Fm 
ยกัน
 
อย่าฟ้าว
Db 
ถิ่มให้อยู่ในโ
Eb 
ลกของการฮ้อ
Ab 
งไห้
 
หากบ่
Db 
ฮักกะให้เวท
Eb 
นา 
 
ฮักอ้ายจน
Cm 
ว่าบ่มีหม่อ
Fm 
งไป
Db 
น้องยังบ่อยากต
Eb 
ายอย่าฟ้าวถิ่
Ab 
มกัน

 
***  
Ab 
คนเคยอยู่นำกันคงบ่ไ
Cm 
ร้ค่ากว่าหมาตัวหนึ่ง
 
หรื
Db 
อคนเคยฮักเคยซึ้งด้อย
Eb 
ค่ากว่าคนทั่วไป
Bbm 
น้องเป็นแฟนทั้ง
Eb 
คน 
 
อ้ายบ่
Cm 
มีแน่บ้อน้ำ
Fm 
ใจ
Bbm 
ถึงจะทิ้งให้เหงา
Eb 
ตายด้วยการเลิ
Ab 
กกัน

( *,** )

INSTRU | Ab | Cm | Db | Eb |
INSTRU | Bbm Eb | Cm Fm | Bbm Eb | Ab |

( ***, *, ** )

Db 
ถ้าหากอ้ายบ่
Eb 
ฮัก..กะให้ห
Ab 
ลูโตน

OUTRO | Db Eb | Ab | Ab |

เนื้อเพลง
คนบ่ฮู้จักกันรถเสียข้างทางอ้ายยังไปช่วย
ยามเห็นหมานอนป่วยอ้ายยังช่วยเยียวยาให้
น้องเป็นแฟนทั้งคนอ้ายบ่มีแหน่บ้อน้ำใจ
ถึงจะทิ้งให้เหงาตายด้วยการเลิกกัน

* บอกให้ฮู้น้องอยู่คนเดียวบ่ไหว
กะทันหันเกินไป
ยังฮักอ้ายหลายน้องเฮ็ดใจบ่ทัน…

** หากบ่ฮักกะให้หลูโตนแหน่
หากบ่แคร์กะอย่าฟ้าวทำร้ายกัน
อย่าฟ้าวถิ่มให้อยู่ในโลกของการฮ้องไห้
หากบ่ฮักกะให้เวทนา
ฮักอ้ายจนว่าบ่มีหม่องไป
น้องยังบ่อยากตายอย่าฟ้าวถิ่มกัน

*** คนเคยอยู่นำกันคงบ่ไร้ค่ากว่าหมาตัวหนึ่ง
หรือคนเคยฮักเคยซึ้งด้อยค่ากว่าคนทั่วไป
น้องเป็นแฟนทั้งคนอ้ายบ่มีแน่บ้อน้ำใจ
ถึงจะทิ้งให้เหงาตายด้วยการเลิกกัน

(*,**,***,*,**)

ถ้าหากอ้ายบ่ฮักกะให้หลูโตน
เพลง : บ่ฮักกะให้หลูโตน
ศิลปิน : ก้านตอง ทุ่งเงิน
คำร้อง/ทำนอง : สมชาย ตรุพิมาย
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
บ่ฮักกะให้หลูโตน - ก้านตอง ทุ่งเงิน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend