คอร์ดเพลง รอเวลา – Dr.Fuu

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | G | D/F# | Em | Bm7 |
INTRO | C | G | Am7 | D |

 
แม้เ
วลาจะเปลี่ยน
 
แต่ใจของฉัน
Bm7 
ยังอยู่ที่เก่า
 
ยังไม่เคย
Am7 
ลืมรักของเรา
 
ที่เราเคย
ร่วมทุกข์และสุขใจ
 
เธออาจเปลี่ยน
ไปแล้วเมื่อไม่เจอกัน
 
จากวันนั้น
Bm7 
ฉันยังคิดถึง
Em 
เพียงแต่เธอ
 
ยังเฝ้า
Am7 
ยังรอเธอเสมอ 
 
อยู่ทุก
ๆ 
 
วัน

 
กลับ
Em 
มาหากัน
 ในวั
นที่เธอเหงา
 
ยัง
Em 
ไม่ลืมรักเรา
 ใช่ไหม
       

 
รอ
เวลานั้น 
 
วันที่เธอ
กลับมาหา
 
นาฬิกา
Em 
บอกเวลา 
 
ว่าจากนี่แ
Bm7 
ละต่อไป
 
ฉัน
จะมีเธอ 
 
ไม่ว่าทุก
Bm7 
ข์หรือสุขใจ
 
ฉันขอเพียง
Am7 
มีเธอ 
 
ยืนข้างกาย

 
ยังคงรอ
ไม่หยุดพัก 
 
เพราะยังรัก
เธอไม่คลาย
 
แม้จะตาย
Em 
ขอสัญญา 
 
จะรัก
Bm7 
เพียงแต่เธอ
 
เธอ
เพียงคนเดียว 
 
ทำให้ฉัน
Bm7 
นอนละเมอ
 
เพ้อถึงเธอ
Am7 
อยู่ ทุกๆ ครั้ง
ที่ฉันยังหาย
ใจ

 
ยัง
คิดถึงเวลา 
 
ความรู้สึกตอน
Bm7 
เธออยู่กับฉัน
 
คิดถึงคืน
Am7 
และวันเหล่านั้น 
 
ที่เลยผ่าน
มา
 
มันไม่มีอี
กแล้วฉันควรต้องทำใจ
 
ไม่ว่า
Bm7 
วันไหนก็ยัง
Em 
ลืมไม่ลง
 
พูด
Am7 
ตรงๆ ว่าฉัน ฉันรัก
เธอ

 
กลับ
Em 
มาหากัน
 ในวั
นที่เธอเหงา
 
ยัง
Em 
ไม่ลืมรักเรา
 ใช่ไหม
 
เธอ
อยู่ที่ใด 
 
อยากเจอ
Bm7 
เธอเหลือเกิน
 
ทุกเวลา
Am7 
ยังเฝ้ารอ
 
ขอแค่เพียงเธอคนเดียว กลับมาหา
..

INSTRU | G | G D/F# | Em |
INSTRU | Em | Am | G D/F# | D | D |
INSTRU | Em D/F# G | A7 | A7 | Am |
INSTRU | C D | E | E |

 
รอ
เวลานั้น 
 
วันที่เธอ
กลับมาหา
 
นาฬิกา
F#m 
บอกเวลา 
 
ว่าจากนี่แ
C#m7 
ละต่อไป
 
ฉัน
จะมีเธอ 
 
ไม่ว่าทุก
C#m7 
ข์หรือสุขใจ
 
ฉันขอเพียง
Bm7 
มีเธอ ยืนข้างกาย  

 
ยังคงรอ
ไม่หยุดพัก 
 
เพราะยังรัก
เธอไม่คลาย
 
แม้จะตาย
F#m 
ขอสัญญา 
 
จะรัก
C#m7 
เพียงแต่เธอ
 
เธอ
เพียงคนเดียว 
 
ทำให้ฉัน
C#m7 
นอนละเมอ
 
เพ้อถึงเธอ
Bm7 
อยู่ ทุกๆ ครั้ง
ที่ฉันยังหาย
ใจ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend