คอร์ดเพลง รับกรรม FIN

  
Text   
คอร์ดเพลง รับกรรม ศิลปิน FIN คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E A C#m B คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | E A | E A | E A | E |

E 
  ไม่มีวัน
A 
ใด 
 
ที่ฉันจะ
E 
ลืมเธอ
 
  
A 
แม้จะนานเท่าไห
E 
ร่ 
 
มันยังคิด
A 
ถึง 
 
แม้เธอจะ
E 
มีใคร
 
  ไปตั้งนาน..
 

E 
  ก็มันยังค้
A 
าง 
 
คาใจเรื่องที่
E 
ฉัน 
 
 
A 
 
  ทำพลาด
E 
ไป 
 
ตราบาปที่
A 
ฉันฝังลึกอยู่
C#m 
ในใจ
 
  
B 
มันไม่เคยลบเ
F# 
ลือน 
 
กรีด
A 
ซ้ำล้ำ
B 
ลึกลงไ
E 
ป 
 
 
A 
 
E 
 
A 

E 
  หากจะได้
A 
พบ ได้เจอ เธออี
E 
กครั้ง 
 
 
A 
 
  อยากจะขอโทษเธอ
 
E 
  ที่ทำให้เธอ
A 
นั้น 
 
ทุกข์ใจเส
E 
มอ
 
  ที่ฉันมองข้ามไป
 

E 
  ตั้งแต่วัน
A 
นั้น ที่เธอ ไปจา
E 
กฉัน 
 
 
A 
 
ฉันเพิ่งคิด
E 
ได้ 
 
แต่ก็เท่า
A 
นั้น 
 
ฉันรู้มัน
C#m 
สายไป
B 
เกินที่จะแก้
F# 
ตัว 
 
สุดท้
A 
าย 
 
ร้องไ
B 
ห้ 
 
คนเดียว

E 
  ขอ
B/D# 
โทษ 
 
ที่ทำให้
A 
ผิดหวัง 
 
ทำเธอร้
B 
อง 
 
ไห้เสียใจ
E 
  รู้..
B/D# 
ตัว ก็ตอน เธอ
A 
ทิ้งไป 
 
ไม่มีแ
B 
ล้วความรักเรา
E 
  ไม่
B/D# 
ได้ ต้องการ ให้เธอก
A 
ลับมา 
 
ก็ดีอยู่แ
B 
ล้ว 
 
ที่เธอเลือกเขา
E 
  ฉัน
B/D# 
ต้องทุกข์ทน 
 
เจ็บปว
A 
ดร้าว 
 
รับก
B 
รรม 
 
ที่ทำกับเธอ

INSTRU | E | A | C#m B | A |
INSTRU | C#m B | A E |
INSTRU | C#m B | A | B A B |

E 
  ขอ
B/D# 
โทษ 
 
ที่ทำให้
A 
ผิดหวัง 
 
ทำเธอร้
B 
อง 
 
ไห้เสียใจ
E 
  รู้..
B/D# 
ตัว ก็ตอน เธอ
A 
ทิ้งไป 
 
ไม่มีแ
B 
ล้วความรักเรา
E 
  ไม่
B/D# 
ได้ ต้องการ ให้เธอก
A 
ลับมา 
 
ก็ดีอยู่แ
B 
ล้ว 
 
ที่เธอเลือกเขา
E 
  ฉัน
B/D# 
ต้องทุกข์ทน 
 
เจ็บปว
A 
ดร้าว 
 
รับก
B 
รรม 
 
ที่ทำกับเธอ

E 
  ขอ
B/D# 
โทษ 
 
ที่ทำให้
A 
ผิดหวัง 
 
ทำเธอร้
B 
อง 
 
ไห้เสียใจ
E 
  รู้..
B/D# 
ตัว ก็ตอน เธอ
A 
ทิ้งไป 
 
ไม่มีแ
B 
ล้วความรักเรา
E 
  ไม่
B/D# 
ได้ ต้องการ ให้เธอก
A 
ลับมา 
 
ก็ดีอยู่แ
B 
ล้ว 
 
ที่เธอเลือกเขา
E 
  ฉัน
B/D# 
ต้องทุกข์ทน 
 
เจ็บปว
A 
ดร้าว 
 
รับก
B 
รรม 
 
ที่ทำกับเธอ

E 
  ขอ
B/D# 
โทษ 
 
ที่ทำให้
A 
ผิดหวัง 
 
ทำเธอร้
B 
อง 
 
ไห้เสียใจ
E 
  รู้..
B/D# 
ตัว ก็ตอน เธอ
A 
ทิ้งไป 
 
ไม่มีแ
B 
ล้วความรักเรา
E 
  ไม่
B/D# 
ได้ ต้องการ ให้เธอก
A 
ลับมา 
 
ก็ดีอยู่แ
B 
ล้ว 
 
ที่เธอเลือกเขา
E 
  ฉัน
B/D# 
ต้องทุกข์ทน 
 
เจ็บปว
A 
ดร้าว 
 
รับก
B 
รรม 
 
ที่ทำกับเ
E 
ธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รับกรรม


ไม่มีวันใด ที่ฉันจะลืมเธอ
แม้จะนานเท่าไหร่ มันยังคิดถึง แม้เธอจะมีใคร
ไปตั้งนาน..

ก็มันยังค้าง คาใจเรื่องที่ฉัน
ทำพลาดไป ตราบาปที่ฉันฝังลึกอยู่ในใจ
มันไม่เคยลบเลือน กรีดซ้ำล้ำลึกลงไป

หากจะได้พบ ได้เจอ เธออีกครั้ง
อยากจะขอโทษเธอ
ที่ทำให้เธอนั้น ทุกข์ใจเสมอ
ที่ฉันมองข้ามไป

ตั้งแต่วันนั้น ที่เธอ ไปจากฉัน
ฉันเพิ่งคิดได้ แต่ก็เท่านั้น ฉันรู้มันสายไป
เกินที่จะแก้ตัว สุดท้าย ร้องไห้ คนเดียว

ขอโทษ ที่ทำให้ผิดหวัง ทำเธอร้อง ไห้เสียใจ
รู้..ตัว ก็ตอน เธอทิ้งไป ไม่มีแล้วความรักเรา
ไม่ได้ ต้องการ ให้เธอกลับมา ก็ดีอยู่แล้ว ที่เธอเลือกเขา
ฉันต้องทุกข์ทน เจ็บปวดร้าว รับกรรม ที่ทำกับเธอ

( ดนตรี )

ขอโทษ ที่ทำให้ผิดหวัง ทำเธอร้อง ไห้เสียใจ
รู้..ตัว ก็ตอน เธอทิ้งไป ไม่มีแล้วความรักเรา
ไม่ได้ ต้องการ ให้เธอกลับมา ก็ดีอยู่แล้ว ที่เธอเลือกเขา
ฉันต้องทุกข์ทน เจ็บปวดร้าว รับกรรม ที่ทำกับเธอ

ขอโทษ ที่ทำให้ผิดหวัง ทำเธอร้อง ไห้เสียใจ
รู้..ตัว ก็ตอน เธอทิ้งไป ไม่มีแล้วความรักเรา
ไม่ได้ ต้องการ ให้เธอกลับมา ก็ดีอยู่แล้ว ที่เธอเลือกเขา
ฉันต้องทุกข์ทน เจ็บปวดร้าว รับกรรม ที่ทำกับเธอ

ขอโทษ ที่ทำให้ผิดหวัง ทำเธอร้อง ไห้เสียใจ
รู้..ตัว ก็ตอน เธอทิ้งไป ไม่มีแล้วความรักเรา
ไม่ได้ ต้องการ ให้เธอกลับมา ก็ดีอยู่แล้ว ที่เธอเลือกเขา
ฉันต้องทุกข์ทน เจ็บปวดร้าว รับกรรม ที่ทำกับเธอ

มิวสิควิดีโอ รับกรรม FIN

เพลง : รับกรรม (คอร์ด)
ศิลปิน : FIN
เนื้อร้อง/ทำนอง : เอฟ วงfin
เรียบเรียง ดนตรี : Art Seven Music
ติดต่องานศิลปิน : 090 1760579
คอร์ดเพลง รับกรรม FIN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend