คอร์ดเพลง นางอะไร – FIN

  
Text   

คอร์ดเพลง : นางอะไร FIN

คอร์ดเพลง นางอะไร - FIN

เพลง :

ศิลปิน : FIN

เนื้อร้อง/ทำนอง : เอฟ วงfin

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | C | G | Am D | Em |
INTRO | C | G | Am Bm | Em |

 
ใครกัน
Em 
เล่ามาทำให้ฉันรัก 
 
ใครกันเ
G 
ล่ามาทำให้ฉันหลง
 
ถ้าไม่ใช่
Am 
เธอตัวฉันก็
D 
คง 
 
ไม่เป็นแบ
Em 
บนี้
 
หลอก
Em 
กันมานานแล้วใช่หม้าย 
 
เธอมีใ
G 
ครคนนั้นที่มาก่อนฉัน
 
ตบ
Am 
ตากันมาได้ตั้งน
D 
าน 
 
ช่างแนบเนียนเหลื
Em 
อเกิน

 
ยกให้
Em 
เธอนั้นเป็นนางฟ้า 
 
แต่เธอเห็น
G 
ค่ามันเป็นอย่างไร
 
ถึงคิดจะ
Am 
ทำอะไรกับฉันก็
D 
ได้ 
 
ฉันมีหัวใจน
Em 
ะเธอ
 
เคย
Em 
ฟังแต่ในนิยาย 
 
ไม่เคย
G 
คิดว่ามันจะมีอยู่จริง
 
จนได้มา
Am 
เจอกับเธอแม่ห
D 
ญิง 
 
สอ
Em 
งใจ

 
หลอกกัน
Am 
ไซร้ หกกันไซร้ ว่า
Em 
เธอนั้นไม่มีใคร
 
มารู้ตอ
Am 
นนี้มันสายเกินไป 
 
เมื่อฉันต้องก
G 
ลายเป็นผู้
B 
แพ้
 
หลอกกัน
Am 
ไซร้ หกฉันไซร้ ถ้า
Em 
ใจเธอนั้นไม่แคร์
 
มารู้ตอ
C 
นนี้มันรู้สึกแย่ 
 
เมื่อรู้ว่าเ
B 
ธอมาตอแหลมาหลอกกัน

 
นางวันท
C 
อง สองใจ นางโม
G 
ราฆ่าผัว
 
นางก
Am 
ากีที่เขาว่า
D 
ชั่วต้องหลีกทางใ
G 
ห้เธอ
 
อยู่กับ
C 
ฉันมาตั้งนาน 
 
มาหลอก
G 
กันให้ฉันเสียใจ
 
ให้ฉันเรียก
Am 
เธอว่านางอะ
D 
ไร 
 
ช่วยตอบฉั
Em 
นที

INSTRU | C | G | Am D | Em |
INSTRU | C | G | Am D | Em |

 
หลอกกัน
Am 
ไซร้ หกกันไซร้ ว่า
Em 
เธอนั้นไม่มีใคร
 
มารู้ตอ
Am 
นนี้มันสายเกินไป 
 
เมื่อฉันต้องก
G 
ลายเป็นผู้
B 
แพ้
 
หลอกกัน
Am 
ไซร้ หกฉันไซร้ ถ้า
Em 
ใจเธอนั้นไม่แคร์
 
มารู้ตอ
C 
นนี้มันรู้สึกแย่ 
 
เมื่อรู้ว่าเ
B 
ธอมาตอแหลมาหลอกกัน

 
นางวันท
C 
องสองใจ 
 
นางโม
G 
ราฆ่าผัว
 
นางก
Am 
ากีที่เขาว่า
D 
ชั่วต้องหลีกทางใ
G 
ห้เธอ
 
อยู่กับ
C 
ฉันมาตั้งนาน 
 
มาหลอก
G 
กันให้ฉันเสียใจ
 
ให้ฉันเรียก
Am 
เธอว่านางอะ
D 
ไร 
 
ช่วยตอบฉั
Em 
นที

 
ให้เรียกนางวันท
C 
อง สองใจ นางโม
G 
ราฆ่าผัว
 
นางก
Am 
ากีที่เขาว่า
D 
ชั่วต้องหลีกทางใ
G 
ห้เธอ
 
อยู่กับ
C 
ฉันมาตั้งนาน 
 
มาหลอก
G 
กันให้ฉันเสียใจ
 
ให้ฉันเรียก
Am 
เธอว่านางอะ
D 
ไร 
 
ช่วยตอบฉั
Em 
นที

 
ให้ฉันเรียก
Am 
เธอว่านางอะ
D 
ไร 
 
ใครก็ได้..ช่วยตอบฉั
Em 
นที

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นางอะไร


ใครกันเล่ามาทำให้ฉันรัก ใครกันเล่ามาทำให้ฉันหลง
ถ้าไม่ใช่เธอตัวฉันก็คงไม่เป็นแบบนี้
หลอกกันมานานแล้วใช่หม้าย เธอมีใครคนนั้นที่มาก่อนฉัน
ตบตากันมาได้ตั้งนานช่างแนบเนียนเหลือเกิน

ยกให้เธอนั้นเป็นนางฟ้า แล้วเธอเห็นค่ามันเป็นอย่างไร
ถึงคิดจะทำอะไรกับฉันก็ได้ฉันมีหัวใจนะเธอ
เคยฟังแต่ในนิยาย ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่จริง
จนได้มาเจอกับเธอแม่หญิง สองใจ

หลอกกันไซร้ หกกันไซร้ ว่าเธอนั้นไม่มีใคร
มารู้ตอนนี้มันสายเกินไป เมื่อฉันต้องกลายเป็นผู้แพ้
หลอกกันไซร้ หกฉันไซร้ ถ้าใจเธอนั้นไม่แคร์
มารู้ตอนนี้มันรู้สึกแย่ เมื่อรู้ว่าเธอมาตอแหลมาหลอกกัน โอ๊ย

นางวันทองสองใจ นางโมราฆ่าผัว
นางกากีที่เขาว่าชั่วต้องหลีกทางให้เธอ
อยู่กับฉันมาตั้งนาน มาหลอกกันให้ฉันเสียใจ
ที่ฉันเรียกเธอว่านางอะไร ช่วยตอบฉันที

หลอกกันไซร้ หกกันไซร้ ว่าเธอนั้นไม่มีใคร
มารู้ตอนนี้มันสายเกินไป เมื่อฉันต้องกลายเป็นผู้แพ้
หลอกกันไซร้ หกฉันไซร้ ถ้าใจเธอนั้นไม่แคร์
มารู้ตอนนี้มันรู้สึกแย่ เมื่อรู้ว่าเธอมาตอแหลมาหลอกกัน โอ๊ย

นางวันทองสองใจ นางโมราฆ่าผัว
นางกากีที่เขาว่าชั่วต้องหลีกทางให้เธอ
อยู่กับฉันมาตั้งนาน มาหลอกกันให้ฉันเสียใจ
ที่ฉันเรียกเธอว่านางอะไร ช่วยตอบฉันที

ให้เรียกนางวันทองสองใจ นางโมราฆ่าผัว
นางกากีที่เขาว่าชั่วต้องหลีกทางให้เธอ
อยู่กับฉันมาตั้งนาน มาหลอกกันให้ฉันเสียใจ
ที่ฉันเรียกเธอว่านางอะไร ช่วยตอบฉันที

ให้ฉันเรียกเธอว่านางอะไร ใครก็ได้ช่วยตอบฉันที

มิวสิควิดีโอ นางอะไร FIN

เพลง นางอะไร
ศิลปิน : FIN
ดนตรี – เป้/ปาล์ม/เอฟ วงfin
ติดต่องานแสดง : 090 1760579
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend