คอร์ดเพลง เชิญ – FIN

  
Text   

 
เรื่อ
งคนเก่าที่เธอ
Em 
เล่ามา
 
ว่าดีนักหน
Am 
าอย่างโน้นอย่างนี้
D7/F# 
 
ถ้าเขา
ดีจริง 
 
ก็กลับไปหา
Em 
เขาสิ
 
ไม่ต้องมี
Dm 
แล้วคำว่าเร

 
ฉันเป็น
คนใหม่ 
 
ปวดใจ
G/B 
แทบตาย
 
ได้แค่กา
Am 
ย 
 
แต่กายเธออยู่กับเข
Em 
 
แค่ที่
พักใจ 
 
เพียงชั่ว
Em 
คราว บางเบ
Dm 
า 
 
ไม่มีตัวต

 
*  
Ab 
ก็เธอเคย
Am 
มีคนที่พร้อมดูแล
Em 
ทุกอย่าง
 
Am 
นที่เดินร่วมทางที่เธอนั่นเคย
Em 
เลือกไว้
 
สำ
Am 
หรับฉันเธอนั้นคือลม
Em 
หายใจ
 
แต่เธอไม่เคย
ลบเขาจากใจเธอได้เล

 
** ถ้าหากว่าเธอไม่ลืมคนเก่
าของเ
Em 
ธอ
 
ก็ขอให้เธ
Dm 
อ 
 
กลับไ
 
เอาร่
Ab 
างกา
Am 
ยของเธ
Em 
อ 
 
ตามหัวใ
Dm 
จ 
 
เธอไป
 
Ab 
 
คำ
Am 
ตอกย้ำ 
 
ยิ่งฟั
Em 
งก็ยิ่งเจ็บ
 
เธอบอกว่ารัก
นั้นกินไม่ได้  
 
Em/B 
 
ก็กลับไปหา
Am 
เขาคนนั้น
 
คนที่เธอ
Em 
นั้นมั่นใจว่าเข
า 
 
รักเธอมากกว่าฉั
น 
 
(เชิ
Am 
ญ)

INSTRU | Am Em | F G |

( * ) ( ** )

 
คำ
Dm 
หนึ่งคำที่เธอ
Em 
พูดมาทำร้ายกัน
 
ที่บอกว่าเขา
นั้นดีกว่าฉัน
 
เธอพูดอย่างนั้น
Em 
ได้ยังไง
 
ไอ้คน
Bb 
ที่พูดไม่ช้ำหรอก
 
แต่คนที่ฟังมันช้ำจนฝัง
ใจ

INSTRU | Ab Am Em | F G |
INSTRU | Ab Am Em | Bb | G |

( * ) ( ** ) ( ** )
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend