คอร์ดเพลง ก็คนมันคิดถึง – FIN ( Acoustic Piano Version )

  
Text   

คอร์ดเพลง : ก็คนมันคิดถึง FIN

คอร์ดเพลง ก็คนมันคิดถึง - FIN

เพลง :

ศิลปิน : FIN

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Bb,Am,Gm,C,F,Dm


INTRO | Bb | Am | Gm C | F | F |

 
อยากตะโ
F 
กนดังๆ 
 
ให้เ
C 
ธอเห็น
Dm 
ใจ
 
F 
ธอจะได้ยินไ
C 
หม 
 
ฉันคิดถึ
Dm 
งเธอ
 
ก็
Bb 
คนมันเหงาเดีย
C 
วดาย 
 
มัน
Am 
อยากโทรไปห
Dm 
าเธอ
 
มันคิดถึง
Gm 
เธอ 
 
ไม่
Bb 
รู้อิทำพรื
C 
อดี

 
ต้
F 
องทนเหงาเดียวด
C 
ายอีกนานเท่
Dm 
าไร
 
F 
ธอถึงจะเห็นใ
C 
จผู้ชายค
Dm 
นนี้ 
 
 
C 
 
ก็เ
Bb 
ธอมาเงียบหา
C 
ยไป 
 
รู้ไ
Am 
หมว่าคนทา
Dm 
งนี้
 
ใจคอไ
Gm 
ม่ดี 
 
หวังเห
C 
วิดทุกคืนทุ
F 
กวัน

 
จากกัน
Gm 
ไปแสนไกล 
 
Am 
กลสุ
Dm 
ดตา
 
ได้แต่
Bb 
พึ่งลม
C 
ฟ้าให้พ
F 
าไป
 
ช่วยพาค
Gm 
วามคิดถึง 
 
 
Am 
ความห่ว
Dm 
งใย 
 
 
C 
 
อยู่หน
Bb 
ใดให้เธอไ
C 
ด้รู้

 
ว่ายัง
Bb 
มีคนคิดถึง 
 
ยัง
Dm 
มีคนห่วงใย
 
และยัง
Gm 
มีความจริง
Bb 
ใจให้เธ
C 
อนะ
 
กลับมา
Bb 
หากันสักครั้ง 
 
ฉันยัง
Am 
คอยและห่วงหา
 
ฉันสัญ
Gm 
ญา 
 
จะ
C 
รักและภั
F 
กดี

INSTRU | F C | Dm | F C | Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
จากกัน
Gm 
ไปแสนไกล 
 
Am 
กลสุ
Dm 
ดตา
 
ได้แต่
Bb 
พึ่งลม
C 
ฟ้าให้พ
F 
าไป
 
ช่วยพาค
Gm 
วามคิดถึง 
 
 
Am 
ความห่ว
Dm 
งใย 
 
 
C 
 
อยู่หน
Bb 
ใดให้เธอไ
C 
ด้รู้ 
 
C#

 
ว่ายัง
B 
มีคนคิดถึง 
 
ยัง
D#m 
มีคนห่วงใย
 
และยัง
G#m 
มีความจริง
B 
ใจให้เธ
C# 
อนะ
 
กลับมา
B 
หากันสักครั้ง 
 
ฉันยัง
A#m 
คอยและห่วงหา
 
ฉันสัญ
G#m 
ญา 
 
จะ
C# 
รักและภั
F# 
กดี

 
ก็เพราะ
B 
ฉันยังคิดถึง 
 
ยัง
D#m 
มีคนห่วงใย
 
และยัง
G#m 
มีความจริง
B 
ใจให้เธ
C# 
อนะ
 
กลับมา
B 
หากันสักครั้ง 
 
ฉันยัง
A#m 
คอยและห่วงหา
 
ฉันสัญ
G#m 
ญา 
 
จะ
C# 
รักและภั
F# 
กดี

 
ขอสัญ
G#m 
ญา..
 
จะ
C# 
มีแค่เธอค
B 
นเดียว 
 
 
Bm 
 
F# 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ก็คนมันคิดถึง


อยากตะโกนดังๆ ให้เธอเห็นใจ
เธอจะได้ยินไหม ฉันคิดถึงเธอ
ก็คนมันเหงาเดียวดาย มันอยากโทรไปหาเธอ
มันคิดถึงเธอ ไม่รู้อิทำพรือดี

ต้องทนเหงาเดียวดายอีกนานเท่าไร
เธอถึงจะเห็นใจผู้ชายคนนี้
ก็เธอมาเงียบหายไป รู้ไหมว่าคนทางนี้
ใจคอไม่ดี หวังเหวิดทุกคืนทุกวัน

จากกันไปแสนไกล ไกลสุดตา
ได้แต่พึ่งลมฟ้าให้พาไป
ช่วยพาความคิดถึง ความห่วงใย
อยู่หนใดให้เธอได้รู้

ว่ายังมีคนคิดถึง ยังมีคนห่วงใย
และยังมีความจริงใจให้เธอนะ
กลับมาหากันสักครั้ง ฉันยังคอยและห่วงหา
ฉันสัญญา จะรักและภักดี

( ดนตรี )

จากกันไปแสนไกล ไกลสุดตา
ได้แต่พึ่งลมฟ้าให้พาไป
ช่วยพาความคิดถึง ความห่วงใย
อยู่หนใดให้เธอได้รู้

ว่ายังมีคนคิดถึง ยังมีคนห่วงใย
และยังมีความจริงใจให้เธอนะ
กลับมาหากันสักครั้ง ฉันยังคอยและห่วงหา
ฉันสัญญา จะรักและภักดี

ก็เพราะฉันยังคิดถึง ยังมีคนห่วงใย
และยังมีความจริงใจให้เธอนะ
กลับมาหากันสักครั้ง ฉันยังคอยและห่วงหา
ฉันสัญญา จะรักและภักดี

ขอสัญญา..
จะมีแค่เธอคนเดียว

มิวสิควิดีโอ ก็คนมันคิดถึง FIN

เพลง ก็คนมันคิดถึง
ศิลปิน : FIN
ติดต่องานแสดง : 090 1760579
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend