คอร์ดเพลง ไม่นานก็ชิน – FIN

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่นานก็ชิน FIN

คอร์ดเพลง ไม่นานก็ชิน - FIN

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single FIN : ไม่นานก็ชิน


INTRO | G | D/F# | Em | D |

G 
  บอกตัวเองไม่ต้องเสี
D/F# 
ยใจ
 
  กับคนที่มันไม่เคยจะห่ว
C 
งใย
 
  ว่าเราจะเป็นจะตายไม่เค
G 
ยสน
G 
  เก็บอาการเอาไว้ข้า
D/F# 
งใน
 
  ไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อ
C 
นรน
 
  เหมือนคนไม่มีวิญญ
G 
าณ

Em 
แม้ว่าความเจ็บ
D 
ช้ำ 
 
จะกัดกิน
C 
ฉัน
 
ความเจ็บเหล่า
G 
นั้น 
 
ไม่เค
D/F# 
ยจาง
Em 
ฉันต้องอยู่ให้ไ
D 
หว 
 
ต้องเดินต่อ
C 
ไป
 
แม้ไม่มีเ
D 
ธอ

 
G 
ผลในใจ 
 
จะ
D/F# 
ลึกเพียงใด
 
เจ็บแต่ไ
Em 
ม่ถึงตาย 
 
 
C 
อีกไม่นานก็ชิน
G 
น้ำในตา 
 
หยุ
D/F# 
ดไหลวันใด
 
บอกตัว
Em 
เองให้จำ 
 
C 
ย่าไปรักกับใคร
 
ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..
 

INSTRU | G | D/F# | C | G |

G 
บอก 
 
ตัวเองต้องอยู่ใ
D/F# 
ห้ไหว
 
แม้ต้องเดินคนเดียวตลอ
C 
ดไป
 
ไม่เป็นไร ก็แค่รักตั
G 
วเอง 
 
 
D 

Em 
แม้ว่าความเจ็บ
D 
ช้ำ 
 
จะกัดกิน
C 
ฉัน
 
ความเจ็บเหล่า
G 
นั้น 
 
ไม่เค
D/F# 
ยจาง
Em 
ฉันต้องอยู่ให้ไ
D 
หว 
 
ต้องเดินต่อ
C 
ไป
 
แม้ไม่มีเ
D 
ธอ

 
G 
ผลในใจ 
 
จะ
D/F# 
ลึกเพียงใด
 
เจ็บแต่ไ
Em 
ม่ถึงตาย 
 
 
C 
อีกไม่นานก็ชิน
G 
น้ำในตา 
 
หยุ
D/F# 
ดไหลวันใด
 
บอกตัว
Em 
เองให้จำ 
 
C 
ย่าไปรักกับใคร
 
ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..
 

INSTRU | G | D/F# | C | G | ( 2 Times )

Em 
แม้ว่าความเจ็บ
D 
ช้ำ 
 
จะกัดกิน
C 
ฉัน
 
ความเจ็บเหล่า
G 
นั้น 
 
ไม่เค
D/F# 
ยจาง
Em 
ฉันต้องอยู่ให้ไ
D 
หว 
 
ต้องเดินต่อ
C 
ไป
 
แม้ไม่มีเ
D 
ธอ

 
G 
ผลในใจ 
 
จะ
D/F# 
ลึกเพียงใด
 
เจ็บแต่ไ
Em 
ม่ถึงตาย 
 
 
C 
อีกไม่นานก็ชิน
G 
น้ำในตา 
 
หยุ
D/F# 
ดไหลวันใด
 
บอกตัว
Em 
เองให้จำ 
 
C 
ย่าไปรักกับใคร
 
ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..
 

 
G 
ผลในใจ 
 
จะ
D/F# 
ลึกเพียงใด
 
เจ็บแต่ไ
Em 
ม่ถึงตาย 
 
 
C 
อีกไม่นานก็ชิน
G 
น้ำในตา 
 
หยุ
D/F# 
ดไหลวันใด
 
บอกตัว
Em 
เองให้จำ 
 
C 
ย่าไปรักกับใคร
 
ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..
 

OUTRO | G | D/F# | C | G | ( 2 Times ) | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


บอกตัวเองไม่ต้องเสียใจ
กับคนที่มันไม่เคยจะห่วงใย
ว่าเราจะเป็นจะตายไม่เคยสน
เก็บอาการเอาไว้ข้างใน
ไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อนรน
เหมือนคนไม่มีวิญญาณ

แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน
ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง
ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป
แม้ไม่มีเธอ

แผลในใจ จะลึกเพียงใด
เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด
บอกตัวเองให้จำ อย่าไปรักกับใคร
ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

( ดนตรี )

บอก ตัวเองต้องอยู่ให้ไหว
แม้ต้องเดินคนเดียวตลอดไป
ไม่เป็นไร ก็แค่รักตัวเอง

แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน
ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง
ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป
แม้ไม่มีเธอ

แผลในใจ จะลึกเพียงใด
เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด
บอกตัวเองให้จำ อย่าไปรักกับใคร
ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

( ดนตรี )

แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน
ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง
ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป
แม้ไม่มีเธอ

แผลในใจ จะลึกเพียงใด
เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด
บอกตัวเองให้จำ อย่าไปรักกับใคร
ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

แผลในใจ จะลึกเพียงใด
เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด
บอกตัวเองให้จำ อย่าไปรักกับใคร
ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ..

มิวสิควิดีโอ ไม่นานก็ชิน FIN

เพลง ไม่นานก็ชิน (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : เอฟ วงFIN
เรียบเรียง/ดนตรี : เป้ วงFIN, ปาล์ม วงFIN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend