คอร์ดเพลง ปล่อยฝัน (Always) FREEHAND

  
Text   
คอร์ดเพลง ปล่อยฝัน (Always) ศิลปิน FREEHAND คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E B/D# | C#m B |
INTRO | A G#m | F#m B |
INTRO | E B/D# | C#m B |
INTRO | A G#m | Am |

E 
  ผ่านมานานเท่า
G#7 
ไรแล้ว
A 
  เธอยังเป็นคน
F#m 
เดียวที่เข้าใจ
B 
ฉันที่สุด
E 
  เราต่างเดินมา
G#7 
ไกลแล้ว
A 
  และฉันก็รู้ว่า
F#m 
คงไม่มีวันย้
B 
อนไป

F#m 
  มันไม่ง่าย
G#m 
เลยใช่ไหม
 
  ที่ต้องใ
A 
ช้ชีวิตในโลกที่มัน
Am 
ซับซ้อน

E 
  และ
B/D# 
ต่อให้มันไม่
C#m 
ง่ายเลย
 
  
B 
ที่จะต้องยอม
A 
รับมัน 
 
 
G#m 
 
  ว่า
F#m 
ความฝันจ
B 
บลง
E 
  ที่
B/D# 
ผ่านมาไม่เคย
C#m 
เสียดาย
 
  วันเวลาที่เ
A 
สียไป 
 
 
G#m 
 
  เพราะ
Am 
เราทำดีที่สุดแล้ว

INSTRU | E | G#7 | A | F#m B |

E 
  จดและจำว่า
G#7 
ชีวิต
A 
  ครั้งหนึ่งเคยเจอ
F#m 
ใครที่เข้าใจ
B 
ฉันที่สุด
E 
  และเธอยังเป็น
G#7 
คนนั้น
A 
  เวลาผ่านไปเท่า
F#m 
ไรแต่เธอยัง
B 
ชัดเจน

F#m 
  มันไม่ง่าย
G#m 
เลยใช่ไหม
 
  ที่ต้องใ
A 
ช้ชีวิตในโลกที่มัน
Am 
ซับซ้อน

E 
  และ
B/D# 
ต่อให้มันไม่
C#m 
ง่ายเลย
 
  
B 
ที่จะต้องยอม
A 
รับมัน 
 
 
G#m 
 
  ว่า
F#m 
ความฝันจ
B 
บลง
E 
  ที่
B/D# 
ผ่านมาไม่เคย
C#m 
เสียดาย
 
  วันเวลาที่เ
A 
สียไป 
 
 
G#m 
 
  เพราะ
Am 
เราทำดีที่สุดแล้ว

E 
  และ
B/D# 
ต่อให้มันไม่
C#m 
ง่ายเลย
 
  
B 
ที่จะต้องยอม
A 
รับมัน 
 
 
G#m 
 
  ว่า
F#m 
ความฝันจ
B 
บลง
E 
  ที่
B/D# 
ผ่านมาไม่เคย
C#m 
เสียดาย
 
  วันเวลาที่เ
A 
สียไป 
 
 
G#m 
 
  เพราะ
Am 
เราทำดีที่สุดแล้ว

E 
  และ
B/D# 
ต่อให้มันไม่
C#m 
ง่ายเลย
 
  
B 
ที่จะต้องยอม
A 
รับมัน 
 
 
G#m 
 
  ว่า
F#m 
ความฝันจ
B 
บลง
E 
  ที่
B/D# 
ผ่านมาไม่เคย
C#m 
เสียดาย
 
  วันเวลาที่เ
A 
สียไป 
 
 
G#m 
 
  เพราะ
Am 
เราทำดีที่สุดแล้ว

OUTRO | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ปล่อยฝัน (Always)


ผ่านมานานเท่าไรแล้ว
เธอยังเป็นคนเดียวที่เข้าใจฉันที่สุด
เราต่างเดินมาไกลแล้ว
และฉันก็รู้ว่าคงไม่มีวันย้อนไป

มันไม่ง่ายเลยใช่ไหม
ที่ต้องใช้ชีวิตในโลกที่มันซับซ้อน

และต่อให้มันไม่ง่ายเลย
ที่จะต้องยอมรับมัน
ว่าความฝันจบลง
ที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย
วันเวลาที่เสียไป
เพราะเราทำดีที่สุดแล้ว

( ดนตรี )

จดและจำว่าชีวิต
ครั้งหนึ่งเคยเจอใครที่เข้าใจฉันที่สุด
และเธอยังเป็นคนนั้น
เวลาผ่านไปเท่าไรแต่เธอยังชัดเจน

มันไม่ง่ายเลยใช่ไหม
ที่ต้องใช้ชีวิตในโลกที่มันซับซ้อน

และต่อให้มันไม่ง่ายเลย
ที่จะต้องยอมรับมัน
ว่าความฝันจบลง
ที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย
วันเวลาที่เสียไป
เพราะเราทำดีที่สุดแล้ว

และต่อให้มันไม่ง่ายเลย
ที่จะต้องยอมรับมัน
ว่าความฝันจบลง
ที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย
วันเวลาที่เสียไป
เพราะเราทำดีที่สุดแล้ว

มิวสิควิดีโอ ปล่อยฝัน (Always) FREEHAND

เพลง : ปล่อยฝัน (Always) (คอร์ด)
ศิลปิน : FREEHAND
Written : Thanotch Laoha
Arranged : FREEHAND
Instagram : thefreehandband
คอร์ดเพลง ปล่อยฝัน (Always) FREEHAND
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend