คอร์ดเพลง คนเดียวกัน (You?) FREEHAND (ฟรีแฮนด์)

  
Text   
คอร์ดเพลง คนเดียวกัน (You?) ศิลปิน FREEHAND คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D F#m | G | D F#m | G |

D 
  เธอคือ
F#m 
คนเดียวกันหรือเป
G 
ล่า
 
  ที่เคยทำให้ฉันมีรอยยิ้ม
 
D 
  เธอคือ
F#m 
คนเดียวกันหรือเป
G 
ล่า
 
  ที่เคยทำให้โลกนี้สดใส
 

D 
  และ
F#m 
เธอคนเดียวกันใ
G 
ช่ไหม
 
  ที่ทำลายทุกความฝัน
 
D 
  เพราะ
F#m 
เธอคนเดียวเพียงเ
G 
ท่านั้น 
 
 
A 

 
ได้เจอเ
D 
ธอ.. 
 
 
F#m 
ฉัน..จึงได้เ
G 
ข้าใจ
 
ว่ารอย
Bm 
ยิ้มและน้ำตา 
 
ความ
A 
รักและร่ำลา
 
คือ
G 
สิ่งเดียว
A 
กัน
 
ได้เจอเ
D 
ธอ.. 
 
 
F#m 
ฉัน..จึงได้เ
G 
ข้าใจ
 
ว่าความ
Bm 
รักที่สวยงาม 
 
และความเห
A 
งาทรมาน
 
มันเ
G 
กิดจาก
A 
คนเดียว
D 
กัน

D 
  เธอทำ
F#m 
ให้ฉันได้เข้า
G 
ใจ
 
  ว่าความรักเป็นเช่นไร
 
D 
  เธอทำ
F#m 
ให้ฉันมองเห็
G 
นใหม่
 
  ว่าความรักเจ็บปวดแค่ไหน
 

Bm 
  และเ
A 
ธอคนเดียวกันใ
G 
ช่ไหม
 
  ที่ทำลายทุกความฝัน
 
Bm 
  เพราะเ
A 
ธอคนเดียวเพียงเ
G 
ท่านั้น 
 
 
A 

 
ได้เจอเ
D 
ธอ.. 
 
 
F#m 
ฉัน..จึงได้เ
G 
ข้าใจ
 
ว่ารอย
Bm 
ยิ้มและน้ำตา 
 
ความ
A 
รักและร่ำลา
 
คือ
G 
สิ่งเดียว
A 
กัน
 
ได้เจอเ
D 
ธอ.. 
 
 
F#m 
ฉัน..จึงได้เ
G 
ข้าใจ
 
ว่าความ
Bm 
รักที่สวยงาม 
 
และความเห
A 
งาทรมาน
 
มันเ
G 
กิดจาก
A 
คนเดียว
 
กัน

INSTRU | D F#m | G |
INSTRU | Bm A | G A |

 
ได้เจอเ
D 
ธอ.. 
 
 
F#m 
ฉัน..จึงได้เ
G 
ข้าใจ
 
ว่ารอย
Bm 
ยิ้มและน้ำตา 
 
ความ
A 
รักและร่ำลา
 
คือ
G 
สิ่งเดียว
A 
กัน
 
ได้เจอเ
D 
ธอ.. 
 
 
F#m 
ฉัน..จึงได้เ
G 
ข้าใจ
 
ว่าความ
Bm 
รักที่สวยงาม 
 
และความเห
A 
งาทรมาน
 
มันเ
G 
กิดจาก
A 
คนเดียว
D 
กัน


เธอคือคนเดียวกันหรือเปล่า
ที่เคยทำให้ฉันมีรอยยิ้ม
เธอคือคนเดียวกันหรือเปล่า
ที่เคยทำให้โลกนี้สดใส
และเธอคนเดียวกันใช่ไหม
ที่ทำลายทุกความฝัน
เพราะเธอคนเดียวเพียงเท่านั้น

ได้เจอเธอ.. ฉัน..จึงได้เข้าใจ
ว่ารอยยิ้มและน้ำตา ความรักและร่ำลา
คือสิ่งเดียวกัน
ได้เจอเธอ.. ฉัน..จึงได้เข้าใจ
ว่าความรักที่สวยงาม และความเหงาทรมาน
มันเกิดจากคนเดียวกัน

เธอทำให้ฉันได้เข้าใจ
ว่าความรักเป็นเช่นไร
เธอทำให้ฉันมองเห็นใหม่
ว่าความรักเจ็บปวดแค่ไหน
และเธอคนเดียวกันใช่ไหม
ที่ทำลายทุกความฝัน
เพราะเธอคนเดียวเพียงเท่านั้น

ได้เจอเธอ.. ฉัน..จึงได้เข้าใจ
ว่ารอยยิ้มและน้ำตา ความรักและร่ำลา
คือสิ่งเดียวกัน
ได้เจอเธอ.. ฉัน..จึงได้เข้าใจ
ว่าความรักที่สวยงาม และความเหงาทรมาน
มันเกิดจากคนเดียวกัน

( ดนตรี )

ได้เจอเธอ.. ฉัน..จึงได้เข้าใจ
ว่ารอยยิ้มและน้ำตา ความรักและร่ำลา
คือสิ่งเดียวกัน
ได้เจอเธอ.. ฉัน..จึงได้เข้าใจ
ว่าความรักที่สวยงาม และความเหงาทรมาน
มันเกิดจากคนเดียวกัน

มิวสิควิดีโอ คนเดียวกัน (You?) FREEHAND

เพลง : คนเดียวกัน (You?) (คอร์ด)
ศิลปิน : FREEHAND
Written: Thanotch Laoha
Arranged: FREEHAND
IG: thefreehandband

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend