คอร์ดเพลง ตัวแสดงแทน หนุ่ม หนองบัวแดง

  
Text   
คอร์ดเพลง ตัวแสดงแทน ศิลปิน หนุ่ม หนองบัวแดง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Am C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Em | C | Am | B |
INTRO | Em | C | G | D | D |

 
เอิ้นแฟน
Em 
บ่ได่ 
 
แต่เฮ็ดใ
D 
ห่คือแฟนสุย
G 
าง
 
เป็นแค่คนเบื้อง
Am 
หลัง 
 
ความ
D 
ฮักของน้องกับเ
G 
ขา
 
พร้อมทุกบท
Am 
บาท 
 
เฮ็ดนำสุ
Em 
ยางย้อนมันฮัก
Am 
เจ้า
 
ทั้งที่ฮู้ว่าน้องเลือกเ
C 
ขา 
 
กะยังฮักเจ้าคือเก่าเ
D 
ด้อหล่า

 
หน้าทีของ
Em 
อ้าย 
 
คงเป็นไ
D 
ด้แค่สตั้นแ
G 
มน
 
เป็นได้แค่โตแสดง
Am 
แทน 
 
บ่มี
D 
สิทธ์ออกหน้าออก
G 
ตา
 
ฮู้วามัน
Em 
เจ็บ กะยังสิฮัก ฮักเจ้าเด้อห
G 
ล่า
 
ฮู้ทั้งฮู้ว๋าตลอดเว
Am 
ลา 
 
ในสาย
D 
ตาเจ้าบ่เค
G 
ยมีอ้าย

 
โตแสดงแ
C 
ทน 
 
บ่มี
D 
สิทธ์เอิ้นแฟ
Em 
นคือเขา
 
เป็นแคคนข้างใจเ
C 
จ้า 
 
บ่มีสิทธ์เ
D 
ข้าไปนั่งใน
G 
ใจ
 
ฮักกะได้สำ
D 
ฮัก 
 
แต่มันเฮ็ด
Em 
ยังเกินหน้าที่บ่
G 
ได้
 
สตั้นแมนจังอ้
C 
าย 
 
ฮักไปเจ็บไปกะสมคว
D 
รอยู่

 
พร้อมรับบท
Em 
เจ็บ 
 
ตามคอนเ
D 
ส็ปที่น้องวา
Em 
งไว้
 
อียังเขาเฮ็ดบ่
D 
ได้ 
 
บ่ต้องเกรงใจบอกอ้ายให่
G 
ฮู้
 
พร้อมเป็นพระ
Em 
เอก 
 
โตจ
E7 
ริงยามเขา
Am 
บ่อยู
 
สิฮักสิแพง เบิงแยงคน
G 
ฮู้ 
 
ยามเขาบ่
D 
อยู่
 
อ้ายพร้อ
G 
มดูแล

INSTRU | C D | Em | C D | G |
INSTRU | D Em | G | C | D |

 
โตแสดงแ
C 
ทน 
 
บ่มี
D 
สิทธ์เอิ้นแฟ
Em 
นคือเขา
 
เป็นแคคนข้างใจเ
C 
จ้า 
 
บ่มีสิทธ์เ
D 
ข้าไปนั่งใน
G 
ใจ
 
ฮักกะได้สำ
D 
ฮัก 
 
แต่มันเฮ็ด
Em 
ยังเกินหน้าที่บ่
G 
ได้
 
สตั้นแมนจังอ้
C 
าย 
 
ฮักไปเจ็บไปกะสมคว
D 
รอยู่

 
พร้อมรับบท
Em 
เจ็บ 
 
ตามคอนเ
D 
ส็ปที่น้องวา
Em 
งไว้
 
อียังเขาเฮ็ดบ่
D 
ได้ 
 
บ่ต้องเกรงใจบอกอ้ายให่
G 
ฮู้
 
พร้อมเป็นพระ
Em 
เอก 
 
โตจ
E7 
ริงยามเขา
Am 
บ่อยู
 
สิฮักสิแพง เบิงแยงคน
G 
ฮู้ 
 
ยามเขาบ่
D 
อยู่
 
อ้ายพร้อ
G 
มดูแล

 
สิฮัก สิแพงเบิงแงงคน
C 
ฮู้ ยามเขาบ่อยู่..  
D 
 
อ้ายพร้อมดูแล..
 

OUTRO | Em | C | G | D | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ตัวแสดงแทน


เอิ้นแฟนบ่ได่ แต่เฮ็ดให่คือแฟนสุยาง
เป็นแค่คนเบื้องหลังความฮักของน้องกับเขา
พร้อมทุกบทบาดเฮ็ดนำสุยางย้อนมันฮักเจ้า
ทั้งที่ฮู้ว่าน้องเลือกเขากะยังฮักเจ้าคือเกาเด้อหล่า

หน้าทีของอ้าย คงเป็นได้แค่สตั้นแมน
เป็นได้แค่โตแสดงแทน บ่มีสิทธ์ออกหน้าออกตา
ฮู้วามันเจ็บ กะยังสิฮัก ฮักเจ้าเด้อหล่า
ฮู้ทั้งฮู้วาตลอดเวลา ในสายตาเจ้าบ่เคยมีอ้าย

โตแสดงแทน บ่มีสิทธ์เอิ้นแฟนคือเขา
เป็นแคคนข้างใจเจ้า บ่มีสิทธ์เข้าไปนั่งในใจ
ฮักกะได้สำฮักแต่มันเฮ็ดยังเกินหน้าที่บ่ได้
สตั้นแมนจังอ้ายฮักไปเจ็บไปกะสมควรอยู่

พร้อมรับบทเจ็บ ตามคอนเส็ปที่น้องวางไว้
อียังเขาเฮ็ดบ่ได้ บ่ต้องเกรงใจบอกอ้ายให่ฮู้
พร้อมเป็นพระเอกโตจริงยามเขาบ่อยู
สิฮัก สิแพงเบิงแงงคนฮู้ ยามเขาบ่อยู่
อ้ายพร้อมดูแล

( ดนตรี )

โตแสดงแทน บ่มีสิทธ์เอิ้นแฟนคือเขา
เป็นแคคนข้างใจเจ้า บ่มีสิทธ์เข้าไปนั่งในใจ
ฮักกะได้สำฮักแต่มันเฮ็ดยังเกินหน้าที่บ่ได้
สตั้นแมนจังอ้ายฮักไปเจ็บไปกะสมควรอยู่

พร้อมรับบทเจ็บ ตามคอนเส็ปที่น้องวางไว้
อียังเขาเฮ็ดบ่ได้ บ่ต้องเกรงใจบอกอ้ายให่ฮู้
พร้อมเป็นพระเอกโตจริงยามเขาบ่อยู
สิฮัก สิแพงเบิงแงงคนฮู้ ยามเขาบ่อยู่
อ้ายพร้อมดูแล

สิฮัก สิแพงเบิงแงงคนฮู้ ยามเขาบ่อยู่
อ้ายพร้อมดูแล

มิวสิควิดีโอ ตัวแสดงแทน หนุ่ม หนองบัวแดง

เพลง : ตัวแสดงแทน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : รักวสันต์ โสเก่าข่า
เรียบเรียง : นัท พอใจ
มรดกอีสานเรคคอร์ด
คอร์ดเพลง ตัวแสดงแทน หนุ่ม หนองบัวแดง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend