คอร์ดเพลง พ่อเห้อแม่เห้อ บังซัก ก้าวร้าว x เอ็กซ์ พงศธร

  
Text   
คอร์ดเพลง พ่อเห้อแม่เห้อ ศิลปิน บังซัก ก้าวร้าว x เอ็กซ์ พงศธร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | A | G#m C#m | F#m B | E |

 
ที่ตรง
E 
นี้มันเหงาเหลือเกินแม่
G#m 
เห้อ
 
ไม่มีใ
A 
ครสักคนจะมาเข้า
B 
ใจ
 
ในค่ำ
A 
คืนที่ไร้แสงด
B 
าว
 
มีแต่
G#m 
เงากับความเ
C#m 
หงาใจ
 
ล่อง
F#m 
ลอยไปตามส
B 
ายลมแ
E 
รง

 
ที่ตรง
E 
นี้มันท้อเหลือเกินพ่อ
G#m 
เห้อ
 
สิ่งที่
A 
ลูกได้พบได้เจอมันเหนื่อย
B 
ใจ
 
ถึง
A 
คำที่พ่อสอนบ
B 
อก 
 
ก่อน
G#m 
ออกมาจาก
C#m 
บ้านไกล
 
อยู่ไ
F#m 
หนคันไม่บายใ
B 
จให้หลบบ้า
E 
นเรา

 
หมด
F#m 
แรง 
 
แล้วใน
G#m 
ตอนนี้
 
ไม่สู้
A 
ดีแล้วหัว
B 
ใจ

 
เวิ้งว้
A 
างเหลือเ
B 
กิน 
 
แม่
G#m 
เห้อ..หั
C#m 
วใจ
 
เหนื่อยใ
F#m 
นแน่นอกหมดใ
B 
จแล้วในตอ
E 
นนี้
 
โห้ย
A 
หาไม่เ
B 
จอ 
 
คนเข้า
G#m 
ใจ..ไม่
C#m 
มี
 
เศร้า
F#m 
สร้อยหัวใจเหลือ
B 
ดีอยากหลบบ้า
E 
นเรา

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
หมด
F#m 
แรง 
 
แล้วใน
G#m 
ตอนนี้
 
ไม่สู้
A 
ดีแล้วหัว
B 
ใจ

 
เวิ้งว้
A 
างเหลือเ
B 
กิน 
 
แม่
G#m 
เห้อ..หั
C#m 
วใจ
 
เหนื่อยใ
F#m 
นแน่นอกหมดใ
B 
จแล้วในตอ
E 
นนี้
 
โห้ย
A 
หาไม่เ
B 
จอ 
 
คนเข้า
G#m 
ใจ..ไม่
C#m 
มี
 
เศร้า
F#m 
สร้อยหัวใจเหลือ
B 
ดีอยากหลบบ้า
E 
นเรา

 
โห้ย
A 
หาไม่เ
B 
จอ 
 
คนเข้า
G#m 
ใจ..ไม่
C#m 
มี
 
เศร้า
F#m 
สร้อยหัวใจเหลือ
B 
ดีอยากหลบบ้า
E 
นเรา

OUTRO | A | G#m C#m | F#m B | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง พ่อเห้อแม่เห้อ


ที่ตรงนี้มันเหงาเหลือเกินแม่เห้อ
ไม่มีใครสักคนจะมาเข้าใจ
ในค่ำคืนที่ไร้แสงดาว
มีแต่เงากับความเหงาใจ
ล่องลอยไปตามสายลมแรง

ที่ตรงนี้มันท้อเหลือเกินพ่อเห้อ
สิ่งที่ลูกได้พบได้เจอมันเหนื่อยใจ
ถึงคำที่พ่อสอนบอก
ก่อนออกมาจากบ้านไกล
อยู่ไหนคันไม่บายใจให้หลบบ้านเรา

หมดแรง แล้วในตอนนี้
ไม่สู้ดีแล้วหัวใจ

เวิ้งว้างเหลือเกิน แม่เห้อหัวใจ
เหนื่อยในแน่นอกหมดใจแล้วในตอนนี้
โห้ยหาไม่เจอ คนเข้าใจไม่มี
เศร้าสร้อยหัวใจเหลือดีอยากหลบบ้านเรา

( ดนตรี )

หมดแรง แล้วในตอนนี้
ไม่สู้ดีแล้วหัวใจ

เวิ้งว้างเหลือเกิน แม่เห้อหัวใจ
เหนื่อยในแน่นอกหมดใจแล้วในตอนนี้
โห้ยหาไม่เจอ คนเข้าใจไม่มี
เศร้าสร้อยหัวใจเหลือดีอยากหลบบ้านเรา

โห้ยหาไม่เจอ คนเข้าใจไม่มี
เศร้าสร้อยหัวใจเหลือดีอยากหลบบ้านเรา

มิวสิควิดีโอ พ่อเห้อแม่เห้อ บังซัก ก้าวร้าว x เอ็กซ์ พงศธร

เพลง : พ่อเห้อแม่เห้อ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : Golden Bells Music
Mixed & Mastered : ตะวัน เพชรรัตน์
คอร์ดเพลง พ่อเห้อแม่เห้อ บังซัก ก้าวร้าว x เอ็กซ์ พงศธร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend