คอร์ดเพลง เพราะความจนมันน่ากลัว เอ็กซ์ พงศธร

  
Text   


INTRO | F#m E B |
INTRO | A | G#m | F#m B | E |
INTRO | A | G#m | F#m | B |

 
ฉันเ
A 
ป็นแค่คนจน ๆ คนหนึ่ง
 
ฉัน
G#m 
จึงดิ้นรนเพื่อคนข้างหลัง
 
ฉัน
F#m 
เป็นดั่งความหวังของครอบค
E 
รัว.. 
 
 
F#m 
 
G#m 

 
เกิด
A 
มาฐานะไ
B 
ม่ดี 
 
ไม่มีใ
G#m 
ครอยากเกิด
C#m 
มาจน
 
เกิดมา
F#m 
แล้วจำต้องสู้
B 
ทนให้หลุดพ้นค
E 
วามลำบาก

 
แม้
F#m 
มันจะเหนื่อยจะ
B 
ล้า
 
แม้นว่า
G#m 
ฟ้าจะไม่เ
C#m 
ห็นใจ
 
แต่ชี
A 
วิตต้องก้าวเดินต่อไปให้ถึงฝั่ง
B 
ฝัน..

 
เหนื่อยแค่ไ
E 
หนต้องอดทน
 
เพราะความ
G#m 
จนมันน่ากลัว
 
เพื่อ
A 
คนในครอบค
B 
รัวต้องไม่อดต
E 
าย
 
เกิดมา
A 
จนก็ต้องทนต้อง
B 
สู้ 
 
รู้ทั้ง
G#m 
รู้ว่ามันลำ
C#m 
บาก
 
เพื่อครอบ
F#m 
ครัวที่ฉัน
B 
รักต้องอยู่ส
E 
บาย

 
ไม่มีใครอยากเกิด
A 
มาจน
 
ไม่มีใครอยากจ
G#m 
ะทนลำบาก
 
ไม่มีใคร
F#m 
ชอบความทุกข์
B 
ยากอย่าง
E 
นี้
 
ตราบใ
F#m 
ดที่ยังคงมีความห
B 
วัง
 
ตราบใดที่
G#m 
ฉันยังมีกำลัง
C#m 
ใจ
 
จะไม่
F#m 
ท้อ 
 
ไม่ยอมแพ้
B 
พ่ายต่อโชค
E 
ชะตา

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
แม้
F#m 
มันจะเหนื่อยจะ
B 
ล้า 
 
แม้นว่า
G#m 
ฟ้าจะไม่เ
C#m 
ห็นใจ
 
แต่ชี
A 
วิตต้องก้าวเดินต่อไปให้ถึงฝั่ง
B 
ฝัน..

 
เหนื่อยแค่ไ
E 
หนต้องอดทน
 
เพราะความ
G#m 
จนมันน่ากลัว
 
เพื่อ
A 
คนในครอบค
B 
รัวต้องไม่อดต
E 
าย
 
เกิดมา
A 
จนก็ต้องทนต้อง
B 
สู้ 
 
รู้ทั้ง
G#m 
รู้ว่ามันลำ
C#m 
บาก
 
เพื่อครอบ
F#m 
ครัวที่ฉัน
B 
รักต้องอยู่ส
E 
บาย

 
ไม่มีใครอยากเกิด
A 
มาจน
 
ไม่มีใครอยากจ
G#m 
ะทนลำบาก
 
ไม่มีใคร
F#m 
ชอบความทุกข์
B 
ยากอย่าง
E 
นี้
 
ตราบใ
F#m 
ดที่ยังคงมีความห
B 
วัง
 
ตราบใดที่
G#m 
ฉันยังคงมีกำลัง
C#m 
ใจ
 
จะไม่
F#m 
ท้อ 
 
ไม่ยอมแพ้
B 
พ่ายต่อโชค
E 
ชะตา

 
เพื่อครอบ
F#m 
ครัวฉันยอมแพ้ไม่ไ
B 
ด้..
 
ต้องทำให้ดีที่สุด.
E 
.


ฉันเป็นแค่คนจน ๆ คนหนึ่ง
ฉันจึงดิ้นรนเพื่อคนข้างหลัง
ฉันเป็นดั่งความหวังของครอบครัว..

เกิดมาฐานะไม่ดี ไม่มีใครอยากเกิดมาจน
เกิดมาแล้วจำต้องสู้ทนให้หลุดพ้นความลำบาก

แม้มันจะเหนื่อยจะล้า
แม้นว่าฟ้าจะไม่เห็นใจ
แต่ชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปให้ถึงฝั่งฝัน..

เหนื่อยแค่ไหนต้องอดทน
เพราะความจนมันน่ากลัว
เพื่อคนในครอบครัวต้องไม่อดตาย
เกิดมาจนก็ต้องทนต้องสู้ รู้ทั้งรู้ว่ามันลำบาก
เพื่อครอบครัวที่ฉันรักต้องอยู่สบาย

ไม่มีใครอยากเกิดมาจน
ไม่มีใครอยากจะทนลำบาก
ไม่มีใครชอบความทุกข์ยากอย่างนี้
ตราบใดที่ยังคงมีความหวัง
ตราบใดที่ฉันยังมีกำลังใจ
จะไม่ท้อ ไม่ยอมแพ้พ่ายต่อโชคชะตา

( ดนตรี )

แม้มันจะเหนื่อยจะล้า แม้นว่าฟ้าจะไม่เห็นใจ
แต่ชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปให้ถึงฝั่งฝัน..

เหนื่อยแค่ไหนต้องอดทน
เพราะความจนมันน่ากลัว
เพื่อคนในครอบครัวต้องไม่อดตาย
เกิดมาจนก็ต้องทนต้องสู้ รู้ทั้งรู้ว่ามันลำบาก
เพื่อครอบครัวที่ฉันรักต้องอยู่สบาย

ไม่มีใครอยากเกิดมาจน
ไม่มีใครอยากจะทนลำบาก
ไม่มีใครชอบความทุกข์ยากอย่างนี้
ตราบใดที่ยังคงมีความหวัง
ตราบใดที่ฉันยังคงมีกำลังใจ
จะไม่ท้อ ไม่ยอมแพ้พ่ายต่อโชคชะตา

เพื่อครอบครัวฉันยอมแพ้ไม่ได้..
ต้องทำให้ดีที่สุด..

มิวสิควิดีโอ เพราะความจนมันน่ากลัว เอ็กซ์ พงศธร

เพลง : เพราะความจนมันน่ากลัว (คอร์ด)
ศิลปิน : เอ็กซ์ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : Golden Bells Music
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend