คอร์ดเพลง อกหักในงานวิวาห์ บังซัก ก้าวร้าว

  
Text   
คอร์ดเพลง อกหักในงานวิวาห์ ศิลปิน บังซัก ก้าวร้าว คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Gm F Bb Cm Eb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Gm F | Eb Bb | Cm C/E | F |

 
ทำใจ
Gm 
เจ็บไม่ทันกลั้น
F 
น้ำตา 
 
ไม่ใ
Eb 
หวใจมันอ่อนแ
Bb 
รง
 
กับข่าว
Cm 
ร้ายที่เขานั้น
F 
พาขันหมากมา
Bb 
ขอแต่ง
 
เจ้าสาว
Gm 
เขาในงานวิ
F 
วาห์คือคนที่
Eb 
เราเรียกว่าเ
Bb 
เฟน
 
เจ็บหนัก
Cm 
แรง.
C7 
..แหลงไ
F 
หรไม่ได้

 
ใจสั่น
Gm 
กลั้นอารมณ์ไม่อยู่ 
 
ไม่เคย
F 
คิดสูอิทำได้
 
เลือดใน
Eb 
อกมันกลั่นออกก
F 
ลายเป็นน้ำ
Bb 
ตา
 
ทร
Eb 
มานเหลือเกินรู้ห
F 
ม้าย 
 
ยืนร้อ
Dm 
งให้หน้างาน
Gm 
วิวาห์
 
มองเ
Eb 
ขาพาเจ้าสาวของเรา
F 
ไป

 
เขาพาเธอเ
Eb 
ข้าพิธีวิ
F 
วาห์
 
ส่วนฉันเดิน
Dm 
เข้าป่าไปผูก
Gm 
คอตาย
 
ก็มันเ
Eb 
จ็บมันทนไม่ไ
F 
ด้ที่ต้องเจอแบ
Bb 
บนี้
 
ฉันขออวย
Eb 
พรให้ความรักของ
F 
เธอยืนยาว
 
ก่อนที่จะ
Dm 
กลั้นหายใจให้หมดลม
Gm 
ไปเสียที
 
จะได้ไม่
Eb 
ต้องเจ็บอยู่พั
F 
นนี้
 
จบค
Eb 
วามเจ็บช้ำที่
F 
มีไม่ต้องเห็
Bb 
นเธอ

INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb | F |

 
ใจสั่น
Gm 
กลั้นอารมณ์ไม่อยู่ 
 
ไม่เคย
F 
คิดสูอิทำได้
 
เลือดใน
Eb 
อกมันกลั่นออกก
F 
ลายเป็นน้ำ
Bb 
ตา
 
ทร
Eb 
มานเหลือเกินรู้ห
F 
ม้าย 
 
ยืนร้อ
Dm 
งให้หน้างาน
Gm 
วิวาห์
 
มองเ
Eb 
ขาพาเจ้าสาวของเรา
F 
ไป

 
เขาพาเธอเ
Eb 
ข้าพิธีวิ
F 
วาห์
 
ส่วนฉันเดิน
Dm 
เข้าป่าไปผูก
Gm 
คอตาย
 
ก็มันเ
Eb 
จ็บมันทนไม่ไ
F 
ด้ที่ต้องเจอแบ
Bb 
บนี้
 
ฉันขออวย
Eb 
พรให้ความรักของ
F 
เธอยืนยาว
 
ก่อนที่จะ
Dm 
กลั้นหายใจให้หมดลม
Gm 
ไปเสียที
 
จะได้ไม่
Eb 
ต้องเจ็บอยู่พั
F 
นนี้
 
จบค
Eb 
วามเจ็บช้ำที่
F 
มีไม่ต้องเห็
Bb 
นเธอ

 
เขาพาเธอเ
Eb 
ข้าพิธีวิ
F 
วาห์
 
ส่วนฉันเดิน
Dm 
เข้าป่าไปผูก
Gm 
คอตาย
 
ก็มันเ
Eb 
จ็บมันทนไม่ไ
F 
ด้ที่ต้องเจอแบ
Bb 
บนี้
 
ฉันขออวย
Eb 
พรให้ความรักของ
F 
เธอยืนยาว
 
ก่อนที่จะ
Dm 
กลั้นหายใจให้หมดลม
Gm 
ไปเสียที
 
จะได้ไม่
Eb 
ต้องเจ็บอยู่พั
F 
นนี้
 
จบค
Eb 
วามเจ็บช้ำที่
F 
มีไม่ต้องเห็
Bb 
นเธอ

 
จะได้ไม่
Eb 
ต้องเจ็บอยู่พั
F 
นนี้
 
จบค
Eb 
วามเจ็บช้ำที่
F 
มี 
 
ไม่ต้องรั
Bb 
กเธอ


ทำใจเจ็บไม่ทันกลั้นน้ำตาไม่ใหวใจมันอ่อนแรง
กับข่าวร้ายที่เขานั้นพาขันหมากมาขอแต่ง
เจ้าสาวเขาในงานวิวาห์คือคนที่เราเรียกว่าเเฟน
เจ็บหนักแรง แหลงไหรไม่ได้

ใจสั่นกลั้นอารมณ์ไม่อยู่ ไม่เคยคิดสูอิทำได้
เลือดในอกมันกลั่นออกกลายเป็นน้ำตา

ทรมานเหลือเกินรู้หม้าย
ยืนร้องให้หน้างานวิวาห์
มองเขาพาเจ้าสาวของเราไป

เขาพาเธอเข้าพิธีวิวาห์
ส่วนฉันเดินเข้าป่าไปผูกคอตาย
ก็มันเจ็บมันทนไม่ได้ที่ต้องเจอแบบนี้
ขออวยพรให้ความรักของเธอยืนยาว
ก่อนที่จะกลั้นหายใจให้หมดลมไปเสียที
จะได้ไม่ต้องเจ็บอยู่พันนี้
จบความเจ็บช้ำที่มีไม่ต้องเห็นเธอ

( ดนตรี )

ใจสั่นกลั้นอารมณ์ไม่อยู่ ไม่เคยคิดสูอิทำได้
เลือดในอกมันกลั่นออกกลายเป็นน้ำตา

ทรมานเหลือเกินรู้หม้าย
ยืนร้องให้หน้างานวิวาห์
มองเขาพาเจ้าสาวของเราไป

เขาพาเธอเข้าพิธีวิวาห์
ส่วนฉันเดินเข้าป่าไปผูกคอตาย
ก็มันเจ็บมันทนไม่ได้ที่ต้องเจอแบบนี้
ขออวยพรให้ความรักของเธอยืนยาว
ก่อนที่จะกลั้นหายใจให้หมดลมไปเสียที
จะได้ไม่ต้องเจ็บอยู่พันนี้
จบความเจ็บช้ำที่มีไม่ต้องเห็นเธอ

เขาพาเธอเข้าพิธีวิวาห์
ส่วนฉันเดินเข้าป่าไปผูกคอตาย
ก็มันเจ็บมันทนไม่ได้ที่ต้องเจอแบบนี้
ขออวยพรให้ความรักของเธอยืนยาว
ก่อนที่จะกลั้นหายใจให้หมดลมไปเสียที
จะได้ไม่ต้องเจ็บอยู่พันนี้
จบความเจ็บช้ำที่มีไม่ต้องเห็นเธอ

จะได้ไม่ต้องเจ็บอยู่พันนี้
จบความเจ็บช้ำที่มีไม่ต้องรักเธอ

มิวสิควิดีโอ อกหักในงานวิวาห์ บังซัก ก้าวร้าว

เพลง : อกหักในงานวิวาห์ (คอร์ด)
ศิลปิน : บังซัก ก้าวร้าว
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : Golden Bells Music

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend