คอร์ดเพลง กาเม L.กฮ.

  
Text   
คอร์ดเพลง กาเม ศิลปิน L.กฮ. คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bm G D A คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
ก็เธอ
Bm 
นั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
 
และเธอ
G 
นั้นประพฤติผิดศีลในกาม
 
ก็เธอ
D 
นั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากม
A 
าย
 
ให้ผี
Bm 
ร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
 
ฝากท่าน
G 
ยมบาลตามไปถอดถอน
 
ให้เธอ
D 
นั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้
A 
าย

INSTRU | Bm | G | D | A |

 
ไม่มีวันให้
Bm 
อภัย 
 
เมื่อเธอมาคิดนอ
G 
กใจ
 
ขอให้เ
D 
ธอนั้นตกนรกและหมกไ
A 
หม้
 
ฉันรักเธอ
Bm 
ที่สุด 
 
แต่เธอก็ไม่เ
G 
คยหยุด
 
คำ
D 
พูดที่เธอพูดออกมาจริงบ้างไ
A 
หม

 
ตลอดเว
G 
ลาที่อยู่กันมาที่โกหกฉัน
 
ที่เธอสัญญา มันเ
D 
ป็นครั้งที่เท่าไหร่
 
จับได้ทุกค
G 
รั้งที่อยู่กับเขา
 
เธอบอกว่าวันนั้นเธอนะเมา เธอ
A 
จำอะไรไม่ได้

 
ก็เธอ
Bm 
นั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
 
และเธอ
G 
นั้นประพฤติผิดศีลในกาม
 
ก็เธอ
D 
นั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากม
A 
าย
 
ให้ผี
Bm 
ร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
 
ฝากท่าน
G 
ยมบาลตามไปถอดถอน
 
ให้เธอ
D 
นั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้
A 
าย

 
ก็เธอ
Bm 
นั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
 
และเธอ
G 
นั้นประพฤติผิดศีลในกาม
 
ก็เธอ
D 
นั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากม
A 
าย
 
ให้ผี
Bm 
ร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
 
ฝากท่าน
G 
ยมบาลตามไปถอดถอน
 
ให้เธอ
D 
นั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้
A 
าย

INSTRU | Bm | G | D | A |
INSTRU | Bm | G | D | A |

 
ตลอดเว
G 
ลาที่อยู่กันมาที่โกหกฉัน
 
ที่เธอสัญญา มันเ
D 
ป็นครั้งที่เท่าไหร่
 
จับได้ทุกค
G 
รั้งที่อยู่กับเขา
 
เธอบอกว่าวันนั้นเธอนะเมา เธอ
A 
จำอะไรไม่ได้

 
ก็เธอ
Bm 
นั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
 
และเธอ
G 
นั้นประพฤติผิดศีลในกาม
 
ก็เธอ
D 
นั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากม
A 
าย
 
ให้ผี
Bm 
ร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
 
ฝากท่าน
G 
ยมบาลตามไปถอดถอน
 
ให้เธอ
D 
นั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้
A 
าย

 
ก็เธอ
Bm 
นั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
 
และเธอ
G 
นั้นประพฤติผิดศีลในกาม
 
ก็เธอ
D 
นั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากม
A 
าย
 
ให้ผี
Bm 
ร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
 
ฝากท่าน
G 
ยมบาลตามไปถอดถอน
 
ให้เธอ
D 
นั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้
A 
าย

OUTRO | Bm | G | D | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กาเม


ก็เธอนั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกาม
ก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมาย

ให้ผีร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
ฝากท่านยมบาลตามไปถอดถอน
ให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้าย

( ดนตรี )

ไม่มีวันให้อภัย
เมื่อเธอมาคิดนอกใจ
ขอให้เธอนั้นตกนรกและหมกไหม้
ฉันรักเธอที่สุด แต่เธอก็ไม่เคยหยุด
คำพูดที่เธอพูดออกมาจริงบ้างไหม

ตลอดเวลาที่อยู่กันมาที่โกหกฉัน
ที่เธอสัญญา มันเป็นครั้งที่เท่าไหร่
จับได้ทุกครั้งที่อยู่กับเขา
เธอบอกว่าวันนั้นเธอนะเมา เธอจำอะไรไม่ได้

ก็เธอนั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกาม
ก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมาย
ให้ผีร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
ฝากท่านยมบาลตามไปถอดถอน
ให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้าย

ก็เธอนั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกาม
ก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมาย
ให้ผีร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
ฝากท่านยมบาลตามไปถอดถอน
ให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้าย

( ดนตรี )

ตลอดเวลาที่อยู่กันมาที่โกหกฉัน
ที่เธอสัญญา มันเป็นครั้งที่เท่าไหร่
จับได้ทุกครั้งที่อยู่กับเขา
เธอบอกว่าวันนั้นเธอนะเมา
เธอจำอะไรไม่ได้

ก็เธอนั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกาม
ก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมาย
ให้ผีร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
ฝากท่านยมบาลตามไปถอดถอน
ให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้าย

ก็เธอนั้นกระทำผิดศีลข้อสาม
และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกาม
ก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมาย
ให้ผีร้ายให้ผีป่าตามหลอกหลอน
ฝากท่านยมบาลตามไปถอดถอน
ให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกขุมสุดท้าย

มิวสิควิดีโอ กาเม L.กฮ.

เพลง : กาเม (คอร์ด)
ศิลปิน : L.กฮ.
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศรีสกล สมทรง
เรียบเรียง : L.กฮ.
TMG RECORD
คอร์ดเพลง กาเม L.กฮ.
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend