คอร์ดเพลง สุภาษิตรัก วงทัพห้า

  
Text   
คอร์ดเพลง สุภาษิตรัก ศิลปิน วงทัพห้า คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am |
INTRO | F G | Am | F G | C G |

 
โบราณท่าน
C 
ว่าดีชั่วนั้น
G/B 
หนา 
 
ที่ตัว
Am 
ทำ
 
จะอยู่สูงอยู่
F 
ต่ำ 
 
อยู่ที่ตัว
G 
ทำเชื่อได้เส
C 
มอ
 
คบคนดูห
C 
น้า 
 
ซื้อ
G/B 
ผ้าให้ดู
Am 
เนื้อ
 
เกลือเป็นหนอน เอาเกลือจิ้มเก
F 
ลือ
 
รักใ
G 
คร 
 
ต้องเผื่อใจสัก
C 
นิด 
 
 
G 

 
โบราณท่านบ
C 
อก 
 
กินน้ำใต้
G/B 
ศอกมันเสีย
Am 
เชิง
 
ยิ่งว่ายยิ่งลึก ยิ่งไกลยิ่งเ
F 
ดิน 
 
มันชั่งบังเ
G 
อิญเหมือนกับตัว
C 
ฉัน
 
รักใครคนห
C 
นึ่ง 
 
อุตส่าห์มอบ
G/B 
ใจไม่คิดแปร
Am 
ผัน
 
แต่แล้วความรักมาสูญพ
F 
ลัน 
 
เธอกลับแบ่งใ
G 
จให้ใครไ
C 
ม่รู้

 
เลือกวัวแลห
C 
าง 
 
เลือก
Em 
นางให้ดูที่
Am 
แม่
 
อุตส่าห์ทุ่ม
G 
ใจเธอกลับไม่
F 
แล 
 
คิดว่ารัก
G 
แท้กลับเป็นรักล
C 
วง
 
หัวใจจะข
C 
าดวันเธอแจก
Em 
การ์ด 
 
น้ำตายิ่ง
Am 
ร่วง
 
หมดแล้วความ
G 
รักที่พี่สุดห
F 
วง 
 
ใจพี่หนึ่งด
G 
วงเธอย่ำทำล
C 
าย 
 
 
G 

 
โบราณท่านก
C 
ล่าว 
 
น้ำใจของ
G/B 
สาว 
 
น้ำกลิ้งใบ
Am 
บอน
 
พี่เหมือนตัวตลก ของบทละ
F 
คร 
 
ทุกฉากทุกต
G 
อนน้องกำหนด
C 
มา
 
หัวใจ
C 
พังๆ 
 
ที่มันยังเ
G/B 
หลือ 
 
และคราบ
Am 
น้ำตา
 
จะเอาใส่ซองไปยื่นตรงห
F 
น้า 
 
ให้เธอรู้
G 
ว่าพี่ยังไ
C 
ม่ตาย

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Am | F G | C G |

 
เลือกวัวแลห
C 
าง 
 
เลือก
Em 
นางให้ดูที่
Am 
แม่
 
อุตส่าห์ทุ่ม
G 
ใจเธอกลับไม่
F 
แล 
 
คิดว่ารัก
G 
แท้กลับเป็นรักล
C 
วง
 
หัวใจจะข
C 
าดวันเธอแจก
Em 
การ์ด 
 
น้ำตายิ่ง
Am 
ร่วง
 
หมดแล้วความ
G 
รักที่พี่สุดห
F 
วง 
 
ใจพี่หนึ่งด
G 
วงเธอย่ำทำล
C 
าย 
 
 
G 

 
โบราณท่านก
C 
ล่าว 
 
น้ำใจของ
G/B 
สาว 
 
น้ำกลิ้งใบ
Am 
บอน
 
พี่เหมือนตัวตลก ของบทละ
F 
คร 
 
ทุกฉากทุกต
G 
อนน้องกำหนด
C 
มา
 
หัวใจ
C 
พังๆ 
 
ที่มันยังเ
G/B 
หลือ 
 
และคราบ
Am 
น้ำตา
 
จะเอาใส่ซองไปยื่นตรงห
F 
น้า 
 
ให้เธอรู้
G 
ว่า..พี่ยังไ
 
ม่ตาย

OUTRO | F G | Am | F G | C G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สุภาษิตรัก


โบราณท่านว่าดีชั่วนั้นหนา ที่ตัวทำ
จะอยู่สูงอยู่ต่ำ อยู่ที่ตัวทำเชื่อได้เสมอ
คบคนดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
เกลือเป็นหนอน เอาเกลือจิ้มเกลือ
รักใคร ต้องเผื่อใจสักนิด

โบราณท่านบอก กินน้ำใต้ศอกมันเสียเชิง
ยิ่งว่ายยิ่งลึก ยิ่งไกลยิ่งเดิน
มันชั่งบังเอิญเหมือนกับตัวฉัน
รักใครคนหนึ่ง อุตส่าห์มอบใจไม่คิดแปรผัน
แต่แล้วความรักมาสูญพลัน เธอกลับแบ่งใจให้ใครไม่รู้

เลือกวัวแลหาง เลือกนางให้ดูที่แม่
อุตส่าห์ทุ่มใจเธอกลับไม่แล คิดว่ารักแท้กลับเป็นรักลวง
หัวใจจะขาดวันเธอแจกการ์ด น้ำตายิ่งร่วง
หมดแล้วความรักที่พี่สุดหวง ใจพี่หนึ่งดวงเธอย่ำทำลาย

โบราณท่านกล่าว น้ำใจของสาว น้ำกลิ้งใบบอน
พี่เหมือนตัวตลก ของบทละคร
ทุกฉากทุกตอนน้องกำหนดมา
หัวใจพังๆ ที่มันยังเหลือ และคราบน้ำตา
จะเอาใส่ซองไปยื่นตรงหน้า ให้เธอรู้ว่าพี่ยังไม่ตาย

( ดนตรี )

เลือกวัวแลหาง เลือกนางให้ดูที่แม่
อุตส่าห์ทุ่มใจเธอกลับไม่แล คิดว่ารักแท้กลับเป็นรักลวง
หัวใจจะขาดวันเธอแจกการ์ด น้ำตายิ่งร่วง
หมดแล้วความรักที่พี่สุดหวง ใจพี่หนึ่งดวงเธอย่ำทำลาย

โบราณท่านกล่าว น้ำใจของสาว น้ำกลิ้งใบบอน
พี่เหมือนตัวตลก ของบทละคร
ทุกฉากทุกตอนน้องกำหนดมา
หัวใจพังๆ ที่มันยังเหลือ และคราบน้ำตา
จะเอาใส่ซองไปยื่นตรงหน้า ให้เธอรู้ว่า..พี่ยังไม่ตาย

มิวสิควิดีโอ สุภาษิตรัก วงทัพห้า

เพลง : สุภาษิตรัก (คอร์ด)
ศิลปิน : วงทัพห้า
เนื้อร้อง/ทำนอง : กู๊ อาลาดิน
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
Mix & Mastering : สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง สุภาษิตรัก วงทัพห้า
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend