คอร์ดเพลง ออนซอน มิน กันตพัฒน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ออนซอน ศิลปิน มิน กันตพัฒน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb Gm | Eb F |
INTRO | Bb Gm | Eb F | F |

 
ย้อยลงมาแต่
Bb 
ฟ้าพุ้นบ้อค
Gm 
นไค
 
จั่งได้งามบาด
Eb 
ใจจนว่าอ้ายหลงส่
Bb 
าว
 
ตกสะ
Gm 
เพ้อนำ 
 
งามขำโอ้ยเนาะผู้
Dm 
สาว
 
หัวใจอ้ายมัน
Eb 
ห่าว 
 
พอปานฟังลำกลอน
F 
ฮัก

 
ถืกศรปัก
Bb 
ใจจักเป็นจั่งได๋บ่เคย
Gm 
พ้อ
 
ได้หลงคิดนำคิด
Eb 
ต่อ 
 
ส่างเป็นแท้น้อแค่เเรกเ
Bb 
จอ
 
หันทาง
Gm 
ซ้าย 
 
ย้ายขวาก็ยังเป็น
Dm 
เธอ
 
นี้มันอาการสมองเ
Eb 
บลอ 
 
หรือหลงยกใ
F 
จให้เพิ่นแ
Bb 
ล้ว 
 
 
Bb7 

 
เหลียวเบิ่งเจ้าข
Eb 
องกะพอว่าปานอี
F 
กา
 
ไปหลงปลื้มนาง
Dm 
ฟ้าแค่หลงทางย่างผ่านมา
Gm 
ม่าย 
 
 
F 
 
อย่างห
Eb 
ลายกะคงได้แค่สะ
Ebm 
ออน
 
บุญบ่พอฮ่วมซ้
F 
อนได้คลำคิงเฮีย
Bb 
งคู่
 
ขอเก็บเ
Eb 
อาไปฝันฮอดแหน่เ
F 
ด้อ
 
เผื่อว่าได้ฝัน
Dm 
เจอ 
 
แล้วกล้าบอกให้
Gm 
เธอฮู้  
F 
 
ออนซอนห
Eb 
ลายจนห้ามใจบ่
F 
อยู่
 
แต่เฮ็ดได้แค่
Bb 
จอบซอมเบิ่ง 
 
 
F 

 
ย้อยลงมาแต่
Bb 
ฟ้าพุ้นบ่
Gm 
คนไค
 
จั่งได้งามบาด
Eb 
ใจจนว่าอ้ายฟุ้งซ่
Bb 
าน
 
ตกสะ
Gm 
เพ้อนำ 
 
งามขำแม่ตา
Dm 
หวาน
 
มาเฮ็ดให้อ้ายซม
Eb 
ซาน.. 
 
 
F 
 
ทรมานย้อนบ่
Bb 
สมเพิ่น

INSTRU | Eb F | Dm Gm F | Eb F | Bb |

 
เหลียวเบิ่งเจ้าข
Eb 
องกะพอว่าปานอี
F 
กา
 
ไปหลงปลื้มนาง
Dm 
ฟ้าแค่หลงทางย่างผ่านมา
Gm 
ม่าย 
 
 
F 
 
อย่างห
Eb 
ลายกะคงได้แค่สะ
Ebm 
ออน
 
บุญบ่พอฮ่วมซ้
F 
อนได้คลำคิงเฮีย
Bb 
งคู่
 
ขอเก็บเ
Eb 
อาไปฝันฮอดแหน่เ
F 
ด้อ
 
เผื่อว่าได้ฝัน
Dm 
เจอ 
 
แล้วกล้าบอกให้
Gm 
เธอฮู้  
F 
 
ออนซอนห
Eb 
ลายจนห้ามใจบ่
F 
อยู่

 
เหลียวเบิ่งเจ้าข
Eb 
องกะพอว่าปานอี
F 
กา
 
ไปหลงปลื้มนาง
Dm 
ฟ้าแค่หลงทางย่างผ่านมา
Gm 
ม่าย 
 
 
F 
 
อย่างห
Eb 
ลายกะคงได้แค่สะ
Ebm 
ออน
 
บุญบ่พอฮ่วมซ้
F 
อนได้คลำคิงเฮีย
Bb 
งคู่
 
ขอเก็บเ
Eb 
อาไปฝันฮอดแหน่เ
F 
ด้อ
 
เผื่อว่าได้ฝัน
Dm 
เจอ 
 
แล้วกล้าบอกให้
Gm 
เธอฮู้  
F 
 
ออนซอนห
Eb 
ลายจนห้ามใจบ่
F 
อยู่

 
ออนซอนห
Eb 
ลายจนห้ามใจบ่
F 
อยู่..
 
แต่เฮ็ดได้แค่
Bb 
จอบซอมเบิ่ง

OUTRO | Eb F | Dm Gm F | Eb F | Bb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ออนซอน


ย้อยลงมาแต่ฟ้าพุ้นบ้อคนไค
จั่งได้งามบาดใจจนว่าอ้ายหลงส่าว
ตกสะเพ้อนำ งามขำโอ้ยเนาะผู้สาว
หัวใจอ้ายมันห่าว พอปานฟังลำกลอนฮัก

ถืกศรปักใจจักเป็นจั่งได๋บ่เคยพ้อ
ได้หลงคิดนำคิดต่อ ส่างเป็นแท้น้อแค่เเรกเจอ
หันทางซ้าย ย้ายขวาก็ยังเป็นเธอ
นี้มันอาการสมองเบลอ หรือหลงยกใจให้เพิ่นแล้ว

เหลียวเบิ่งเจ้าของกะพอว่าปานอีกา
ไปหลงปลื้มนางฟ้าแค่หลงทางย่างผ่านมาม่าย
อย่างหลายกะคงได้แค่สะออน
บุญบ่พอฮ่วมซ้อนได้คลำคิงเฮียงคู่
ขอเก็บเอาไปฝันฮอดแหน่เด้อ
เผื่อว่าได้ฝันเจอ แล้วกล้าบอกให้เธอฮู้
ออนซอนหลายจนห้ามใจบ่อยู่
แต่เฮ็ดได้แค่จอบซอมเบิ่ง

ย้อยลงมาแต่ฟ้าพุ้นบ่คนไค
จั่งได้งามบาดใจจนว่าอ้ายฟุ้งซ่าน
ตกสะเพ้อนำ งามขำแม่ตาหวาน
มาเฮ็ดให้อ้ายซมซาน..
ทรมานย้อนบ่สมเพิ่น

( ดนตรี )

เหลียวเบิ่งเจ้าของกะพอว่าปานอีกา
ไปหลงปลื้มนางฟ้าแค่หลงทางย่างผ่านมาม่าย
อย่างหลายกะคงได้แค่สะออน
บุญบ่พอฮ่วมซ้อนได้คลำคิงเฮียงคู่
ขอเก็บเอาไปฝันฮอดแหน่เด้อ
เผื่อว่าได้ฝันเจอ แล้วกล้าบอกให้เธอฮู้
ออนซอนหลายจนห้ามใจบ่อยู่

แต่พอเหลียวเบิ่งเจ้าของกะพอว่าปานอีกา
ไปหลงปลื้มนางฟ้าแค่หลงทางย่างผ่านมาม่าย
อย่างหลายกะคงได้แค่สะออน
บุญบ่พอฮ่วมซ้อนได้คลำคิงเฮียงคู่
ขอเก็บเอาไปฝันฮอดแหน่เด้อ
เผื่อว่าได้ฝันเจอ แล้วกล้าบอกให้เธอฮู้
ออนซอนหลายจนห้ามใจบ่อยู่

ออนซอนหลายจนห้ามใจบ่อยู่
แต่เฮ็ดได้แค่จอบซอมเบิ่ง

มิวสิควิดีโอ ออนซอน มิน กันตพัฒน์

เพลง : ออนซอน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
สังกัด : Goodtime entertainment
คอร์ดเพลง ออนซอน มิน กันตพัฒน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend