คอร์ดเพลง อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้ มิน กันตพัฒน์

  
Text   
คอร์ดเพลง อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้ มิน กันตพัฒน์

อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้

แนวเพลง #อีสาน
คอร์ด : D,Em,G,A,Bm


INTRO | Em | Em | Am | Em |
INTRO | Em D | Em | Am Bm | Em |

 
บ่ได้ฮักเพื่อ
Em 
ลืม 
 
แต่หากเ
D 
ป็นฮักเพื่อ
Em 
จริงใจ
 
ในเมื่อเจ้าเห็นเขาเป็นเส้น
Am 
ชัย
 
ถึงฮักปาน
Bm 
ได๋อ้ายยอมหลี
Em 
กทาง
 
เจ้ามาขอเคลียร์
Am 
ใจ 
 
พร้อมแฟนใ
Bm 
หม่นั้นยืน
Em 
ข้างๆ
 
ขอให้อ้
D 
ายคืนสิทธิ์ทุกอ
Bm 
ย่าง เพื่อฮักจบลบเฮาถิ่
Am 
มสา
D 

 
กลั้นเอาไว้น้ำ
Em 
ตา 
 
ตอน
Bm 
เจ้า..พาเขาเคลีย
Em 
ร์ใจ
 
แต่เมื่อเขามาอย่างลูกผู้
Am 
ชาย 
 
อ้ายยินดี
Bm 
พ่ายแบบบ่ตั้ง
Em 
ท่า
 
ถามว่าเจ็บบ่
Am 
หนอ 
 
สิหาหยัง
Bm 
น้อเปรียบจั่ง
Am 
สิสา
 
ย่อนว่าฮักบ่ได้หวังเลิ
Bm 
กลา 
 
บอกได้แค่
D 
ว่าคือสิขา
Em 
ดใจ…

 
อ้ายเฮ็ดนำบ่
A7 
ได้ 
 
ย่อนใ
G 
จอ้ายบ่หลา
Em 
ยพอ
 
ลืม
D 
สาฮักเฮาน้อง
Am 
ขอ 
 
คำนี้
Bm 
ฮู้บ่ปานฟ้า
G 
ผ่าใจ
 
เมื่อเจ้าเลือกเขา
Em 
แล้ว อ้ายคนแพ้ยอมหลีกทา
Am 
งไป
 
แต่ขอนำคำฮักเคย
Em 
ใช้ 
 
ขอเก็บเอา
D 
ไว้..ยามใจหมด
Bm 
หวัง

 
เจ้ามีฮักเพื่อ
Em 
ลืม 
 
แต่อ้าย
Bm 
มีฮักเพื่อจริง
Em 
ใจ
 
กะเลยเฮ็ดคือน้องบ่ได้ ได้แค่อวย
Bm 
ชัยในทุกเส้น
Em 
ทาง
 
บ่ต้องห่วง
Am 
กังวล 
 
ว่าสิมี
Bm 
คนคืออ้ายไป
Am 
ขวาง
 
เฮ็ดได้แค่พาหัวใจ
Bm 
ฮ่างๆ 
 
ไปก้มหน้าย่
D 
างหลอยเช็
Em 
ดน้ำตา

INSTRU | Em | Em | Am | Em |
INSTRU | Em D | Em | Am Bm | Em |

 
อ้ายเฮ็ดนำบ่
A7 
ได้ 
 
ย่อนใ
G 
จอ้ายบ่หลา
Em 
ยพอ
 
ลืม
D 
สาฮักเฮาน้อง
Am 
ขอ 
 
คำนี้
Bm 
ฮู้บ่ปานฟ้า
G 
ผ่าใจ
 
เมื่อเจ้าเลือกเขา
Em 
แล้ว อ้ายคนแพ้ยอมหลีกทา
Am 
งไป
 
แต่ขอนำคำฮักเคย
Em 
ใช้ 
 
ขอเก็บเอา
D 
ไว้..ยามใจหมด
Bm 
หวัง

 
เจ้ามีฮักเพื่อ
Em 
ลืม 
 
แต่อ้าย
Bm 
มีฮักเพื่อจริง
Em 
ใจ
 
กะเลยเฮ็ดคือน้องบ่ได้ ได้แค่อวย
Bm 
ชัยในทุกเส้น
Em 
ทาง
 
บ่ต้องห่วง
Am 
กังวล 
 
ว่าสิมี
Bm 
คนคืออ้ายไป
Am 
ขวาง
 
เฮ็ดได้แค่พาหัวใจ
Bm 
ฮ่างๆ 
 
ไปก้มหน้าย่
D 
างหลอยเช็
Em 
ดน้ำตา

OUTRO | Em | Am | Bm D | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้


บ่ได้ฮักเพื่อลืม แต่หากเป็นฮักเพื่อจริงใจ
ในเมื่อเจ้าเห็นเขาเป็นเส้นชัย
ถึงฮักปานได๋อ้ายยอมหลีกทาง
เจ้ามาขอเคลียร์ใจ พร้อมแฟนใหม่นั้นยืนข้างๆ
ขอให้อ้ายคืนสิทธิ์ทุกอย่างเพื่อฮักจบลบเฮาถิ่มสา

กลั้นเอาไว้น้ำตา ตอนเจ้า..พาเขาเคลียร์ใจ
แต่เมื่อเขามาอย่างลูกผู้ชาย อ้ายยินดีพ่ายแบบบ่ตั้งท่า
ถามว่าเจ็บบ่หนอ สิหาหยังน้อเปรียบจั่งสิสา
ย่อนว่าฮักบ่ได้หวังเลิกลา บอกได้แค่ว่าคือสิขาดใจ…

อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้ ย่อนใจอ้ายบ่หลายพอ
ลืมสาฮักเฮาน้องขอ คำนี้ฮู้บ่ปานฟ้าผ่าใจ
เมื่อเจ้าเลือกเขาแล้วอ้ายคนแพ้ยอมหลีกทางไป
แต่ขอนำคำฮักเคยใช้ ขอเก็บเอาไว้..ยามใจหมดหวัง

เจ้ามีฮักเพื่อลืม แต่อ้ายมีฮักเพื่อจริงใจ
กะเลยเฮ็ดคือน้องบ่ได้ ได้แค่อวยชัยในทุกเส้นทาง
บ่ต้องห่วงกังวล ว่าสิมีคนคืออ้ายไปขวาง
เฮ็ดได้แค่พาหัวใจฮ่างๆ ไปก้มหน้าย่างหลอยเช็ดน้ำตา

( ดนตรี )

อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้ ย่อนใจอ้ายบ่หลายพอ
ลืมสาฮักเฮาน้องขอ คำนี้ฮู้บ่ปานฟ้าผ่าใจ
เมื่อเจ้าเลือกเขาแล้วอ้ายคนแพ้ยอมหลีกทางไป
แต่ขอนำคำฮักเคยใช้ ขอเก็บเอาไว้..ยามใจหมดหวัง

เจ้ามีฮักเพื่อลืม แต่อ้ายมีฮักเพื่อจริงใจ
กะเลยเฮ็ดคือน้องบ่ได้ ได้แค่อวยชัยในทุกเส้นทาง
บ่ต้องห่วงกังวล ว่าสิมีคนคืออ้ายไปขวาง
เฮ็ดได้แค่พาหัวใจฮ่างๆ ไปก้มหน้าย่างหลอยเช็ดน้ำตา

มิวสิควิดีโอ อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้ มิน กันตพัฒน์

เพลง : อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้
ศิลปิน : มิน กันตพัฒน์
คำร้อง/ทำนอง : ภู ศรีวิไล
เรียบเรียง : ตูนน้อย สว่างอุบล
ติดต่องาน : 099-207-5255 | 083-032-4897
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend