คอร์ดเพลง รักตัวเอง (เขาไม่รักก็ถอยออกมา) วงBigfuse

  
Text   
คอร์ดเพลง รักตัวเอง (เขาไม่รักก็ถอยออกมา) ศิลปิน วงBigfuse คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | F#m | D | E |
INTRO | A | F#m | D | E | E |

 
เจ็บบ้างไ
A 
หม 
 
ลองถาม
E 
ใจตัวเองดู
 
ที่ต้อง
F#m 
อยู่ต้องทนสับสนกับคนที่
C#m 
ไม่รัก
 
ที่ต้องย
D 
อมให้มันมา
E 
ย่ำยี 
 
กี่
C#m 
ทีที่ต้องม
F#m 
าเจ็บหนัก
 
บอกได้ไ
Bm 
หมมันเป็นเพราะ
E 
รักหรือว่ากรร
A 
มเวร

 
ยกหัว
Bm 
ใจให้เขาหมดไป
 
แล้วเธอ
C#m 
ได้อะไหรหลบมา
 
มีแต่
D 
ช้ำกับรอยน้ำ
E 
ตาที่มันหลงเห
A 
ลือ
 
เธออี
Bm 
ทนกันไปทำไม
 
ทุ่มเท
C#m 
ไปมันมองว่า
F#m 
น่าเบื่อ
 
เก็บเอา
D 
ใจที่เหลือมาจุนเจือตัวเ
E 
อง

 
เขาไม่รักก็แค่ออก
A 
มา
 
กลับมารักตัวเองดี
F#m 
หว่าหม้าย
 
ยังมีคนดีๆมากม
D 
าย
 
อย่ายอมเป็นควายเพียงเพราะลุ่มห
E 
ลง
 
ยังมีคนบนโลกอีกเ
A 
ป็นล้าน
 
อย่าเลือกทรมารซม
F#m 
ซานกับหนึ่งคน
 
ที่มันไม่เ
D 
คยได้รักได้
E 
สน
 
ยอมตัดใ
D 
จออกมาให้
E 
พ้นหาคนที่
A 
ดีกว่า 
 
 
E 

INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D | E | E |

 
ยกหัว
Bm 
ใจให้เขาหมดไป
 
แล้วเธอ
C#m 
ได้อะไหรหลบมา
 
มีแต่
D 
ช้ำกับรอยน้ำ
E 
ตาที่มันหลงเห
A 
ลือ
 
เธออี
Bm 
ทนกันไปทำไม
 
ทุ่มเท
C#m 
ไปมันมองว่า
F#m 
น่าเบื่อ
 
เก็บเอา
D 
ใจที่เหลือมาจุนเจือตัวเ
E 
อง

 
เขาไม่รักก็แค่ออก
A 
มา
 
กลับมารักตัวเองดี
F#m 
หว่าหม้าย
 
ยังมีคนดีๆมากม
D 
าย
 
อย่ายอมเป็นควายเพียงเพราะลุ่มห
E 
ลง
 
ยังมีคนบนโลกอีกเ
A 
ป็นล้าน
 
อย่าเลือกทรมารซม
F#m 
ซานกับหนึ่งคน
 
ที่มันไม่เ
D 
คยได้รักได้
E 
สน
 
ยอมตัดใ
D 
จออกมาให้
E 
พ้น..

 
เขาไม่รักก็แค่ออก
A 
มา
 
กลับมารักตัวเองดี
F#m 
หว่าหม้าย
 
ยังมีคนดีๆมากม
D 
าย
 
อย่ายอมเป็นควายเพียงเพราะลุ่มห
E 
ลง
 
ยังมีคนบนโลกอีกเ
A 
ป็นล้าน
 
อย่าเลือกทรมารซม
F#m 
ซานกับหนึ่งคน
 
ที่มันไม่เ
D 
คยได้รักได้
E 
สน
 
ยอมตัดใ
D 
จออกมาให้
E 
พ้นหาคนที่
A 
ดีกว่า

 
ยอมตัด
D 
ใจจากไอ้คนพัน
E 
นั้น
 
กลับมา
D 
รักตัวเองแล
E 
มั้ง
 
แล้วหาคนที่
A 
ดีกว่า

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รักตัวเอง (เขาไม่รักก็ถอยออกมา)


เจ็บบ้างไหม ลองถามใจตัวเองดู
ที่ต้องอยู่ต้องทนสับสนกับคนที่ไม่รัก
ที่ต้องยอมให้มันมาย่ำยี
อีกทีกี่ที่ต้องมาเจ็บหนัก
บอกได้ไหมมันเป็นเพราะรักหรือว่ากรรมเวร

ยกหัวใจให้เขาหมดไป
แล้วเธอได้อะไหรหลบมา
มีแต่ช้ำกับรอยน้ำตาที่มันหลงเหลือ
เธออีทนกันไปทำไม
ทุ่มเทไปมันมองว่าน่าเบื่อ
เก็บเอาใจที่เหลือมาจุนเจือตัวเอง

เขาไม่รักก็แค่ออกมา
กลับมารักตัวเองดีหว่าหม้าย
ยังมีคนดีๆมากมาย
อย่ายอมเป็นควายเพียงเพราะลุ่มหลง
ยังมีคนบนโลกอีกเป็นล้าน
อย่าเลือกทรมารซมซานกับหนึ่งคน
ที่มันไม่เคยได้รักได้สน
ยอมตัดใจออกมาให้พ้นหาคนที่ดีกว่า

( ดนตรี )

ยกหัวใจให้เขาหมดไป
แล้วเธอได้อะไหรหลบมา
มีแต่ช้ำกับรอยน้ำตาที่มันหลงเหลือ
เธออีทนกันไปทำไม
ทุ่มเทไปมันมองว่าน่าเบื่อ
เก็บเอาใจที่เหลือมาจุนเจือตัวเอง

เขาไม่รักก็แค่ออกมา
กลับมารักตัวเองดีหว่าหม้าย
ยังมีคนดีๆมากมาย
อย่ายอมเป็นควายเพียงเพราะลุ่มหลง
ยังมีคนบนโลกอีกเป็นล้าน
อย่าเลือกทรมารซมซานกับหนึ่งคน
ที่มันไม่เคยได้รักได้สน
ยอมตัดใจออกมาให้พ้น

เขาไม่รักก็แค่ออกมา
กลับมารักตัวเองดีหว่าหม้าย
ยังมีคนดีๆมากมาย
อย่ายอมเป็นควายเพียงเพราะลุ่มหลง
ยังมีคนบนโลกอีกเป็นล้าน
อย่าเลือกทรมารซมซานกับหนึ่งคน
ที่มันไม่เคยได้รักได้สน
ยอมตัดใจออกมาให้พ้นหาคนที่ดีกว่า

ยอมตัดใจจากคนพันนั้น
กลับมารักตัวเองแลมั้ง
แล้วหาคนที่ดีกว่า

มิวสิควิดีโอ รักตัวเอง (เขาไม่รักก็ถอยออกมา) วงBigfuse

เพลง : รักตัวเอง (เขาไม่รักก็ถอยออกมา) (คอร์ด)
ศิลปิน : วงBigfuse
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : Golden Bells Music
Mixed & Mastered : สุวัตร วงศ์นคร
คอร์ดเพลง รักตัวเอง (เขาไม่รักก็ถอยออกมา) วงBigfuse
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend