คอร์ดเพลง Goodbye PUN

  
Text   
คอร์ดเพลง Goodbye ศิลปิน PUN คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm D7 Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb | Bb |

Bb 
เรากำลังกอด
F/A 
กันอยู่รึเ
Gm 
ปล่า
 
เพราะ
Cm 
ฉันไม่รู้สึก
Bb 
ถึงเธออีกแ
F 
ล้ว
 
ถ้าหากฉัน
Bb 
พูดออกมาจะฟังดู
F/A 
ใจร้ายรึ
Gm 
เปล่า
Cm 
ภาพของเธอกำ
Bb 
ลังเลือนลาง 
 
จากค
F 
วามทรงจำฉัน

 
และมันไม่
Ab 
ได้ผิดที่
Cm 
เธอ 
 
ที่ยัง
Bb 
รู้สึก
Ab 
เป็นเพราะฉัน
Cm 
เองที่..หมดใ
F 
จไปง่ายๆ

 
ฉันไม่
Bb 
ได้ 
 
รักเ
D7 
ธอเหมือน
Gm 
ก่อน
 
และเธอไม่
Cm 
ควรต้องเ
Bb 
จอแบบ
F 
นี้
 
จะไม่
Bb 
ขอ 
 
ให้เ
D7 
ธอ 
 
เข้า
Gm 
ใจ
 
ไม่ได้ขอให้เธอ
Cm 
อภัยกัน 
 
แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสีย
F 
ใจ
 
ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง..
 

INSTRU | Bb F/A | Gm | Cm Bb | F |

Bb 
ไม่ได้ขอความเห็
F/A 
นใจ
 
ก็รู้ว่าที่ฉัน
Gm 
ทำมันก็ยากจะให้อภัย
 
และถ้าจะเกลียด
Cm 
กันในวันสุดท้ายก็ไม่เป็น
Bb 
ไร
 
แต่ขอให้รู้ว่ามีสิ่ง
F 
ดีๆ 
 
ที่เธอนั้นสมควรจะได้
 
แต่มันคงจะไม่ใช่
Bb 
ฉันหรอก 
 
เธอไม่ควรจะ
F/A 
รั้งต่อ
 
ฉันเองก็เเค่
Gm 
เหงา 
 
ในทุกๆครั้งที่เข้าไปพลั้งกอด
 
จำเอาไว้แค่
Cm 
นั้นพอ 
 
จำไว้เพียงเท่า
Bb 
นั้นพอ
 
ให้
F 
มันจบลงตรงนี้

 
และมันไม่
Ab 
ได้ผิดที่
Cm 
เธอ 
 
ที่ยัง
Bb 
รู้สึก
Ab 
เป็นเพราะฉัน
Cm 
เองที่..หมดใ
F 
จไปง่ายๆ

 
ฉันไม่
Bb 
ได้ 
 
รักเ
D7 
ธอเหมือน
Gm 
ก่อน
 
และเธอไม่
Cm 
ควรต้องเ
Bb 
จอแบบ
F 
นี้
 
จะไม่
Bb 
ขอ 
 
ให้เ
D7 
ธอ 
 
เข้า
Gm 
ใจ
 
ไม่ได้ขอให้เธอ
Cm 
อภัยกัน 
 
แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสีย
F 
ใจ
 
ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง..
 

INSTRU | Bb Ab | Eb/G Gb | Bb C7 | F |
INSTRU | Bb Ab | Eb/G Gb | Bb C7 | F |

Bb 
ไม่ได้ขอความเห็
F/A 
นใจ
 
มันก็คงจะ
Gm 
จริงที่ฉันมันไม่มีหัว
F 
ใจ
 
เธอเคยเป็นคน
Cm 
นั้นคนที่เป็นเหมือนกับเส้นชัย
 
แต่มาในวัน
F 
นี้ทุกๆอย่างกลับเปลี่ยนไป

 
และมันไม่
Ab 
ได้ผิดที่
Cm 
เธอ 
 
ที่ยัง
Bb 
รู้สึก
Ab 
เป็นเพราะฉัน
Cm 
เองที่..หมดใ
F 
จไปง่ายๆ

 
ฉันไม่
Bb 
ได้ 
 
รักเ
D7 
ธอเหมือน
Gm 
ก่อน
 
และเธอไม่
Cm 
ควรต้องเ
Bb 
จอแบบ
F 
นี้
 
จะไม่
Bb 
ขอ 
 
ให้เ
D7 
ธอ 
 
เข้า
Gm 
ใจ
 
ไม่ได้ขอให้เธอ
Cm 
อภัยกัน 
 
แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสีย
F 
ใจ
 
ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง..
 

INSTRU | Ab Cm | Bb F/A | G D7/F# | F |

 
ทั้งหมดนี้มันคือเรื่อ
Bb 
งจริง…

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง Goodbye


เรากำลังกอดกันอยู่รึเปล่า
เพราะฉันไม่รู้สึกถึงเธออีกแล้ว
ถ้าหากฉันพูดออกมาจะฟังดูใจร้ายรึเปล่า
ภาพของเธอกำลังเลือนลาง จากความทรงจำฉัน

และมันไม่ได้ผิดที่เธอ ที่ยังรู้สึก
เป็นเพราะฉันเองที่..หมดใจไปง่ายๆ

ฉันไม่ได้ รักเธอเหมือนก่อน
และเธอไม่ควรต้องเจอแบบนี้
จะไม่ขอ ให้เธอ เข้าใจ
ไม่ได้ขอให้เธออภัยกัน
แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสียใจ
ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง..

( ดนตรี )

ไม่ได้ขอความเห็นใจ
ก็รู้ว่าที่ฉันทำมันก็ยากจะให้อภัย
และถ้าจะเกลียดกันในวันสุดท้ายก็ไม่เป็นไร
แต่ขอให้รู้ว่ามีสิ่งดีๆ ที่เธอนั้นสมควรจะได้
แต่มันคงจะไม่ใช่ฉันหรอก
เธอไม่ควรจะรั้งต่อ ฉันเองก็เเค่เหงา
ในทุกๆครั้งที่เข้าไปพลั้งกอด
จำเอาไว้แค่นั้นพอ จำไว้เพียงเท่านั้นพอ
ให้มันจบลงตรงนี้

และมันไม่ได้ผิดที่เธอ ที่ยังรู้สึก
เป็นเพราะฉันเองที่..หมดใจไปง่ายๆ

ฉันไม่ได้ รักเธอเหมือนก่อน
และเธอไม่ควรต้องเจอแบบนี้
จะไม่ขอ ให้เธอ เข้าใจ
ไม่ได้ขอให้เธออภัยกัน
แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสียใจ
ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง..

( ดนตรี )

ไม่ได้ขอความเห็นใจ
มันก็คงจะจริงที่ฉันมันไม่มีหัวใจ
เธอเคยเป็นคนนั้นคนที่เป็นเหมือนกับเส้นชัย
แต่มาในวันนี้ทุกๆอย่างกลับเปลี่ยนไป

และมันไม่ได้ผิดที่เธอ ที่ยังรู้สึก
เป็นเพราะฉันเองที่..หมดใจไปง่ายๆ

ฉันไม่ได้ รักเธอเหมือนก่อน
และเธอไม่ควรต้องเจอแบบนี้
จะไม่ขอ ให้เธอ เข้าใจ
ไม่ได้ขอให้เธออภัยกัน
แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสียใจ
ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง..

ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง…

มิวสิควิดีโอ Goodbye PUN

เพลง : Goodbye (คอร์ด)
ศิลปิน : PUN
Writer: PUN
Composer : PUN
IG : punisalwayshappy
คอร์ดเพลง Goodbye PUN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend