คอร์ดเพลง เรา Zweed n’ Roll

  
Text   
คอร์ดเพลง เรา Zweed n' Roll

คอร์ด :

ศิลปิน : Zweed n’ Roll

เนื้อร้อง/ทำนอง : Sutipat Sutiwanit

คอร์ดในเพลง : A,F#m,Bm,E,C#m


INTRO | A | F#m | Bm | E | ( 2 Times )

A 
  แม้เวลา..จะ
F#7 
ผ่านไปสักเพียงไหน
Bm 
  เธอยังคงจะมีจิตใ
E 
จที่สวยงาม
A 
  หันไปมอง 
 
ก็
F#7 
มีแต่ความอ่อน
Bm 
หวาน..
 
  ให้
E 
กันเรื่อยมา

C#m 
  ในบางวัน 
 
ที่
F#7 
เราเริ่มอ่อนล้า
Bm 
  เธอเข้ามา 
 
จับ
E 
มือฉันก้าวไป
C#m 
  เพียงลืมตา 
 
จะ
F#7 
เห็นว่าใครคอย
Bm 
ห่วงใย
 
  ไม่ไ
E 
ปไหนไกล

A 
  อยาก..
 
  ขอบ
F#m 
คุณเหลือเกิน 
 
ที่ไ
Bm 
ด้เจอ
 
  ได้
E 
พบและผูกพัน
A 
  เธอ.. 
 
คน
F#m 
ที่สำคัญ
 
  ทุก
Bm 
ๆวัน.. 
 
ขอ
E 
งฉันจะมีเพียงเธอ

INSTRU | A | F#m | Bm | E |

A 
  แม้ว่าเรา..จะ
F#7 
ห่างไกลสักเพียงไหน
Bm 
  ให้เธอรู้ไว้ 
 
ไม่เ
E 
คยจะสนใคร
A 
  ฉันว่าคง..ไม่
F#7 
มีใครที่เข้
Bm 
าใจ
 
  อย่างเ
E 
ธอเข้าใจ

C#m 
  ในบางวัน 
 
ที่
F#7 
เราเริ่มอ่อนล้า
Bm 
  เธอเข้ามา 
 
จับ
E 
มือฉันก้าวไป
C#m 
  เพียงลืมตา 
 
จะ
F#7 
เห็นว่าใครคอย
Bm 
ห่วงใย
 
  ไม่ไ
E 
ปไหนไกล

A 
  อยาก..
 
  ขอบ
F#m 
คุณเหลือเกิน 
 
ที่ไ
Bm 
ด้เจอ
 
  ได้
E 
พบและผูกพัน
A 
  เธอ.. 
 
คน
F#m 
ที่สำคัญ
 
  ทุก
Bm 
ๆวัน.. 
 
ขอ
F# 
งฉันจะมีเพียงเธอ

B 
  อยาก..ขอบ
G#m 
คุณเหลือเกินที่
C#m 
ได้เจอ
 
  ได้
F# 
พบและผูกพัน
B 
  เธอ..คน
G#m 
ที่สำคัญ
 
  ทุ
C#m 
กๆวัน..ของ
F# 
ฉันจะมีเพียงเธอ

B 
  ถึงแม้เวลาจะผ่านไป
G#7 
นานเท่าไหร่
 
  ให้
C#m 
เธอรู้ไว้ 
 
ไม่
F# 
เคยสนใคร
B 
  ถึงแม้เวลาจะผ่านไป
G#7 
นานเท่าไหร่
 
  ให้
C#m 
เธอรู้ไว้ 
 
ไม่
F# 
เคยสนใคร
B 
  ถึงแม้เวลาจะผ่านไป
G#7 
นานเท่าไหร่
 
  ให้
C#m 
เธอรู้ไว้ 
 
ไม่
F# 
เคยสนใคร..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เรา


แม้เวลา..จะผ่านไปสักเพียงไหน
เธอยังคงจะมีจิตใจที่สวยงาม
หันไปมอง ก็มีแต่ความอ่อนหวาน..
ให้กันเรื่อยมา

ในบางวัน ที่เราเริ่มอ่อนล้า
เธอเข้ามา จับมือฉันก้าวไป
เพียงลืมตา จะเห็นว่าใครคอยห่วงใย
ไม่ไปไหนไกล

อยาก..
ขอบคุณเหลือเกิน ที่ได้เจอ
ได้พบและผูกพัน
เธอ.. คนที่สำคัญ
ทุกๆวัน.. ของฉันจะมีเพียงเธอ

( ดนตรี )

แม้ว่าเรา..จะห่างไกลสักเพียงไหน
ให้เธอรู้ไว้ ไม่เคยจะสนใคร
ฉันว่าคง..ไม่มีใครที่เข้าใจ
อย่างเธอเข้าใจ

ในบางวัน ที่เราเริ่มอ่อนล้า
เธอเข้ามา จับมือฉันก้าวไป
เพียงลืมตา จะเห็นว่าใครคอยห่วงใย
ไม่ไปไหนไกล

อยาก..
ขอบคุณเหลือเกิน ที่ได้เจอ
ได้พบและผูกพัน
เธอ.. คนที่สำคัญ
ทุกๆวัน.. ของฉันจะมีเพียงเธอ

อยาก..ขอบคุณเหลือเกินที่ได้เจอ
ได้พบและผูกพัน
เธอ..คนที่สำคัญ
ทุกๆวัน..ของฉันจะมีเพียงเธอ

ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่
ให้เธอรู้ไว้ ไม่เคยสนใคร
ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่
ให้อเธรู้ไว้ ไม่เคยสนใคร
ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่
ให้อเธรู้ไว้ ไม่เคยสนใคร…

มิวสิควิดีโอ เรา Zweed n’ Roll

เพลง : เรา
ศิลปิน : Zweed n’ Roll
Produced : Zweed n’ Roll, Shane Edwards
Show Booking : 065-440-9098
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend