คอร์ดเพลง อยากมีความหมาย (Empty) – Zweed n’ Roll

  
Text   

คอร์ดเพลง : อยากมีความหมาย (Empty) Zweed n’ Roll

คอร์ดเพลง อยากมีความหมาย (Empty) - Zweed n' Roll

เพลง :

ศิลปิน : Zweed n’ Roll

เนื้อร้อง : Pete-Taifa & Alisa Pien

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | G | Bm | Am | D | ( 2 Times )

G 
  วันนั้นถ้าเธอบัง
Bm 
เอิญ
 
  เดินเข้
Am 
ามา 
 
ความเหนื่อย
D 
ล้านั้นคงหายไป
G 
  และวันนั้นถ้าเธอบัง
Bm 
เอิญ 
 
สบสา
Am 
ยตา
 
  คงจะมี
D 
ค่ามากพอให้หาย
G 
ใจ..
 
  
Bm 
ต่อ.. 
 
 
Am 
ไป.. 
 
 
D 

Am 
  เพราะว่าความเป็
D 
นจริง
 
  ช่างดูโห
G 
ดร้าย
D/F# 
…     เกิ
Em 
นไป 
 
 
D 
C 
  และก็ไม่มีใ
D 
คร
 
  ที่จะฉุ
G 
ดฉัน
D/F# 
…     ขึ้นม
Em 
าใหม่ 
 
 
D 
 
  จาก
Am 
วัน 
 
เวลาเหล่า
D 
นั้น

INSTRU | G | Bm | Am | D | ( 2 Times )

G 
  ทุกๆ 
 
วัน
Bm 
ที่มี 
 
ยังต้อง
Am 
ทน
 
  กับความสับ
D 
สนในใจ 
 
เหมือ
Em 
นเคย
 
  ไม่รู้ว่านานเท่า
G 
ไร 
 
ที่ต้องเ
C 
จอ
 
  กับความอ้าง
Cm 
ว้างที่ดู
 
  ไม่
G 
มี.. 
 
 
Bm 
ทาง.. 
 
ออ
Am 
กไป.. 
 
 
D 

Am 
  ฝันร้ายยังคง
D 
มีจริง
 
  ยังคอยหลอ
G 
กหลอน
D/F# 
…     และบั่
Em 
นทอน 
 
 
D 
C 
  ฉันหวังแค่เพียงมีใ
D 
คร
 
  ที่คอยกอ
G 
ดฉัน
D/F# 
…     เมื่อตอ
Em 
นตื่น 
 
 
D 
 
  จาก
Am 
คืน.. 
 
ที่ปวดร้
D 
าว..

 
อยากมีความห
G 
มาย
Bm 
 
Am 
 
D 

 
อยากมีความห
G 
มาย 
 
(อยากมีความห
Bm 
มาย)
 
อยากมีความห
Am 
มาย 
 
(อยากมีความห
D 
มาย)

 
อยากมีความห
G 
มาย 
 
(อยากมีความห
Bm 
มาย)
 
อยากมีความห
Am 
มาย 
 
(อยากมีความห
D 
มาย)

 
อยากมีความห
G 
มาย 
 
(อยากมีความห
Bm 
มาย)
 
อยากมีความห
Am 
มาย 
 
(อยากมีความห
D 
มาย)

 
อยากมีความห
G 
มาย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยากมีความหมาย (Empty)


วันนั้นถ้าเธอบังเอิญ เดินเข้ามา
ความเหนื่อยล้า นั้นคงหายไป

และวันนั้นถ้าเธอบังเอิญ สบสายตา
คงจะมีค่ามากพอให้หายใจ ต่อ ไป

เพราะว่าความเป็นจริง ช่างดูโหดร้าย เกินไป
และก็ไม่มีใคร ที่จะฉุดฉันขึ้นมาใหม่
จากวัน เวลาเหล่านั้น

ทุกๆ วันที่มี ยังต้องทน
กับความสับสนในใจเหมือนเคย
ไม่รู้ว่านานเท่าไร ที่ต้องเจอ
กับความอ้างว้างที่ดู ไม่มี ทาง ออกไป

ฝันร้ายยังคงมีจริง
ยังคอยหลอกหลอน และบั่นทอน
ฉันหวังแค่เพียงมีใคร
ที่คอยกอดฉันเมื่อตอนตื่น
จากคืน ที่ปวดร้าว

อยากมีความหมาย
อยากมีความหมาย (อยากมีความหมาย)
อยากมีความหมาย (อยากมีความหมาย)
อยากมีความหมาย (อยากมีความหมาย)
อยากมีความหมาย (อยากมีความหมาย)
อยากมีความหมาย (อยากมีความหมาย)
อยากมีความหมาย (อยากมีความหมาย)
อยากมีความหมาย

มิวสิควิดีโอ อยากมีความหมาย (Empty) Zweed n’ Roll

เพลง อยากมีความหมาย (Empty)
ศิลปิน : Zweed n’ Roll
SHOW BOOKING : 065-4409098
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend