คอร์ดเพลง หมาก็ทำเป็น บอย วรา

  
Text   
คอร์ดเพลง หมาก็ทำเป็น ศิลปิน บอย วรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Fm Gm Ab Bb Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Cm Ab | Eb Bb |
INTRO | Cm Ab | Eb Bb |
INTRO | Cm Ab | Eb Bb |

Cm 
เดี่ยวพูดถึงคนโน้น 
 
 
Ab 
เดี่ยวก็ชมคนนั้น
 
รู้ไ
Eb 
หม 
 
เธอทำให้
Bb 
ฉันดูแย่
Cm 
เดี่ยวทักหาคนโน้น 
 
 
Ab 
เดี่ยวโทรหาคนนั้น
 
ทั้งที่
Eb 
ฉัน 
 
ก็อยู่แ
Bb 
ค่ๆ

 
บ่าว
Cm 
นั้นก็น่าคบ 
 
บ่าว
Ab 
นี้ก็น่ารัก
 
หว่างนี้ไม่
Eb 
พัก 
 
เห็นหัวกันเ
Bb 
ลย
 
ไอ้
Cm 
เราไม่อยากทะเลาะ 
 
ถึงเ
Ab 
ลือกที่จะเฉย
 
แต่ก็ไม่
Eb 
พ้น จะหา ว่าเรา
Bb 
โบ๋

 
ที่
Fm 
รัก..ฉันจะ
Gm 
เอายังไงกับเ
Ab 
ธอ
 
จะ
Fm 
ทิ่มให้ตาย 
 
หรือจะ
Gm 
ฉัดให้หาย 
 
เบล่อ
 
หรือว่าจะร้
Ab 
ายแข่งกับเธอ
 
ให้มันได้
Bb 
รู้ได้หวางไปที

 
ว่ามึงทำ
Eb 
ได้ 
 
กูกะทำ
Bb 
ได้
 
ถ้ามึงอยากเห็นกู
Cm 
ร้าย 
 
จัดให้ถ้ามึงต้องก
Ab 
าร
 
มึงมี
Eb 
ได้ 
 
กูจะมีให้มากกว่า
Bb 
นั้น
 
ไม่เก่งแต่ปากก็แล้ว
Cm 
กัน 
 
รับรองว่าแสบเข้า
Ab 
ถึงใจ
 
แล้วว่าลองแลห
Eb 
ม้าย 
 
ก็ไม่เห็นว่ามันจะยากอะ
Bb 
ไร
 
ก็อิแค่หลา
Cm 
ยใจ 
 
มันง่ายถ้าคิดจะ
Ab 
ทำ
 
ไอ้เ
Bb 
รื่องชั่วๆ เรื่องพรรค์นั้น หมาก็ทำเป็น..

INSTRU | Cm Ab | Eb Bb |
INSTRU | Cm Ab | Eb Bb |

 
บ่าว
Cm 
นั้นก็น่าคบ 
 
บ่าว
Ab 
นี้ก็น่ารัก
 
หว่างนี้ไม่
Eb 
พัก 
 
เห็นหัวกันเ
Bb 
ลย
 
บ่าว
Cm 
นั้นก็น่าซบ 
 
บ่าว
Ab 
นี่ก็น่านัก
 
ที่
Eb 
รัก 
 
สั่นใส่เชีย
Bb 
วนะเธอ

 
ที่
Fm 
รัก..ฉันจะ
Gm 
เอายังไงกับเ
Ab 
ธอ
 
จะ
Fm 
ทิ่มให้ตาย 
 
หรือจะ
Gm 
ฉัดให้หาย 
 
เบล่อ
 
หรือว่าจะร้
Ab 
ายแข่งกับเธอ
 
ให้มันได้
Bb 
รู้ได้หวางไปที

 
ว่ามึงทำ
Eb 
ได้ 
 
กูกะทำ
Bb 
ได้
 
ถ้ามึงอยากเห็นกู
Cm 
ร้าย 
 
จัดให้ถ้ามึงต้องก
Ab 
าร
 
มึงมี
Eb 
ได้ 
 
กูจะมีให้มากกว่า
Bb 
นั้น
 
ไม่เก่งแต่ปากก็แล้ว
Cm 
กัน 
 
รับรองว่าแสบเข้า
Ab 
ถึงใจ
 
แล้วว่าลองแลห
Eb 
ม้าย 
 
ก็ไม่เห็นว่ามันจะยากอะ
Bb 
ไร
 
ก็อิแค่หลา
Cm 
ยใจ 
 
มันง่ายถ้าคิดจะ
Ab 
ทำ
 
ไอ้เ
Bb 
รื่องชั่วๆ เรื่องพรรค์นั้น หมาก็ทำเป็น..

INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |
INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |

 
ที่
Fm 
รัก..ฉันจะ
Gm 
เอายังไงกับเ
Ab 
ธอ
 
จะ
Fm 
ทิ่มให้ตาย 
 
หรือจะ
Gm 
ฉัดให้หาย 
 
เบล่อ
 
หรือว่าจะร้
Ab 
ายแข่งกับเธอ
 
ให้มันได้
Bb 
รู้ได้หวางไปที 
 
 
B 

 
ว่ามึงทำ
E 
ได้ 
 
กูกะทำ
B 
ได้
 
ถ้ามึงอยากเห็นกู
C#m 
ร้าย 
 
จัดให้ถ้ามึงต้องก
A 
าร
 
มึงมี
E 
ได้ 
 
กูจะมีให้มากกว่า
B 
นั้น
 
ไม่เก่งแต่ปากก็แล้ว
C#m 
กัน 
 
รับรองว่าแสบเข้า
A 
ถึงใจ
 
แล้วว่าลองแลห
E 
ม้าย 
 
ก็ไม่เห็นว่ามันจะยากอะ
B 
ไร
 
ก็อิแค่หลา
C#m 
ยใจ 
 
มันง่ายถ้าคิดจะ
A 
ทำ
 
ไอ้เ
B 
รื่องชั่วๆ เรื่องพรรค์นั้น  
C#m 
หมาก็ทำเป็น..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หมาก็ทำเป็น


เดี่ยวพูดถึงคนโน้น
เดี่ยวก็ชมคนนั้น รู้ไหม เธอทำให้ฉันดูแย่
เดี่ยวทักหาคนโน้น
เดี่ยวโทรหาคนนั้น ทั้งที่ฉัน ก็อยู่แค่ๆ

บ่าวนั้นก็น่าคบ บ่าวนี้ก็น่ารัก
หว่างนี้ไม่พัก เห็นหัวกันเลย
ไอ้เราไม่อยากทะเลาะ ถึงเลือกที่จะเฉย
แต่ก็ไม่พ้น จะหา ว่าเราโบ๋

ที่รัก..ฉันจะเอายังไงกับเธอ
จะทิ่มให้ตาย หรือจะฉัดให้หาย เบล่อ
หรือว่าจะร้ายแข่งกับเธอ ให้มันได้รู้ได้หวางไปที

ว่ามึงทำได้ กูกะทำได้
ถ้ามึงอยากเห็นกูร้าย จัดให้ถ้ามึงต้องการ
มึงมีได้ กูจะมีให้มากกว่านั้น
ไม่เก่งแต่ปากก็แล้วกัน รับรองว่าแสบเข้าถึงใจ
แล้วว่าลองแลหม้าย ก็ไม่เห็นว่ามันจะยากอะไร
ก็อิแค่หลายใจ มันง่ายถ้าคิดจะทำ
ไอ้เรื่องชั่วๆ เรื่องพรรค์นั้น
หมาก็ทำเป็น..

ddd

บ่าวนั้นก็น่าคบ บ่าวนี้ก็น่ารัก
หว่างนี้ไม่พักเห็นหัวกันเลย
บ่าวนั้นก็น่าซบ บ่าวนี่ก็น่านัก
ที่รัก สั่นใส่เชียวนะเธอ

ที่รัก..ฉันจะเอายังไงกับเธอ
จะทิ่มให้ตาย หรือจะฉัดให้หาย เบล่อ
หรือว่าจะร้ายแข่งกับเธอ ให้มันได้รู้ได้หวางไปที

ว่ามึงทำได้ กูกะทำได้
ถ้ามึงอยากเห็นกูร้าย จัดให้ถ้ามึงต้องการ
มึงมีได้ กูจะมีให้มากกว่านั้น
ไม่เก่งแต่ปากก็แล้วกัน รับรองว่าแสบเข้าถึงใจ
แล้วว่าลองแลหม้าย ก็ไม่เห็นว่ามันจะยากอะไร
ก็อิแค่หลายใจ มันง่ายถ้าคิดจะทำ
ไอ้เรื่องชั่วๆ เรื่องพรรค์นั้น
หมาก็ทำเป็น..

( ดนตรี )

ที่รัก..ฉันจะเอายังไงกับเธอ
จะทิ่มให้ตาย หรือจะฉัดให้หาย เบล่อ
หรือว่าจะร้ายแข่งกับเธอ ให้มันได้รู้ได้หวางไปที

ว่ามึงทำได้ กูกะทำได้
ถ้ามึงอยากเห็นกูร้าย จัดให้ถ้ามึงต้องการ
มึงมีได้ กูจะมีให้มากกว่านั้น
ไม่เก่งแต่ปากก็แล้วกัน รับรองว่าแสบเข้าถึงใจ
แล้วว่าลองแลหม้าย ก็ไม่เห็นว่ามันจะยากอะไร
ก็อิแค่หลายใจ มันง่ายถ้าคิดจะทำ
ไอ้เรื่องชั่วๆ เรื่องพรรค์นั้น
หมาก็ทำเป็น..

มิวสิควิดีโอ หมาก็ทำเป็น บอย วรา

เพลง : หมาก็ทำเป็น (คอร์ด)
ศิลปิน : บอย วรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิชัย ไชยราช
เรียบเรียง : A2HOME STUDIO
ติดต่องานศิลปิน : TMG RECORD
คอร์ดเพลง หมาก็ทำเป็น บอย วรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend