คอร์ดเพลง ชอบไปหมด PiXXiE

  
Text   
คอร์ดเพลง ชอบไปหมด (Way Too Cute) ศิลปิน PiXXiE คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em D |
INTRO | C Bm | Am D |

 
เธอ
เคยถามฉัน
D/F# 
ชอบเธอไหม
Em 
 
เธอเคยถามฉัน
ว่าชอบที่อะ
ไร
 
ชอบ
Bm 
ตรงไหน 
 
ทำไมถึ
Am 
งเป็นเธอ

 
เธอ
จะรู้ไหม
D/F# 
เธอน่ารัก
Em 
 
เธอจะรู้ไหม
Dm 
ว่าเธอช่
างพิเศษ 
 
 
 
ชอบ
Bm 
ตรงไหน
 
บอก
Am 
เลยฉันชอบเธอ
ทุกตรง 
 
โว้ว.
.
 
เพลงรักทุก
Bm 
เพลง  
E7 
 
วันนี้มั
Am 
นเพราะกว่าใครตั้งแต่พบเธอ

 
ก็มันชอบ
เธอไปหมด ชอบทุกๆ อย่าง
 
ชอบ
Cm 
เธอมากกว่าใคร
 
ก็มันชอบ
Em 
มาตลอด 
 
เลือกไม่ได้หรอก
 
ฉัน
Dm 
ไม่ขอเพื่อใจ 
 
 
 
สายตา
และท่าทาง
 
ฉันชอบ
Bm 
เธอทุกอย่า
E7 
งรู้ไหม
 
คิด
Am 
ถึงได้เปล่า 
 
นึกถึงได้เปล่า
 
ชอบ
เธอจนหมดใจรู้หรือเปล่า

INSTRU | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
ชอบ
ในทุกครั้ง
D/F# 
ที่เธอยิ้ม 
 
 
Em 
 
ชอบเวลาเธอ
เข้ามาใกล้
 
ฉัน
แทบลืมหายใจ 
 
 
Bm 
 
แม้ต
Am 
อนเธอโกรธ
 
ก็ชอบเธอยิ่ง
กว่าใคร

 
ในวั
นที่เธอ
D/F# 
อ่อนแอ
 
และวัน
Em 
ที่เธอร้องไห้ 
 
 
 
ฉัน
ก็ยังชอบเธอ
Bm 
ที่สุด
 
ไม่ว่
Am 
าเมื่อไหร่ก็ชอบเธอเข้าใจไ
หม
 
เพล
งรักทุก
Bm 
เพลง..  
 
วันนี้มั
Am 
นเพราะกว่าใครตั้งแต่พบเธอ

 
ก็มันชอบ
เธอไปหมด ชอบทุกๆ อย่าง
 
ชอบ
Cm 
เธอมากกว่าใคร
 
ก็มันชอบ
Em 
มาตลอด 
 
เลือกไม่ได้หรอก
 
ฉัน
Dm 
ไม่ขอเพื่อใจ 
 
 
 
สายตา
และท่าทาง
 
ฉันชอบ
Bm 
เธอทุกอย่า
E7 
งรู้ไหม
 
คิด
Am 
ถึงได้เปล่า 
 
นึกถึงได้เปล่า
 
ชอบ
เธอจนหมดใจรู้หรือเปล่า

INSTRU | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
ก็มันชอบ
เธอไปหมด ชอบทุกๆ อย่าง
 
ชอบ
Cm 
เธอมากกว่าใคร
 
ก็มันชอบ
Em 
มาตลอด 
 
เลือกไม่ได้หรอก
 
ฉัน
Dm 
ไม่ขอเพื่อใจ 
 
 
 
สายตา
และท่าทาง 
 
 
Cm 
 
ฉันชอบ
Bm 
เธอทุกอย่า
E7 
งรู้ไหม
 
คิด
Am 
ถึงได้เปล่า 
 
นึกถึงได้เปล่า
 
ชอบ
เธอจนหมดใจรู้หรือเปล่า

INSTRU | G D/F# | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
ชอบ
เธอวันที่เธอ
D/F# 
น่ารัก
 
และฉัน
Em 
ก็ชอบเธอในวันที่ไม่น่
ารัก..   
 
 
 
Bm 

 
ชอบ
Am 
เธอจนหมดใจ 
 
 
 
รู้หรือ
เปล่า..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ชอบไปหมด


เธอเคยถามฉันชอบเธอไหม
เธอเคยถามฉันว่าชอบที่อะไร
ชอบตรงไหน ทำไมถึงเป็นเธอ

เธอจะรู้ไหมเธอน่ารัก
เธอจะรู้ไหมว่าเธอช่างพิเศษ
ชอบตรงไหน
บอกเลยฉันชอบเธอทุกตรง

เพลงรักทุกเพลง
วันนี้มันเพราะกว่าใคร ตั้งแต่พบเธอ

ก็มันชอบเธอไปหมด
ชอบทุกๆ อย่าง ชอบเธอมากกว่าใคร
ก็มันชอบมาตลอด
เลิกไม่ได้หรอก ฉันไม่ขอเผื่อใจ
สายตาและท่าทาง
ฉันชอบเธอทุกอย่างรู้ไหม
คิดถึงได้เปล่า นึกถึงได้เปล่า
ชอบเธอจนหมดใจ รู้รึเปล่า

( ดนตรี )

ชอบในทุกครั้งที่เธอยิ้ม
ชอบเวลาเธอเข้ามาใกล้ ฉันแทบลืมหายใจ
แม้ตอนเธอโกรธ ก็ชอบเธอยิ่งกว่าใคร

ในวันที่เธออ่อนแอ และวันที่เธอร้องไห้
ฉันก็ยังชอบเธอที่สุด
ไม่ว่าเมื่อไรก็ชอบเธอเข้าใจไหม

เพลงรักทุกเพลง
วันนี้มันเพราะกว่าใคร ตั้งแต่พบเธอ

ก็มันชอบเธอไปหมด
ชอบทุกๆ อย่าง ชอบเธอมากกว่าใคร
ก็มันชอบมาตลอด
เลิกไม่ได้หรอก ฉันไม่ขอเผื่อใจ
สายตาและท่าทาง
ฉันชอบเธอทุกอย่างรู้ไหม
คิดถึงได้เปล่า นึกถึงได้เปล่า
ชอบเธอจนหมดใจ รู้รึเปล่า

( ดนตรี )

ก็มันชอบเธอไปหมด
ชอบทุกๆ อย่าง ชอบเธอมากกว่าใคร
ก็มันชอบมาตลอด
เลิกไม่ได้หรอก ฉันไม่ขอเผื่อใจ
สายตาและท่าทาง
ฉันชอบเธอทุกอย่างรู้ไหม
คิดถึงได้เปล่า นึกถึงได้เปล่า
ชอบเธอจนหมดใจ รู้รึเปล่า

มิวสิควิดีโอ ชอบไปหมด PiXXiE

เพลง : ชอบไปหมด (คอร์ด)
ศิลปิน : PiXXiE
Written composed by MUKU
Produced by Wine Neti
IG : pixxie_official
คอร์ดเพลง ชอบไปหมด PiXXiE
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend