คอร์ดเพลง ลองเลิกกันดีไหม PiXXiE

  
Text   
คอร์ดเพลง ลองเลิกกันดีไหม ศิลปิน PiXXiE (Next Chapter) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3

Capo #3
INTRO | C | Em | F | G |

C 
  รู้สึกบ้างไหมว่าเราไม่เ
Em 
หมือนเดิม
 
  ไม่ได้บอกรัก
F 
กันมานานเท่าไหร่ก็ไม่
G 
รู้
C 
  อยู่ๆ 
 
กันไปก็ดูเหมือน
Em 
ยิ่งไกล
 
  จับมือกันไว้แ
F 
น่นเท่าไหร่ 
 
ก็ไม่มีความห
G 
มาย

 
คุยมากี่
Am 
ครั้ง 
 
 
Abdim 
 
ก็ยังไม่
Em 
เห็นทางออก
 
อย่าห
Bb 
ลอกตัวเอง 
 
ว่ามันไม่เป็น
G 
ไร

 
ถ้ารักแ
C 
ล้วมันเจ็บ 
 
งั้น
G/B 
เราลองเลิก
Am 
กันจะดีไ
G 
หม
 
อยู่ไปแ
F 
ล้วก็เหนื่อย 
 
ทุก
Em 
วันมีเพียง
Dm 
คำว่าเสีย
G 
ใจ
 
ถ้ารัก
Am 
แล้วยิ่งเจ็บ 
 
ไม่เ
E/G# 
หลือทางไป 
 
จะ
G 
ฝืนกันทำ
D7/F# 
ไม.. 
 
 
F 
 
เรามาลองเ
Fm 
ลิกกันดู
C 
ดีไหม

C 
  เราผ่านอะไรด้วยกันตั้ง
Em 
มากมาย
 
  มันมีทั้งเรื่องร
F 
าวที่ดีและที่มีความห
G 
มาย
C 
  ไม่อยากให้เราจากกันด้วย
Em 
ไม่ดี
 
  จบเรื่องราวของเ
F 
ราตอนนี้คงดีที่สุดแ
G 
ล้ว

 
คุยมากี่
Am 
ครั้ง 
 
 
Abdim 
 
ก็ยังไม่
Em 
เห็นทางออก
 
อย่าห
Bb 
ลอกตัวเอง 
 
ว่ามันไม่เป็น
G 
ไร

 
ถ้ารักแ
C 
ล้วมันเจ็บ 
 
งั้น
G/B 
เราลองเลิก
Am 
กันจะดีไ
G 
หม
 
อยู่ไปแ
F 
ล้วก็เหนื่อย 
 
ทุก
Em 
วันมีเพียง
Dm 
คำว่าเสีย
G 
ใจ
 
ถ้ารัก
Am 
แล้วยิ่งเจ็บ 
 
ไม่เ
E/G# 
หลือทางไป 
 
จะ
G 
ฝืนกันทำ
D7/F# 
ไม.. 
 
 
F 
 
เรามาลองเ
Fm 
ลิกกันดู
C 
ดีไหม

 
ลองห่างก็
Am 
แล้ว 
 
ลองปรับก็
Em 
แล้ว
 
ลองสักกี่ค
F 
รั้งก็ยังไม่ช่วยอะไ
C 
รเลย
 
ถ้า
Dm 
อยู่กันแบบนี้ 
 
ไม่
Em 
ได้รู้สึกดี
 
ถ้า
F 
งั้นเรามาลองทางเลือกสุดท้
G 
าย

 
ถ้ารักแ
C 
ล้วมันเจ็บ 
 
งั้น
G/B 
เราลองเลิก
Am 
กันจะดีไ
G 
หม
 
อยู่ไปแ
F 
ล้วก็เหนื่อย 
 
ทุก
Em 
วันมีเพียง
Dm 
คำว่าเสีย
G 
ใจ
 
ถ้ารัก
Am 
แล้วยิ่งเจ็บ 
 
ไม่เ
E/G# 
หลือทางไป 
 
จะ
G 
ฝืนกันทำ
D7/F# 
ไม.. 
 
 
F 
 
เรามาลองเ
Fm 
ลิกกันดู
C 
ดีไหม 
 
 
Bb 
 
A 

F 
อยู่กันแบบ
Fm 
นี้ฉันคง..ไม่ไหว.. 
 
 
C 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลองเลิกกันดีไหม


รู้สึกบ้างไหมว่าเราไม่เหมือนเดิม
ไม่ได้บอกรักกันมานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้
อยู่ๆ กันไปก็ดูเหมือนยิ่งไกล
จับมือกันไว้แน่นเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมาย

คุยมากี่ครั้ง ก็ยังไม่เห็นทางออก
อย่าหลอกตัวเอง ว่ามันไม่เป็นไร

ถ้ารักแล้วมันเจ็บ งั้นเราลองเลิกกันจะดีไหม
อยู่ไปแล้วก็เหนื่อย ทุกวันมีเพียงคำว่าเสียใจ
ถ้ารักแล้วยิ่งเจ็บ ไม่เหลือทางไป จะฝืนกันทำไม
เรามาลองเลิกกันดูดีไหม

เราผ่านอะไรด้วยกันตั้งมากมาย
มันมีทั้งเรื่องราวที่ดีและที่มีความหมาย
ไม่อยากให้เราจากกันด้วยไม่ดี
จบเรื่องราวของเราตอนนี้คงดีที่สุดแล้ว

คุยมากี่ครั้ง ก็ยังไม่เห็นทางออก
อย่าหลอกตัวเอง ว่ามันไม่เป็นไร

ถ้ารักแล้วมันเจ็บ งั้นเราลองเลิกกันจะดีไหม
อยู่ไปแล้วก็เหนื่อย ทุกวันมีเพียงคำว่าเสียใจ
ถ้ารักแล้วยิ่งเจ็บ ไม่เหลือทางไป จะฝืนกันทำไม
เรามาลองเลิกกันดูดีไหม

ลองห่างก็แล้ว ลองปรับก็แล้ว
ลองสักกี่ครั้งก็ยังไม่ช่วยอะไรเลย
ถ้าอยู่กันแบบนี้ ไม่ได้รู้สึกดี
ถ้างั้นเรามาลองทางเลือกสุดท้าย

ถ้ารักแล้วมันเจ็บ งั้นเราลองเลิกกันจะดีไหม
อยู่ไปแล้วก็เหนื่อย ทุกวันมีเพียงคำว่าเสียใจ
ถ้ารักแล้วยิ่งเจ็บ ไม่เหลือทางไป จะฝืนกันทำไม
เรามาลองเลิกกันดูดีไหม

อยู่กันแบบนี้ฉันคงไม่ไหว

มิวสิควิดีโอ ลองเลิกกันดีไหม PiXXiE

เพลง : ลองเลิกกันดีไหม (คอร์ด)
ศิลปิน : PiXXiE
เนื้อร้อง/ทำนอง : MUKU, พัด Vorapat
เรียบเรียง : MUKU, พัด Vorapat
IG : pixxie_official
คอร์ดเพลง ลองเลิกกันดีไหม PiXXiE
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend