คอร์ดเพลง เพลงประจำวัน PiXXiE

  
Text   


Capo #3
INTRO | Cmaj7 B7 | Em A7 |
INTRO | Am D | Gmaj7 |

Cmaj7 
  พักบ้างห
B7 
รือยัง 
 
เป็น
Em 
กำลังใจให้
A7 
อยู่นะ
 
  ขอบ
Am7 
คุณที่อยู่ข้
D 
างๆ 
 
มา
Gmaj7 
เสมอ
Cmaj7 
  เหนื่อยไหม
B7 
ทุกวัน 
 
เธอ
Em 
เก่งมากๆ 
 
เลย
A7 
รู้ไหม
 
  ก็
Am 
ฉันภูมิใจทุก
D 
วันที่
Gmaj7 
มีเธอ

 
หากเธอ
Am7 
ล้ม ฉันจะรับ หากเธอ
Bm 
ล้าให้เธอพัก
 
หากเธอ
Cmaj7 
เหงา 
 
ให้เธอม
D 
องมา
Gmaj7 
ที่ฉัน
 
หากเธอ
Am7 
ท้อ ไม่ต้องกลัว  
Bm 
เธอยังมี
E 
ฉัน
 
ที่
Am 
ส่งใจไปให้เ
D7 
ธอ..

 
ให้เพ
Cmaj7 
ลงนี้เป็นเ
B7 
พลงประจำ
Em 
วัน 
 
ให้เธอ
A7 
ฟังทีไร
 
เธอเ
Am7 
หนื่อยเท่าไรก็อ
D 
ยากจะ
Gmaj7 
ให้หาย
 
อยาก
Cmaj7 
ให้รู้ 
 
ว่า
B7 
ฉันอยู่ตรง
Em 
นี้จะเติมพ
A7 
ลังให้เธอ
Am7 
แค่เธอลองเปิด
D 
ฟังมัน
Gmaj7 
ทุกวัน

Cmaj7 
  วันที่
B7 
ใจพัง 
 
วัน
Em 
ที่อะไรไม่
A7 
สดใจ
 
  ไม่
Am7 
มีใครอยู่ข้
D 
างๆ 
 
เลยใ
Gmaj7 
ช่ไหม
Cmaj7 
  ลองเล่าใ
B7 
ห้ฟัง 
 
เรื่อง
Em 
ราวอะไรที่
A7 
แบกไว้
 
  อย่าง
Am 
น้อยมีคนรับ
D 
ฟังก็
Gmaj7 
ยังดี

 
หากเธอ
Am7 
ล้ม ฉันจะรับ หากเธอ
Bm 
ล้าให้เธอพัก
 
หากเธอ
Cmaj7 
เหงา 
 
ให้เธอม
D 
องมา
Gmaj7 
ที่ฉัน
 
หากเธอ
Am7 
ท้อ ไม่ต้องกลัว  
Bm 
เธอยังมี
E 
ฉัน
 
ที่
Am 
ส่งใจไปให้เ
D7 
ธอ..

 
ให้เพ
Cmaj7 
ลงนี้เป็นเ
B7 
พลงประจำ
Em 
วัน 
 
ให้เธอ
A7 
ฟังทีไร
 
เธอเ
Am7 
หนื่อยเท่าไรก็อ
D 
ยากจะ
Gmaj7 
ให้หาย
 
อยาก
Cmaj7 
ให้รู้ 
 
ว่า
B7 
ฉันอยู่ตรง
Em 
นี้จะเติมพ
A7 
ลังให้เธอ
Am 
แค่เธอลองเปิด
D 
ฟังมัน
Gmaj7 
ทุกวัน

INSTRU | Cmaj7 B7 | Em A7 |
INSTRU | Am D | Gmaj7 |
INSTRU | Cmaj7 B7 | Em A7 |
INSTRU | Am D | Gmaj7 |

 
หากเธอ
Am7 
ล้ม ฉันจะรับ หากเธอ
Bm 
ล้า 
 
ให้เธอพัก
 
หากเธอ
Cmaj7 
เหงา 
 
ให้เธอม
D 
องมา
Gmaj7 
ที่ฉัน
 
หากเธอ
Am7 
ท้อ ไม่ต้องกลัว  
Bm 
เธอยังมี
E 
ฉัน
 
ที่
Am 
ส่งใจไปให้เ
D7 
ธอ..

 
ให้เพ
Cmaj7 
ลงนี้เป็นเ
B7 
พลงประจำ
Em 
วัน 
 
ให้เธอ
A7 
ฟังทีไร
 
เธอเ
Am7 
หนื่อยเท่าไรก็อ
D 
ยากจะ
Gmaj7 
ให้หาย
 
อยาก
Cmaj7 
ให้รู้ 
 
ว่า
B7 
ฉันอยู่ตรง
Em 
นี้จะเติมพ
A7 
ลังให้เธอ
Am 
แค่เธอลองเปิด
D 
ฟังมัน
Gmaj7 
ทุกวัน

รัก Pixxel นะ, สู้ๆ นะ, Fighto


พักบ้างหรือยัง เป็นกำลังใจให้อยู่นะ
ขอบคุณที่อยู่ข้างๆ มาเสมอ
เหนื่อยไหมทุกวัน เธอเก่งมากๆ เลยรู้ไหม
ก็ฉันภูมิใจทุกวันที่มีเธอ

หากเธอล้ม ฉันจะรับ หากเธอล้าให้เธอพัก
หากเธอเหงา ให้เธอมองมาที่ฉัน
หากเธอท้อ ไม่ต้องกลัว เธอยังมีฉัน
ที่ส่งใจไปให้เธอ..

ให้เพลงนี้เป็นเพลงประจำวัน ให้เธอฟังทีไร
เธอเหนื่อยเท่าไรก็อยากจะให้หาย
อยากให้รู้ ว่าฉันอยู่ตรงนี้จะเติมพลังให้เธอ
แค่เธอลองเปิดฟังมันทุกวัน

วันที่ใจพัง วันที่อะไรไม่สดใจ
ไม่มีใครอยู่ข้างๆ เลยใช่ไหม
ลองเล่าให้ฟัง เรื่องราวอะไรที่แบกไว้
อย่างน้อยมีคนรับฟังก็ยังดี

หากเธอล้ม ฉันจะรับ หากเธอล้าให้เธอพัก
หากเธอเหงา ให้เธอมองมาที่ฉัน
หากเธอท้อ ไม่ต้องกลัว เธอยังมีฉัน
ที่ส่งใจไปให้เธอ..

ให้เพลงนี้เป็นเพลงประจำวัน ให้เธอฟังทีไร
เธอเหนื่อยเท่าไรก็อยากจะให้หาย
อยากให้รู้ ว่าฉันอยู่ตรงนี้จะเติมพลังให้เธอ
แค่เธอลองเปิดฟังมันทุกวัน

( ดนตรี )

หากเธอล้ม ฉันจะรับ หากเธอล้า ให้เธอพัก
หากเธอเหงา ให้เธอมองมาที่ฉัน
หากเธอท้อ ไม่ต้องกลัว เธอยังมีฉัน
ที่ส่งใจไปให้เธอ..

ให้เพลงนี้เป็นเพลงประจำวัน ให้เธอฟังทีไร
เธอเหนื่อยเท่าไรก็อยากจะให้หาย
อยากให้รู้ ว่าฉันอยู่ตรงนี้จะเติมพลังให้เธอ
แค่เธอลองเปิดฟังมันทุกวัน

รัก Pixxel นะ, สู้ๆ นะ, Fighto

มิวสิควิดีโอ เพลงประจำวัน PiXXiE

เพลง : เพลงประจำวัน (PiXXeL)
ศิลปิน : PiXXiE
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend