คอร์ดเพลง ไม่ได้ก็ไม่เอา PiXXiE

  
Text   


 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงไม่ร
Bm 
อแล้ว 
 
 
Am 
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ฝืนกันต่อไป 
 
 
Em 
อยู่ทำไม.. 
 
 
A7 

D 
  เธอเคยบอกฉันว่าเธอไม่
A/C# 
อยากมีใคร
Bm 
  เธอพูดว่าเป็นแบบนี้มั
Am 
นดีแค่ข้างใ
D 
 
  
G 
ไม่ต้องแปลกใจ 
 
ถ้า
F#m 
เห็นเธอกับใคร
 
  
Em 
เขาก็แค่เพื่อน
A7 
กัน

D 
  ที่พูดออกมาก็เพื่อตัว
A/C# 
เองทั้งนั้น
Bm 
  ก็เพิ่งเข้าใจว่าเธอ just  
Am 
have some f
D 
un
 
  ไม่
G 
รู้สนุกไหม 
 
ไป
F#m 
เล่นที่อื่นไป 
 
 
Em 
ไปไกลๆ

A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงไม่
Bm 
รอแล้ว 
 
 
Am 
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ฝืนกันต่อไป 
 
 
Em 
อยู่ทำไม..
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
พอเสี
Am 
ยที
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ยื้อกันเป็นแบบนี้
Em 
เหนื่อยเต็มที 
 
 
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เอา

INSTRU | D A/C# | Bm |

D 
  เวลาของฉันมีค่ากว่า
A/C# 
จะให้ใคร
Bm 
  ที่ให้เธอไปเพราะคิดว่า
Am 
เธอสำ
D 
คัญ
G 
  แต่พอได้
F#m 
แล้ว 
 
ก็เพิ่งจะเข้าใ
Em 
จว่าไม่คุ้ม
A7 
เลย

D 
  เรื่องที่ผ่านมาก็ให้จบไ
A/C# 
ปแล้วกัน
Bm 
  คนไม่มีใจยังไงก็ไ
Am 
ปสักวัน 
 
 
D 
 
  ไม่
G 
รู้สนุกไหม 
 
ไป
F#m 
เล่นที่อื่นไป 
 
 
Em 
ไปไกลๆ

A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงไม่
Bm 
รอแล้ว 
 
 
Am 
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ฝืนกันต่อไป 
 
 
Em 
อยู่ทำไม..
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
พอเสี
Am 
ยที
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ยื้อกันเป็นแบบนี้
Em 
เหนื่อยเต็มที 
 
 
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เอา

INSTRU | D A/C# | Bm Am |

D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ฝืนกันต่อไป 
 
 
Em 
อยู่ทำไม
A7 
ไม่ได้ก็ไม่เ
D 
อาแล้ว 
 
 
A/C# 
ฉันก็คงต้อง
Bm 
พอเสี
Am 
ยที
D 
ถ้าเธอไม่ใ
G 
ช่ 
 
ก็ไม่ต้อง
F#m 
ยื้อกันเป็นแบบนี้
Em 
เหนื่อยเต็มที 
 
 
A7 
ไม่ได้ก็ไ
D 
ม่เอา..


ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ว ฉันก็คงไม่รอแล้ว
ถ้าเธอไม่ใช่ ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไป อยู่ทำไม..

เธอเคยบอกฉันว่าเธอไม่อยากมีใคร
เธอพูดว่าเป็นแบบนี้มันดีแค่ข้างใน
ไม่ต้องแปลกใจ ถ้าเห็นเธอกับใคร
เขาก็แค่เพื่อนกัน

ที่พูดออกมาก็เพื่อตัวเองทั้งนั้น
ก็เพิ่งเข้าใจว่าเธอ just have some fun
ไม่รู้สนุกไหม ไปเล่นที่อื่นไป ไปไกลๆ

ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ว ฉันก็คงไม่รอแล้ว
ถ้าเธอไม่ใช่ ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไป อยู่ทำไม..
ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ว ฉันก็คงต้องพอเสียที
ถ้าเธอไม่ใช่ ก็ไม่ต้องยื้อกันเป็นแบบนี้
เหนื่อยเต็มที ไม่ได้ก็ไม่เอา

( ดนตรี )

เวลาของฉันมีค่ากว่าจะให้ใคร
ที่ให้เธอไปเพราะคิดว่าเธอสำคัญ
แต่พอได้แล้ว ก็เพิ่งจะเข้าใจว่าไม่คุ้มเลย

เรื่องที่ผ่านมาก็ให้จบไปแล้วกัน
คนไม่มีใจยังไงก็ไปสักวัน
ไม่รู้สนุกไหม ไปเล่นที่อื่นไป ไปไกลๆ

ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ว ฉันก็คงไม่รอแล้ว
ถ้าเธอไม่ใช่ ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไป อยู่ทำไม..
ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ว ฉันก็คงต้องพอเสียที
ถ้าเธอไม่ใช่ ก็ไม่ต้องยื้อกันเป็นแบบนี้
เหนื่อยเต็มที ไม่ได้ก็ไม่เอา

( ดนตรี )

ถ้าเธอไม่ใช่ ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไป อยู่ทำไม
ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ว ฉันก็คงต้องพอเสียที
ถ้าเธอไม่ใช่ ก็ไม่ต้องยื้อกันเป็นแบบนี้
เหนื่อยเต็มที ไม่ได้ก็ไม่เอา..

มิวสิควิดีโอ ไม่ได้ก็ไม่เอา PiXXiE

เพลง : ไม่ได้ก็ไม่เอา (Whatever)
ศิลปิน : PiXXiE
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องาน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend