คอร์ดเพลง จะหมัดจะมวย TaitosmitH

  
Text   
คอร์ดเพลง จะหมัดจะมวย ศิลปิน TaitosmitH (ไททศมิตร) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Dm 
มองหน้ามีปัญหาหรือเปล่าเจ้านาย
Bb 
ไม่พอใจอะไรหรือเปล่า
C 
เห็นนายมองอยู่นานเหลือเ
A 
กิน
 
เลยเดินมาถาม
Dm 
นายตรงๆ

Dm 
หรือว่าเรื่องเมื่อวานที่ผ่านเข้ามา
Bb 
อาจจะทำให้นายเคืองโกรธ
C 
ขอโทษเถอะขอโทษ
 
ได้โป
A 
รดอย่าโกรธเจ้านาย
Dm 
ขออภัย

 
ถ้าหนักเกิน
Bb 
ไป
 
ต้องขออ
C 
ภัยเจ้านายอย่า
Dm 
ถือ
 
ค่อยๆ พูด
Bb 
จา ค่อยๆ หา
C 
รือ ค่อยๆ คุย
Dm 
กัน
 
อย่าใส่อา
Bb 
รมณ์ที่มี 
 
มันไ
C 
ม่เหมาะสม
 
อย่า
Dm 
ทำรุนแรงอย่างนั้น
 
ค่อยๆ คุย
Bb 
กัน ค่อยๆ พูด
C 
กัน
 
ฉันว่าดี
Dm 
กว่า

 
จะหมัดจะ
Dm 
มวยกระบวยจะเหล็ก
 
อยากจะเช็ก แหมเรื่องง่ายๆ
 
 
แต่อย่า
Gm 
เลย 
 
อย่าทำแบบนั้นเจ้านาย
 
ถ้าหากเรายิ่งใ
Bb 
ช้อารมณ์
 
เดี๋ยว
C 
มันยิ่งไปกันใ
Dm 
หญ่

 
เก่งไม่
Dm 
กลัวแต่กลัวไม่เก่ง
 
หากนักเลงต้องคุยกันได้
 
 
บอกมาเ
Bb 
ลยจะเอายังไงเจ้านาย
 
เราต่างก็เป็น
Gm 
ลูกผู้ชาย
 
แหมเ
Am 
รื่องแค่นี้กร
Dm 
ะจอก

Dm 
อย่าเลย 
 
ขอเตือนด้วยความหวังดี
 
ว่าอ
Bb 
ย่าเลยดีกว่า
 
อย่าทำเป็น
C 
ท้า 
 
รู้แล้วว่า
A 
ซ่า 
 
รู้แล้ว
Dm 
เก๋า
Dm 
พอแล้ว 
 
เส้นทางนักเลง
 
ที่เคย
Bb 
ผ่านมาวันเก่า
 
ไม่อยากให้เ
C 
ขา 
 
ต้องมานั่งเศ
Am 
ร้า
 
เพราะตัวเรา
Dm 
เอง

 
ถ้าหนักเกิน
Bb 
ไป
 
ต้องขออ
C 
ภัยเจ้านายอย่า
Dm 
ถือ
 
ค่อยๆ พูด
Bb 
จา ค่อยๆ หา
C 
รือ ค่อยๆ คุย
Dm 
กัน
 
อย่าใส่อา
Bb 
รมณ์ที่มี 
 
มันไ
C 
ม่เหมาะสม
 
อย่า
Dm 
ทำรุนแรงอย่างนั้น
 
ค่อยๆ คุย
Bb 
กัน ค่อยๆ พูด
C 
กัน
 
ฉันว่าดี
Dm 
กว่า

 
จะหมัดจะ
Dm 
มวยกระบวยจะเหล็ก
 
อยากจะเช็ก แหมเรื่องง่ายๆ
 
 
แต่อย่า
Gm 
เลย 
 
อย่าทำแบบนั้นเจ้านาย
 
ถ้าหากเรายิ่งใ
Bb 
ช้อารมณ์
 
เดี๋ยว
C 
มันยิ่งไปกันใ
Dm 
หญ่

 
เก่งไม่
Dm 
กลัวแต่กลัวไม่เก่ง
 
หากนักเลงต้องคุยกันได้
 
 
บอกมาเ
Bb 
ลยจะเอายังไงเจ้านาย
 
เราต่างก็เป็น
Gm 
ลูกผู้ชาย
 
แหมเ
Am 
รื่องแค่นี้กร
Dm 
ะจอก

INSTRU | Dm | Dm | Bb | Bb |
INSTRU | C | C | Dm | Dm |
INSTRU | Dm | Dm | Bb | Bb |
INSTRU | C | C | Dm | Dm |

Bb 
เชื่อพี่เถิดไอ้น้อง
 
อย่าล
F 
องของจะดีกว่า
 
อย่า
Gm 
เลย 
 
อย่าทำเป็น
A 
ท้า
 
เข้าใ
Dm 
จไหม

Bb 
หนทางแห่งนักสู้
 
ผู้ก
F 
ล้าที่แสนยิ่งใหญ่
 
เป็น
Gm 
ลูกผู้ชายเกิดมาต้องมีศักดิ์
A 
ศรี

 
จะหมัดจะ
Dm 
มวยกระบวยจะเหล็ก
 
อยากจะเช็ก แหมเรื่องง่ายๆ
 
 
แต่อย่า
Gm 
เลย 
 
อย่าทำแบบนั้นเจ้านาย
 
ถ้าหากเรายิ่งใ
Bb 
ช้อารมณ์
 
เดี๋ยว
C 
มันยิ่งไปกันใ
Dm 
หญ่

 
เก่งไม่
Dm 
กลัวแต่กลัวไม่เก่ง
 
หากนักเลงต้องคุยกันได้
 
 
บอกมาเ
Bb 
ลยจะเอายังไงเจ้านาย
 
เราต่างก็เป็น
Gm 
ลูกผู้ชาย
 
แหมเ
Am 
รื่องแค่นี้กร
Dm 
ะจอก

 
จะหมัดจะ
Dm 
มวยกระบวยจะเหล็ก
 
อยากจะเช็ก แหมเรื่องง่ายๆ
 
 
แต่อย่า
Gm 
เลย 
 
อย่าทำแบบนั้นเจ้านาย
 
ถ้าหากเรายิ่งใ
Bb 
ช้อารมณ์
 
เดี๋ยว
C 
มันยิ่งไปกันใ
Dm 
หญ่

 
เก่งไม่
Dm 
กลัวแต่กลัวไม่เก่ง
 
หากนักเลงต้องคุยกันได้
 
 
บอกมาเ
Bb 
ลยจะเอายังไงเจ้านาย
 
เราต่างก็เป็น
Gm 
ลูกผู้ชาย
 
แหมเ
Am 
รื่องแค่นี้กร
Dm 
ะจอก

OUTRO | Dm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง จะหมัดจะมวย


มองหน้ามีปัญหาหรือเปล่าเจ้านาย
ไม่พอใจอะไรหรือเปล่า
เห็นนายมองอยู่นานเหลือเกินเลยเดินมาถามนายตรง ๆ

หรือว่าเรื่องเมื่อวานที่ผ่านเข้ามา
อาจจะทำให้นายเคืองโกรธ
ขอโทษเถอะขอโทษ
ได้โปรดอย่าโกรธเจ้านายขออภัย

ถ้าหนักเกินไปต้องขออภัยเจ้านายอย่าถือ
ค่อย ๆ พูดจา ค่อย ๆ หารือ ค่อย ๆ คุยกัน
อย่าใส่อารมณ์ ที่มี มันไม่เหมาะสม
อย่าทำรุนแรงอย่างนั้น
ค่อย ๆ คุยกัน ค่อย ๆ พูดกัน ฉันว่าดีกว่า

จะหมัดจะมวยกระบวยจะเหล็ก
อยากจะเช็ก แหมเรื่องง่าย ๆ
แต่อย่าเลย อย่าทำแบบนั้นเจ้านาย
ถ้าหากเรายิ่งใช้อารมณ์ เดี๋ยวมันยิ่งไปกันใหญ่

เก่งไม่กลัวแต่กลัวไม่เก่ง
หากนักเลงต้องคุยกันได้
บอกมาเลยจะเอายังไงเจ้านาย
เราต่างก็เป็นลูกผู้ชาย แหมเรื่องแค่นี้กระจอก

อย่าเลย ขอเตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าเลยดีกว่า
อย่าทำเป็นท้า รู้แล้วว่าซ่า รู้แล้วเก๋า
พอแล้ว เส้นทางนักเลงที่เคยผ่านมาวันเก่า
ไม่อยากให้เขาต้องมานั่งเศร้า เพราะตัวเราเอง

ถ้าหนักเกินไปต้องขออภัยเจ้านายอย่าถือ
ค่อย ๆ พูดจา ค่อย ๆ หารือ ค่อย ๆ คุยกัน
อย่าใส่อารมณ์ ที่มี มันไม่เหมาะสม
อย่าทำรุนแรงอย่างนั้น
ค่อย ๆ คุยกัน ค่อย ๆ พูดกันฉันว่าดีกว่า

จะหมัดจะมวยกระบวยจะเหล็ก
อยากจะเช็ก แหมเรื่องง่าย ๆ
แต่อย่าเลย อย่าทำแบบนั้นเจ้านาย
ถ้าหากว่ายิ่งใช้อารมณ์ เดี๋ยวมันยิ่งไปกันใหญ่

เก่งไม่กลัวแต่กลัวไม่เก่ง
หากนักเลงต้องคุยกันได้
บอกมาเลยจะเอายังไงเจ้านาย
เราต่างก็เป็นลูกผู้ชาย แหมเรื่องแค่นี้กระจอก

เชื่อพี่เถิดไอ้น้อง อย่าลองของจะดีกว่า
อย่าเลย อย่าทำเป็นท้า เข้าใจไหม
หนทางแห่งนักสู้ผู้กล้าที่แสนยิ่งใหญ่
เป็นลูกผู้ชายเกิดมาต้องมีศักดิ์ศรี

จะหมัดจะมวยกระบวยจะเหล็ก
อยากจะเช็ก แหมเรื่องง่าย ๆ
แต่อย่าเลย อย่าทำแบบนั้นเจ้านาย
ถ้าหากว่ายิ่งใช้อารมณ์ เดี๋ยวมันยิ่งไปกันใหญ่

เก่งไม่กลัวแต่กลัวไม่เก่ง
หากนักเลงต้องคุยกันได้
บอกมาเลยจะเอายังไงเจ้านาย
เราต่างก็เป็นลูกผู้ชาย แหมเรื่องแค่นี้กระจอก

จะหมัดจะมวยกระบวยจะเหล็ก
อยากจะเช็ก แหมเรื่องง่าย ๆ
แต่อย่าเลย อย่าทำแบบนั้นเจ้านาย
ถ้าหากว่ายิ่งใช้อารมณ์ เดี๋ยวมันยิ่งไปกันใหญ่

เก่งไม่กลัวแต่กลัวไม่เก่ง
หากนักเลงต้องคุยกันได้
บอกมาเลยจะเอายังไงเจ้านาย
เราต่างก็เป็นลูกผู้ชาย แหมเรื่องแค่นี้กระจอก

มิวสิควิดีโอ จะหมัดจะมวย TaitosmitH

เพลง : จะหมัดจะมวย (คอร์ด)
ศิลปิน : TaitosmitH
เนื้อร้อง/ทำนอง : อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี
เรียบเรียง : TAITOSMITH
ติดต่องานศิลปิน : 086-669-6099
คอร์ดเพลง จะหมัดจะมวย TaitosmitH
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend