คอร์ดเพลง คืนสิทธิ์ บุ๊ค ศุภกาญจน์

  
Text   
คอร์ดเพลง คืนสิทธิ์ ศิลปิน บุ๊ค ศุภกาญจน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am | F | G | Am |

 
ไม่รักคือไม่
Am 
รัก 
 
มันบังคับกันไม่
Em 
ได้
 
มันละเอียดอ่อนเกิน
F 
ไป 
 
เรื่องของหัวใ
G 
จต้องใช้เ
C 
วลา
 
ขอโทษหากตัว
Am 
ฉัน 
 
ยัดเยียดให้เธอ
Em 
ตลอดมา
 
เลยดูขัดหูขัด
F 
ตา 
 
เกะกะลูกตาเธอไ
G 
ปหน่อย

 
ไม่ต้องมีปากเ
Am 
สียง 
 
เราโตพอจะเข้า
Em 
ใจ
 
ดูเธออึดอัด
F 
ใจ 
 
ที่เราต้องใ
G 
ช้ชีวิตด้ว
C 
ยกัน
 
ผ่านพ้นวันพรุ่
Am 
งนี้ 
 
เธอก็ต้องไปจา
Em 
กฉัน
 
คืนสิทธิ์ให้กันและ
F 
กัน จบกันด้วยความเข้า
G 
ใจ

 
เธอเป็นอิสระแ
C 
ล้ว 
 
ขอให้เธอจงโช
G 
คดี
 
ดันทุรังไปก็ไ
Am 
ม่ดี 
 
ถูกแล้วที่ถอดถอ
Em 
นใจ
 
จาก
F 
นี้ไม่มี 
 
ยัดเยียดความ
Em 
รักให้เธอ 
 
อีกต่อไป
F 
ฉันเข้าใจ 
 
ไม่เป็นไรหรอกเ
G 
ธอ
 
ฉันเคารพสิทธิ์เธออยู่แ
C 
ล้ว  
G 

 
ไม่ต้องมีเงื่อน
Am 
ไข 
 
ซับซ้อนให้มาก
Em 
มาย
 
เมื่อไม่มีความห
F 
มาย 
 
ท้าวความมากไ
G 
ปก็ไร้ประ
C 
โยชน์
 
ไม่ต้องมี
Am 
พันธะ 
 
ผูกมัดอะไรฉัน
Em 
กับเธอ
 
คืนอิสระให้เ
F 
ธอ 
 
ไปเป็นตัวของตัวเ
G 
อง 
 
โอ้..

 
เธอเป็นอิสระแ
C 
ล้ว 
 
ขอให้เธอจงโช
G 
คดี
 
ดันทุรังไปก็ไ
Am 
ม่ดี 
 
ถูกแล้วที่ถอดถอ
Em 
นใจ
 
จาก
F 
นี้ไม่มี 
 
ยัดเยียดความ
Em 
รักให้เธอ 
 
อีกต่อไป
F 
ฉันเข้าใจ 
 
ไม่เป็นไรหรอกเ
G 
ธอ
 
ฉันเคารพสิทธิ์เธออยู่แ
C 
ล้ว  
G 

INSTRU | C | G | Am | Em |
INSTRU | F | Em | F | G |

 
เธอเป็นอิสระแ
C 
ล้ว 
 
ขอให้เธอจงโช
G 
คดี
 
ดันทุรังไปก็ไ
Am 
ม่ดี 
 
ถูกแล้วที่ถอดถอ
Em 
นใจ
 
จาก
F 
นี้ไม่มี 
 
ยัดเยียดความ
Em 
รักให้เธอ 
 
อีกต่อไป
F 
ฉันเข้าใจ 
 
ไม่เป็นไรหรอกเ
G 
ธอ..

 
เธอเป็นอิสระแ
C 
ล้ว 
 
ขอให้เธอจงโช
G 
คดี
 
ดันทุรังไปก็ไ
Am 
ม่ดี 
 
ถูกแล้วที่ถอดถอ
Em 
นใจ
 
จาก
F 
นี้ไม่มี 
 
ยัดเยียดความ
Em 
รักให้เธอ 
 
อีกต่อไป
F 
ฉันเข้าใจ 
 
ไม่เป็นไรหรอกเ
G 
ธอ
 
ฉันเคารพสิทธิ์เธออยู่แล้ว..
 

INSTRU | C | G | Am | F G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คืนสิทธิ์


ไม่รักคือไม่รัก มันบังคับกันไม่ได้
มันละเอียดอ่อนเกินไป เรื่องของหัวใจต้องใช้เวลา
ขอโทษหากตัวฉันยัดเยียดให้เธอตลอดมา
เลยดูขัดหูขัดตา เกะกะลูกตาเธอไปหน่อย

ไม่ต้องมีปากเสียง เราโตพอจะเข้าใจ
ดูเธออึดอัดใจ ที่เราต้องใช้ชีวิตด้วยกัน
ผ่านพ้นวันพรุ่งนี้ เธอก็ต้องไปจากฉัน
คืนสิทธิ์ให้กันและกัน จบกันด้วยความเข้าใจ

เธอเป็นอิสระแล้ว ขอให้เธอจงโชคดี
ดันทุรังไปก็ไม่ดี ถูกแล้วที่ถอดถอนใจ
จากนี้ไม่มี ยัดเยียดความรักให้เธอ อีกต่อไป
ฉันเข้าใจ ไม่เป็นไรหรอกเธอ
ฉันเคารพสิทธิ์เธออยู่แล้ว

ไม่ต้องมีเงื่อนไข ซับซ้อนให้มากมาย
เมื่อไม่มีความหมาย ท้าวความมากไปก็ไร้ประโยชน์
ไม่ต้องมีพันธะ ผูกมัดอะไรฉันกับเธอ
คืนอิสระให้เธอ ไปเป็นตัวของตัวเอง

เธอเป็นอิสระแล้ว ขอให้เธอจงโชคดี
ดันทุรังไปก็ไม่ดี ถูกแล้วที่ถอดถอนใจ
จากนี้ไม่มี ยัดเยียดความรักให้เธออีกต่อไป
ฉันเข้าใจ ไม่เป็นไรหรอกเธอ
ฉันเคารพสิทธิ์เธออยู่แล้ว

( ดนตรี )

เธอเป็นอิสระแล้ว ขอให้เธอจงโชคดี
ดันทุรังไปก็ไม่ดี ถูกแล้วที่ถอดถอนใจ
จากนี้ไม่มี ยัดเยียดความรักให้เธออีกต่อไป
ฉันเข้าใจ ไม่เป็นไรหรอกเธอ..

เธอเป็นอิสระแล้ว ขอให้เธอจงโชคดี
ดันทุรังไปก็ไม่ดี ถูกแล้วที่ถอดถอนใจ
จากนี้ไม่มี ยัดเยียดความรักให้เธออีกต่อไป
ฉันเข้าใจ ไม่เป็นไรหรอกเธอ
ฉันเคารพสิทธิ์เธออยู่แล้ว

มิวสิควิดีโอ คืนสิทธิ์ บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง : คืนสิทธิ์ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน, บุ๊ค ศุภกาญจน์, วงBook
Mixmaster เอ็ม นาโนน
คอร์ดเพลง คืนสิทธิ์ บุ๊ค ศุภกาญจน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend