คอร์ดเพลง อิจฉา MEYOU

  
Text   
คอร์ดเพลง อิจฉา ศิลปิน MEYOU (มิว) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
ที่น้ำตามันไ
A 
หล
 
เพราะรู้
C#m 
สึกตัว
F#m 
สักที 
 
 
E 
 
ว่าเธอไม่ได้
Bm 
รักไม่ได้สนอะไรกับคนอย่าง
E 
ฉัน
 
คนที่เธอ
C#m 
รัก 
 
หมดทั้งใจ
 
คงเป็น
F#m 
เขาคนเดียวเลยใช่ไหม
 
ไม่มีใ
Bm 
คร 
 
มาแทนที่เขาได้เ
E 
ลย

 
เจ็บตรงที่ว่า
Bm 
เธอยังคงเลือกเขา
 
เจ็บตรงที่ว่า
C#m 
เราไม่ได้ไป
F#m 
ต่อ
 
คนสองคนเท่า
Bm 
นั้น
 
คือเธอและเขารักกันไม่ใช่
E 
ฉัน

 
รู้ไหมฉันโคตรอิจ
A 
ฉาที่เธอรัก
C#m 
เขา
 
รู้ไหมฉันโคตรอิจ
F#m 
ฉาที่เธอมีแต่
C#m 
เขา
 
ฉันมันก็แค่
D 
ทำให้เธอคลาย
C#m 
เหงา
 
ทั้งที่รักเธอไม่แ
Bm 
พ้เขา
 
มันอิจ
E 
ฉาที่เขาได้ใจเธอไปครอ
A 
บครอง

INSTRU | D | C#m F#m |
INSTRU | Bm C#m | Dm E |

 
เจ็บตรงที่ว่า
Bm 
เธอยังคงเลือกเขา
 
เจ็บตรงที่ว่า
C#m 
เราไม่ได้ไป
F#m 
ต่อ
 
คนสองคนเท่า
Bm 
นั้น
 
คือเธอและเขารักกันไม่ใช่
E 
ฉัน

 
รู้ไหมฉันโคตรอิจ
A 
ฉาที่เธอรัก
C#m 
เขา
 
รู้ไหมฉันโคตรอิจ
F#m 
ฉาที่เธอมีแต่
C#m 
เขา
 
ฉันมันก็แค่
D 
ทำให้เธอคลาย
C#m 
เหงา
 
ทั้งที่รักเธอไม่แ
Bm 
พ้เขา
 
มันอิจ
E 
ฉาที่เขาได้ใจเธอไปครอ
A 
บครอง

 
ต่อให้
Bm 
เธอรักเขาฉันก็รออยู่
 
แม้จะ
C#m 
รู้ว่าเธอมีเ
F#m 
พียงแค่เขา
Bm 
ฮูว์ 
 
 
E 
ฮูว์..

 
รู้ไหมฉันโคตรอิจ
A 
ฉาที่เธอรัก
C#m 
เขา
 
รู้ไหมฉันโคตรอิจ
F#m 
ฉาที่เธอมีแต่
C#m 
เขา
 
ฉันมันก็แค่
D 
ทำให้เธอคลาย
C#m 
เหงา
 
ทั้งที่รักเธอไม่แ
Bm 
พ้เขา
 
มันอิจ
E 
ฉาที่เขาได้ใจเธอไปครอ
A 
บครอง

 
รู้ไหมฉันโคตรอิจ
A 
ฉาที่เธอรัก
C#m 
เขา
 
รู้ไหมฉันโคตรอิจ
F#m 
ฉาที่เธอมีแต่
C#m 
เขา
 
ฉันมันก็แค่
D 
ทำให้เธอคลาย
C#m 
เหงา
 
ทั้งที่รักเธอไม่แ
Bm 
พ้เขา
 
มันอิจ
E 
ฉาที่เขาได้ใจเธอไปครอ
A 
บครอง

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อิจฉา


ที่น้ำตามันไหลเพราะรู้สึกตัวสักที
ว่าเธอไม่ได้รัก ไม่ได้สนอะไรกับคนอย่างฉัน
คนที่เธอรักหมดทั้งใจ
คงเป็นเขาคนเดียวเลยใช่ไหม
ไม่มีใครมาแทนที่เขาได้เลย

เจ็บตรงที่ว่าเธอยังคงเลือกเขา
เจ็บตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปต่อ
คนสองคนเท่านั้น คือเธอและเขารักกันไม่ใช่ฉัน

รู้มั้ยฉันโคตรอิจฉาที่เธอรักเขา
รู้มั้ยฉันโคตรอิจฉาที่เธอมีแต่เขา
ฉันมันก็แค่ทำให้เธอคลายเหงา
ทั้งที่รักเธอไม่แพ้เขา
มันอิจฉาที่เขาได้ใจเธอไปครอบครอง

( ดนตรี )

เจ็บตรงที่ว่าเธอยังคงเลือกเขา
เจ็บตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปต่อ
คนสองคนเท่านั้น คือเธอและเขารักกันไม่ใช่ฉัน

รู้มั้ยฉันโคตรอิจฉาที่เธอรักเขา
รู้มั้ยฉันโคตรอิจฉาที่เธอมีแต่เขา
ฉันมันก็แค่ทำให้เธอคลายเหงา
ทั้งที่รักเธอไม่แพ้เขา
มันอิจฉาที่เขาได้ใจเธอไปครอบครอง

ต่อให้เธอรักเขา ฉันก็รออยู่
แม้จะรู้ว่าเธอมีเพียงแค่เขา

รู้มั้ยฉันโคตรอิจฉาที่เธอรักเขา
รู้มั้ยฉันโคตรอิจฉาที่เธอมีแต่เขา
ฉันมันก็แค่ทำให้เธอคลายเหงา
ทั้งที่รักเธอไม่แพ้เขา
มันอิจฉาที่เขาได้ใจเธอ

รู้มั้ยฉันโคตรอิจฉาที่เธอรักเขา
รู้มั้ยฉันโคตรอิจฉาที่เธอมีแต่เขา
ฉันมันก็แค่ทำให้เธอคลายเหงา
ทั้งที่รักเธอไม่แพ้เขา
มันอิจฉาที่เขาได้ใจเธอไปครอบครอง

มิวสิควิดีโอ อิจฉา MEYOU

เพลง : อิจฉา (คอร์ด)
ศิลปิน : MEYOU
Written by MEYOU & PURE KANIN
Arranged by : TimeTime
IG : mew
คอร์ดเพลง อิจฉา MEYOU
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend