คอร์ดเพลง สาวเมืองนคร Man’r, Bearing, P.A.P beat band

  
Text   
คอร์ดเพลง สาวเมืองนคร ศิลปิน Man’r, Bearing, P.A.P beat band คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Gm Am | Dm | Bb A | Dm |
INTRO | Gm Am | Dm | Bb A | Dm |

 
สาวเมืองนคร
Gm 
โอ้แม่งามงอน
Am 
ยอดดวง
Dm 
ใจ
 
พบรักครั้งใดต้
Bb 
องแพ้ต้องพ่าย
ในทันที 
 
 
Dm 
 
เพียงอยากจะขอ
Gm 
ให้เธอ
Am 
ให้โปรดฟัง 
 
 
Dm 
 
รบกวนน้องนาง
Bb 
ช่วยมีเวลา
ให้หน่อยนะ
Dm 
เธอ

 
พอมีเวลาบ้างไหม
Gm 
เธอ
 
ในค่ำ
Am 
คืนที่เราทั้งสอง
Dm 
ได้เจอ
 
จะทำให้ความสัมพันธ์เราสอง
Bb 
 
นั้น Perfec
t กว่าใคร  
Dm 

 
ต้องการสิ่งไหน
Gm 
แต่เพียงใจบอกมา
Am 
 
จะเอยคำรัก
Dm 
หรือเพียงคำบอกลา
 
Let it be a frie
Bb 
nd two way the time
 
ไม่ว่ายากแค่ไหน
Dm 
ก็จะพยายาม

 
สาวเมืองนคร
Gm 
โอ้แม่งามงอน
Am 
ยอดดวง
Dm 
ใจ
 
พบรักครั้งใดต้
Bb 
องแพ้ต้องพ่าย
ในทันที 
 
 
Dm 
 
เพียงอยากจะขอ
Gm 
ให้เธอ
Am 
ให้โปรดฟัง
Dm 
 
รบกวนน้องนาง
Bb 
ช่วยมีเวลา
ให้หน่อยนะ
Dm 
เธอ

 
นิ้วมืองาม
Gm 
ๆ 
 
นิ้วนางข้างซ้าย
Am 
มีใครจอง 
 
 
Dm 
 
โถแม่บังอร
Bb 
เจ้าช่างน่ารัก
เกินใคร 
 
 
Dm 
 
อ้าย
Gm 
นี้เป็นคนบ้างไกล
Am 
 
จากถิ่นอีสาน
Dm 
เพียงเข้ามาทักทาย
 
เข้าใจบ่หนอ
Bb 
คำที่อ้ายเว้าไป 
 
 
รักเ
Dm 
ธอ

 
เหมือ
Gm 
นตกหลุม
Am 
รักเธอเข้าแล้ว
Dm 
เต็มๆ
 
แต่ย่านเพียงใจเจ้าเค็ม
Bb 
 
มาหลอกให้ฮัก
แล้วเธอก็ลา 
 
 
Dm 
 
ฟัง
Gm 
ออกไหม
Am 
ที่พี่พูดม
Dm 
 
ถึงตั๋วไม่มีราคา
Bb 
แต่ใจน้องยา
 
นั้นอย่าตีต
Dm 
รวน

 
สาวเมืองนคร
Gm 
โอ้แม่งามงอน
Am 
ยอดดวง
Dm 
ใจ
 
พบรักครั้งใดต้
Bb 
องแพ้ต้องพ่าย
ในทันที 
 
 
Dm 
 
เพียงอยากจะขอ
Gm 
ให้เธอ
Am 
ให้โปรดฟัง 
 
 
Dm 
 
รบกวนน้องนาง
Bb 
ช่วยมีเวลา
ให้หน่อยนะ
Dm 
เธอ

 
เจ้าสิงามชะม้อย
Gm 
ชะม้าย
Am 
จนชายตา 
 
 
Dm 
 
วาจาน่าสนทนา
Bb 
แต่ตัวน้องว่าง
กันหรือ
Dm 
เปล่า
 
ยิ้มเล็กยิ้มน้อย
Gm 
.. 
 
ให้พี่น
Am 
ะกานดา
Dm 
 
ถ้าได้อยู่ร่วมชายคา
Bb 
 
เป็นแฟนน้องนาง
สักหน่อยคง
Dm 
ดี

 
โอ้ยใจเอย
Gm 
หนอใจ 
 
 
Am 
 
รัก
Dm 
ใครก็กลัวเจ็บ
 
เหมือนเธอเลย
Bb 
เหมือนเจอ
อยู่ใน
 
นิยาย
Dm 
ที่ฉันเคยเก็บ
 
ส่งกลิ่นอบอวล
Gm 
เย้ายวน 
 
 
Am 
 
ให้ใจฉันตาย
Dm 
แล้วตายอีก
 
ไม่อยากรบกวน
Bb 
.. หัวใจ  
 
เธอช่วยทบทวน
Dm 
ดูอีกที

 
สาวเมืองนคร
Gm 
โอ้แม่งามงอน
Am 
ยอดดวง
Dm 
ใจ
 
พบรักครั้งใดต้
Bb 
องแพ้ต้องพ่าย
ในทันที 
 
 
Dm 
 
เพียงอยากจะขอ
Gm 
ให้เธอ
Am 
ให้โปรดฟัง
Dm 
 
รบกวนน้องนาง
Bb 
ช่วยมีเวลา
ให้หน่อยนะ
Dm 
เธอ

 
สาวเมืองนคร
Gm 
โอ้แม่งามงอน
Am 
ยอดดวง
Dm 
ใจ
 
พบรักครั้งใดต้
Bb 
องแพ้ต้องพ่าย
ในทันที 
 
 
Dm 
 
เพียงอยากจะขอ
Gm 
ให้เธอ
Am 
ให้โปรดฟัง
Dm 
 
รบกวนน้องนาง
Bb 
ช่วยมีเวลา
ให้หน่อยนะ
Dm 
เธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สาวเมืองนคร


สาวเมืองนครโอ้แม่งามงอนยอดดวงใจ
พบรักครั้งใดต้องแพ้ต้องพ่ายในทันที
เพียงอยากจะขอให้เธอได้โปรดฟัง
รบกวนน้องนางช่วยมีเวลาให้หน่อยน้าเธอ
พอมีเวลาบ้างไหมเธอ ในค่ำคื่นที่เราสองได้เจอ
จะทำให้ความสัมพันธ์เราสองนั้น perfect ใคร
ต้องการสิ่งไหนแค่เพียงใจบอกมา
จะเอ่ยคำรักหรือเพียงคำบอกลา
Don’t be afraid to waste time
ไม่ว่ายากแค่ไหนจะพยายามนะเธอ

สาวเมืองนครโอ้แม่งามงอนยอดดวงใจ
พบรักครั้งใดต้องแพ้ต้องพ่ายในทันที
เพียงอยากจะขอให้เธอได้โปรดฟัง
รบกวนน้องนางช่วยมีเวลาให้หน่อยน้าเธอ

นิ้วมืองามๆนิ้วนางข้างซ้ายมีใครจอง
โถแม่บังอรเธอช่างน่ารักเกินใคร
อ้ายนี่เป็นคนบ้านไกล
จากถิ่นอีสานพี่เข้ามาทักทาย
เข้าใจบ่น้อคำที่อ้ายเว้าไป..รักเธอ

เหมือนตกหลุมรักเธอเข้าแล้วเต็มๆ
แต่ย้านเพียงใจเจ้าเค็มมาหลอกให้ฮักแล้วเธอก็ลา
ฟังออกไหมที่พี่พูดมา ถึงตัวไม่มีราคา
แต่ใจน้องยานั้นอย่าตรีตรวน

สาวเมืองนครโอ้แม่งามงอนยอดดวงใจ
พบรักครั้งใดต้องแพ้ต้องพ่ายในทันที
เพียงอยากจะขอให้เธอได้โปรดฟัง
รบกวนน้องนางช่วยมีเวลาให้หน่อยน้าเธอ

เจ้าช่างงาม ชม้อย ชม้าย จนชายตา
วาจาหน้าสนทนาแต่ตัวน้องว่างกันหรือเปล่า
ยิ้มเล็กยิ้มน้อยให้พี่นะกานดา
ถ้าได้อยู่ร่วมชายคาเป็นแฟนน้องนางสักหน่อยคงดี

โอ้ ใจเอยหนอใจรักใครกลัวเจ็บ
เหมือนเธอเลยเหมือนเจออยู่ในนิยายที่ฉันเก็บ
ส่งกลิ่นอบอวนเย้าย้วนให้ใจฉันตายแล้วตายอีก
ไม่อยากรบกวนหัวใจเธอช่วยรบกวนดูอีกที

สาวเมืองนครโอ้แม่งามงอนยอดดวงใจ
พบรักครั้งใดต้องแพ้ต้องพ่ายในทันที
แค่อยากจะขอให้เธอได้โปรดฟัง
รบกวนน้องนางช่วยมีเวลาให้หน่อยน้าเธอ

สาวเมืองนครโอ้แม่งามงอนยอดดวงใจ
พบรักครั้งใดต้องแพ้ต้องพ่ายในทันที
เพียงอยากจะขอให้เธอได้โปรดฟัง
รบกวนน้องนางช่วยมีเวลาให้หน่อยน้าเธอ

มิวสิควิดีโอ สาวเมืองนคร Man’r, Bearing, P.A.P beat band

เพลง : สาวเมืองนคร (คอร์ด)
Composer : Man’r, Bearing, P.A.P beat band
Arranged : HEO VVK
Mixed & Mastering : HEO VVK
คอร์ดเพลง สาวเมืองนคร Man’r, Bearing, P.A.P beat band
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend