คอร์ดเพลง มาลัย ลีโอ อธิป

  
Text   
คอร์ดเพลง มาลัย ศิลปิน ลีโอ อธิป คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | G | D | G | D |
INTRO | G | G | D | G |

 
เสียงน้
G 
องยังแว่วก้องหู
 
ยอดชู้มาลัยคน
Em 
ยาก
 
สั่งมาหล่ะสัญญาตอนจ
G 
าก
 
เมื่อยามพี่พราก อย่าลืมแ
D 
ฟน

 
จากน้
G 
องมาด้วยแสนรัก
 
จนนัก จึงไกลจอ
Em 
มแก่น
 
จากมาละแสนหวงห่วงแ
G 
ฟน
 
ต้องไกลเนื้อแน่น มาทำง
D 
าน

 
อยู่ไ
G 
กลใจห่วงแต่น้อง
 
ยามหมอง หัวใจฟุ้ง
Em 
ซ่าน
 
จากมาไม่ลืมทางบ้
G 
าน
 
หัวใจคงมั่น ในรักเ
D 
ดียว

 
อยู่ก
G 
รุงมุ่งแต่ทำงาน
 
ฝ่าฟันหาเงินเป็นเ
Em 
กลียว
 
แบกปูนละขนทรายไม่เ
G 
ที่ยว
 
หญิงใดไม่เกี่ยว เที่ยวไม่มี
 

Am 
ไกลละหัวใจรัก
Em 
กัน
G 
นานละถึงนานนับปี
 
คงรักอยู่แค่แฟน
 
 
เนื้อ
Em 
แน่นมาลัยแฟน
G 
พี่
 
ไม่เคยจะเปลี่ยนใจภักดิ์
 
 
รัก
Em 
คงเต็มใจล้นปรี่
 
ก่อนน
G 
อนละหอมภาพทุกที
 
แล้วแขวนไว้
C 
ที่บนหัวน
D 
อน

 
อยู่ห
G 
ลังจงตั้งใจนิด
 
อย่าคิดรักใครเสี
Em 
ยก่อน
 
สวดมนต์ละไหว้พระก่อนน
G 
อน
 
คิดถึงพี่ก่อน อย่ารักใ
D 
คร
 
มีเ
G 
งินจะกลับมารับ
 
จูบทรัพย์รับขวัญ
Em 
มาลัย
 
ส่วนตัวพี่จงเชื่อ
G 
ใจ
 
รักเดียวยิ่งใหญ่มาลัยแฟน
 

INSTRU | G | G | Em | Em | G | G |

 
อยู่ห
G 
ลังจงตั้งใจนิด
 
อย่าคิดรักใครเสี
Em 
ยก่อน
 
สวดมนต์ละไหว้พระก่อนน
G 
อน
 
คิดถึงพี่ก่อน อย่ารักใ
D 
คร
 
มีเ
G 
งินจะกลับมารับ
 
จูบทรัพย์รับขวัญ
Em 
มาลัย
 
ส่วนตัวพี่จงเชื่อ
G 
ใจ
 
รักเดียวยิ่งใหญ่มาลัยแฟน
 

OUTRO | G | G | D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง มาลัย


เสียงน้องยังแว่วก้องหู
ยอดชู้มาลัยคนยาก
สั่งมาหล่ะสัญญาตอนจาก
เมื่อยามพี่พราก อย่าลืมแฟน

จากน้องมาด้วยแสนรัก
จนนัก จึงไกลจอมแก่น
จากมาละแสนหวงห่วงแฟน
ต้องไกลเนื้อแน่น มาทำงาน

อยู่ไกลใจห่วงแต่น้อง
ยามหมอง หัวใจฟุ้งซ่าน
จากมาไม่ลืมทางบ้าน
หัวใจคงมั่น ในรักเดียว

อยู่กรุงมุ่งแต่ทำงาน
ฝ่าฟันหาเงินเป็นเกลียว
แบกปูนละขนทรายไม่เที่ยว
หญิงใดไม่เกี่ยว เที่ยวไม่มี

ไกลละหัวใจรักกัน
นานละถึงนานนับปี
คงรักอยู่แค่แฟน
เนื้อแน่นมาลัยแฟนพี่
ไม่เคยจะเปลี่ยนใจภักดิ์
รักคงเต็มใจล้นปรี่
ก่อนนอนละหอมภาพทุกที
แล้วแขวนไว้ที่บนหัวนอน

อยู่หลังจงตั้งใจนิด
อย่าคิดรักใครเสียก่อน
สวดมนต์ละไหว้พระก่อนนอน
คิดถึงพี่ก่อน อย่ารักใคร
มีเงินจะกลับมารับ
จูบทรัพย์รับขวัญมาลัย
ส่วนตัวพี่จงเชื่อใจ
รักเดียวยิ่งใหญ่มาลัยแฟน

( ดนตรี )

อยู่หลังจงตั้งใจนิด
อย่าคิดรักใครเสียก่อน
สวดมนต์ละไหว้พระก่อนนอน
คิดถึงพี่ก่อน อย่ารักใคร
มีเงินจะกลับมารับ
จูบทรัพย์รับขวัญมาลัย
ส่วนตัวพี่จงเชื่อใจ
รักเดียวยิ่งใหญ่มาลัยแฟน

มิวสิควิดีโอ มาลัย ลีโอ อธิป

เพลง : มาลัย (คอร์ด)
ศิลปิน : ลีโอ อธิป
เนื้อร้อง/ทำนอง : ป.แปลงยาว
เรียบเรียง : อ.ต่อ บุรีรัมย์
#ยุ้งข้าวเรคคอร์ด
คอร์ดเพลง มาลัย ลีโอ อธิป
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend