คอร์ดเพลง ไสว่าบ่มีผัว เบนซ์ ปรีชา

  
Text   
คอร์ดเพลง ไสว่าบ่มีผัว ศิลปิน เบนซ์ ปรีชา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
G 
ไส.. ไสว่าบ่มีผัว แล้วหัวอ้
D 
ายคือแตก
G 
เจ็บ.. 
 
เจ็บไปทั้งใจมาเฮ็ดอ้า
D 
ยคักแท้
 
เจ็บใ
Em 
จก็ยังบ่พอมาเจ็บ
F#m 
โตอีกคักแน่
 
ฮักไผบ่
G 
แท้ซังเกิดมาแท้คนหลาย
A 
ใจ

INSTRU | D | F#m | Bm | A |
INSTRU | G | F#m | Em | A |

 
เด็กน้อยใจร่
D 
านเกิดเมื่อวานกะ
F#m 
มาตั๋ว
 
โอ้ยเจ้าจังแม่ง
Bm 
ซั่วตั๋วได้กระทั่งแม้ผู้เ
A 
ฒ่า
 
ผู้ง
G 
ามเป็นตาหลง 
 
เบิ่งทรงคา
F#m 
รมและคำเว้า
 
มางึด
Em 
เจ้าแท้น้อคำแ
A 
พง

 
ไสเจ้า
D 
ว่ามีผัวบ่มี
F#m 
ผล
 
แล้วที่อ้ายนั้นโ
Bm 
ดนมันคืออ
A 
ะไร
 
ถืก
G 
ตีนจักว่าจักตีน 
 
เถิง
F#m 
ขวดเถิงไม้
 
บ่เห็นใ
Em 
จอ้ายแหน่หน
A 
อนาง

G 
ไส.. ไสว่าบ่มีผัว แล้วหัวอ้
D 
ายคือแตก
G 
เจ็บ.. 
 
เจ็บไปทั้งใจมาเฮ็ดอ้า
D 
ยคักแท้
 
เจ็บใ
Em 
จก็ยังบ่พอมาเจ็บ
F#m 
โตอีกคักแน่
 
ฮักไผบ่
G 
แท้ซังเกิดมาแท้คนหลาย
A 
ใจ

 
มีส
D 
มองไว้กั้นหู
F#m 
ซั่นบ่
 
เป็นหยังคือมา
Bm 
ตั๋ว 
 
มาล่อให้อ้ายนั้นเ
A 
จ็บ
 
แผลในใ
G 
จกะได้บล็อก 
 
แผลข้าง
F#m 
นอกกะได้เย็บ
Em 
เจ็บจนบ่ฮู้สิเจ็บจั่ง
A 
ได๋

G 
ไส.. ไสว่าบ่มีผัว แล้วหัวอ้
D 
ายคือแตก
G 
เจ็บ.. 
 
เจ็บไปทั้งใจมาเฮ็ดอ้า
D 
ยคักแท้
 
เจ็บใ
Em 
จก็ยังบ่พอมาเจ็บ
F#m 
โตอีกคักแน่
 
ฮักไผบ่
G 
แท้ซังเกิดมาแท้คนหลาย
A 
ใจ

INSTRU | D | F#m | Bm | A |
INSTRU | G | F#m | Em | A |

 
มีส
D 
มองไว้กั้นหู
F#m 
ซั่นบ่
 
เป็นหยังคือมา
Bm 
ตั๋ว 
 
มาล่อให้อ้ายนั้นเ
A 
จ็บ
 
แผลในใ
G 
จกะได้บล็อก 
 
แผลข้าง
F#m 
นอกกะได้เย็บ
Em 
เจ็บจนบ่ฮู้สิเจ็บจั่ง
A 
ได๋

G 
ไส.. ไสว่าบ่มีผัว แล้วหัวอ้
D 
ายคือแตก
G 
เจ็บ.. 
 
เจ็บไปทั้งใจมาเฮ็ดอ้า
D 
ยคักแท้
 
เจ็บใ
Em 
จก็ยังบ่พอมาเจ็บ
F#m 
โตอีกคักแน่
 
ฮักไผบ่
G 
แท้ซังเกิดมาแท้คนหลาย
A 
ใจ

OUTRO | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไสว่าบ่มีผัว


ไส.. ไสว่าบ่มีผัว แล้วคือหัวอ้ายคือแตก
เจ็บ.. เจ็บไปทั้งใจมาเฮ็ดอ้ายคักแท้
เจ็บใจก็ยังบ่พอมาเจ็บโตอีกคักแน่
ฮักไผบ่แท้ซังเกิดมาแท้คนหลายใจ

( ดนตรี )

เด็กน้อยใจร่านเกิดเมื่อวานกะมาตั๋ว
โอ้ยเจ้าจังแม่งซั่วตั๋วได้กระทั่งแม้ผู้เฒ่า
ผู้งามเป็นตาหลง เบิ่งทรงคารมและคำเว้า
มางึดเจ้าแท้น้อคำแพง

ไสเจ้าว่ามีผัวบ่มีผล
แล้วที่อ้ายนั้นโดนมันคืออะไร
ถืกตีนจักว่าจักตีน เถิงขวดเถิงไม้
บ่เห็นใจอ้ายแหน่หนอนาง

ไส.. ไสว่าบ่มีผัว แล้วหัวอ้ายคือแตก
เจ็บ.. เจ็บไปทั้งใจมาเฮ็ดอ้ายคักแท้
เจ็บใจก็ยังบ่พอมาเจ็บโตอีกคักแน่
ฮักไผบ่แท้ซังเกิดมาแท้คนหลายใจ

มีสมองไว้กั้นหูซั่นบ่
เป็นหยังคือมาตั๋ว มาล่อให้อ้ายนั้นเจ็บ
แผลในใจกะได้บล็อก แผลข้างนอกกะได้เย็บ
เจ็บจนบ่ฮู้สิเจ็บจั่งได๋

ไส.. ไสว่าบ่มีผัว แล้วหัวอ้ายคือแตก
เจ็บ.. เจ็บไปทั้งใจมาเฮ็ดอ้ายคักแท้
เจ็บใจก็ยังบ่พอมาเจ็บโตอีกคักแน่
ฮักไผบ่แท้ซังเกิดมาแท้คนหลายใจ

( ดนตรี )

มีสมองไว้กั้นหูซั่นบ่
เป็นหยังคือมาตั๋ว มาล่อให้อ้ายนั้นเจ็บ
แผลในใจกะได้บล็อก แผลข้างนอกกะได้เย็บ
เจ็บจนบ่ฮู้สิเจ็บจั่งได๋

ไส.. ไสว่าบ่มีผัว แล้วหัวอ้ายคือแตก
เจ็บ.. เจ็บไปทั้งใจมาเฮ็ดอ้ายคักแท้
เจ็บใจก็ยังบ่พอมาเจ็บโตอีกคักแน่
ฮักไผบ่แท้ซังเกิดมาแท้คนหลายใจ..

มิวสิควิดีโอ ไสว่าบ่มีผัว เบนซ์ ปรีชา

เพลง : ไสว่าบ่มีผัว (คอร์ด)
ศิลปิน : เบนซ์ ปรีชา
เนื้อร้อง/ทำนอง : บิ๊กเสือ ปิยะพงศ์
เรียบเรียง : โด้ กิติภูมิ
ติดต่องานศิลปิน พนมรุ้ง เรคคอร์ด 094-5552646
คอร์ดเพลง ไสว่าบ่มีผัว เบนซ์ ปรีชา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend