คอร์ดเพลง ฮักบ่คืน เบนซ์ ปรีชา

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C G/B | Am G |
INTRO | F Em | Dm G | G |

 
เจ้าบอกว่าเ
C 
ฮาเบิดทางหย่างต่อ
 
เจ้าบอกว่า
G 
พอกันส่ำนี่กะได้
F 
บอกอ้ายแหน่อ้าย
Em 
บ่เข้าใจ
 
หรือเจ้าไ
Dm 
ล่ลืมฮักแล้ว
G 
บ่

 
อ้ายไปเ
C 
ฮ็ดอีหยังผิดใจ
 
เจ้าจังมาไ
G 
ล่ตะคอกด่าทอ
F 
ฮักของอ้าย 
 
มัน
Em 
หลายฮู้บ่
 
ต่อให้ไ
Dm 
ล่ส่ำได๋กะบ่ไ
G 

 
เจ้าบอกว่า
Am 
บุญ 
 
 
G 
มันบ่สม
 
แต่น้ำเ
F 
พี้ยขมๆ 
 
กะ
C 
ยังซดได้
 
หรือมัน
Am 
เป็น 
 
แค่
G 
ข้ออ้างไล่
 
ให้อ้า
F 
ยไป 
 
จากชีวิตของเจ้าสั่น
G 
บ้อ

 
สิให้อ้าย
C 
หนี 
 
หนีไป
G 
ไส
 
คั่นแม่น
Am 
ตายกะยังฮักคื
G 
อเก่า
 
ถึงบุญผ
F 
ลาบ่ส่งฮักบ่โ
Em 
ค้งคืนต่าว
 
สิฮัก
Dm 
เจ้าคือเก่าบ่
G 
คืน

 
บุญผลาบ่
C 
ยู้สู่บ่ไ
G 
หว
 
สิเป็นสิ
Am 
ตายจังได๋กะสิ
G 
บึน
 
ได้
F 
ฮักมันแล้ว 
 
เฮ็ดจังไ
Em 
ด๋กะบ่คืน
 
บ่ไ
Dm 
หวปานได๋สิ
G 
ฝืน 
 
ฮักบ่คืนพระนางน้อง..

INSTRU | C | G | Am | F G |
INSTRU | C | G | Am | F G |

 
เจ้าบอกว่า
Am 
บุญ 
 
 
G 
มันบ่สม
 
แต่น้ำเ
F 
พี้ยขมๆ 
 
กะ
C 
ยังซดได้
 
หรือมัน
Am 
เป็น 
 
แค่
G 
ข้ออ้างไล่
 
ให้อ้า
F 
ยไป 
 
จากชีวิตของเจ้าสั่น
G 
บ้อ

 
สิให้อ้าย
C 
หนี 
 
หนีไป
G 
ไส
 
คั่นแม่น
Am 
ตายกะยังฮักคื
G 
อเก่า
 
ถึงบุญผ
F 
ลาบ่ส่งฮักบ่โ
Em 
ค้งคืนต่าว
 
สิฮัก
Dm 
เจ้าคือเก่าบ่
G 
คืน

 
บุญผลาบ่
C 
ยู้สู่บ่ไ
G 
หว
 
สิเป็นสิ
Am 
ตายจังได๋กะสิ
G 
บึน
 
ได้
F 
ฮักมันแล้ว 
 
เฮ็ดจังไ
Em 
ด๋กะบ่คืน
 
บ่ไ
Dm 
หวปานได๋สิ
G 
ฝืน..

 
สิให้อ้าย
C 
หนี 
 
หนีไป
G 
ไส
 
คั่นแม่น
Am 
ตายกะยังฮักคื
G 
อเก่า
 
ถึงบุญผ
F 
ลาบ่ส่งฮักบ่โ
Em 
ค้งคืนต่าว
 
สิฮัก
Dm 
เจ้าคือเก่าบ่
G 
คืน

 
บุญผลาบ่
C 
ยู้สู่บ่ไ
G 
หว
 
สิเป็นสิ
Am 
ตายจังได๋กะสิ
G 
บึน
 
ได้
F 
ฮักมันแล้ว 
 
เฮ็ดจังไ
Em 
ด๋กะบ่คืน
 
บ่ไ
Dm 
หวปานได๋สิ
G 
ฝืน 
 
ฮักบ่คืนพระนางน้
C 
อง..

 
บ่ไ
F 
หวปานได๋สิ
Fm 
ฝืน 
 
 
G 
 
ฮักบ่คืนพระนา
C 
งน้อง…


เจ้าบอกว่าเฮาเบิดทางหย่างต่อ
เจ้าว่าพอกันส่ำนี่กะได้
บอกอ้ายแหน่อ้ายบ่เข้าใจ
หรือจะไล่ลืมฮักแล้วบ่

อ้ายไปเฮ็ดอีหยังผิดใจ
เจ้าจังมาไล่ตะคอกด่าทอ
ฮักของอ้าย มันหลายฮู้บ่
ต่อให้ไล่ส่ำได๋กะบ่ไป

เจ้าบอกว่าบุญ มันบ่สม
แต่น้ำเพี้ยขมๆ กะยังซดได้
หรือมันเป็น แค่ข้ออ้างไล่
ให้อ้ายไป จากชีวิตของเจ้าสั่นบ้อ

สิให้อ้ายหนี หนีไปไส
คั่นแม่นตายกะยังฮักคือเก่า
ถึงบุญผลาบ่ส่งฮักบ่โค้งคืนต่าว
สิฮักเจ้าคือเก่าบ่คืน

บุญผลาบ่ยู้สู่บ่ไหว สิเป็นสิตายจังได๋กะสิบึน
ได้ฮักมันแล้ว เฮ็ดจังได๋กะบ่คืน
บ่ไหวปานได๋สิฝืน ฮักบ่คืนพระนางน้อง

ดนตรี

เจ้าบอกว่าบุญ มันบ่สม
แต่น้ำเพี้ยขมๆ กะยังซดได้
หรือมันเป็น แค่ข้ออ้างไล่
ให้อ้ายไป จากชีวิตของเจ้าสั่นบ้อ

สิให้อ้ายหนี หนีไปไส
คั่นแม่นตายกะยังฮักคือเก่า
ถึงบุญผลาบ่ส่งฮักบ่โค้งคืนต่าว
สิฮักเจ้าคือเก่าบ่คืน

บุญผลาบ่ยู้สู่บ่ไหว สิเป็นสิตายจังได๋กะสิบึน
ได้ฮักมันแล้ว เฮ็ดจังได๋กะบ่คืน
บ่ไหวปานได๋สิฝืน..

สิให้อ้ายหนี หนีไปไส
คั่นแม่นตายกะยังฮักคือเก่า
ถึงบุญผลาบ่ส่งฮักบ่โค้งคืนต่าว
สิฮักเจ้าคือเก่าบ่คืน

บุญผลาบ่ยู้สู่บ่ไหว สิเป็นสิตายจังได๋กะสิบึน
ได้ฮักมันแล้ว เฮ็ดจังได๋กะบ่คืน
บ่ไหวปานได๋สิฝืน ฮักบ่คืนพระนางน้อง

บ่ไหวปานได๋สิฝืน.. ฮักบ่คืนพระนางน้อง

มิวสิควิดีโอ ฮักบ่คืน เบนซ์ ปรีชา

เพลง : ฮักบ่คืน (คอร์ด)
ศิลปิน : เบนซ์ ปรีชา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบนซ์ ปรีชา
เรียบเรียง : โด้ กิตติภูมิ
ติดต่องานศิลปิน : 098-7589250
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend