คอร์ดเพลง ใจคะลาดหมื่น เบนซ์ ปรีชา

  
Text   


INTRO | Cm | Bb | Cm | Bb |
INTRO | Ab | Bb | Bb |

 
สายลม
Cm 
ต้อง 
 
คล้องสายสนู
Ab 
ว่าว
 
คึดฮอดหน้าผู้
Eb 
สาว 
 
ผู้เจ้าจากไปไ
Bb 
กล
 
ไลลืม
Cm 
แล้วละบ้อแม่สาว
Gm 
คนไค
 
ฟังเสียงลำ
Ab 
ไผ่ 
 
คือจั่งไห้คึดฮอ
Bb 
ดนาง

 
สายลม
Cm 
เลี้ยว 
 
ไปเกี่ยวใจให้ต่าว
Ab 
คืน
 
คนผู้ใจคะลาดห
Eb 
มื่น 
 
ให้หลบมายืนอยู่หม่อง
Bb 
เก่า
 
เพลาลืม
Cm 
ล้อ 
 
สิให้หมุนต่อกะว่าง
Gm 
เปล่า
 
ลืมคำ
Ab 
เว้า 
 
ลืมชู้เก่าแล้วบ่
Bb 
นาง

 
อย่าถิ่มใจอ้ายให้
Eb 
ฮ้าง 
 
อย่าสิจางไปเด้อ
Bb 
ใจ
 
ย้านเจ้าพ้อผู้
Cm 
ใหม่ 
 
แล้วเผลอใจไปอาด
Gm 
หลาด
 
วาดอิหยัง
Ab 
ใว้ 
 
ส่างเจิดไปคือว่าว
Gm 
ขาด
 
คาดสิ
Ab 
ฮัก 
 
เจ้าคงฮู้จักดอกทาง
Bb 
มา

 
อย่าถิ่มใจของอ้ายให้
Eb 
ฮ้างให้หลบมานั่งอยู่หม่อง
Bb 
เก่า
 
คึดพ้อบ่ความ
Cm 
เก่าเรื่องของสองเฮาที่ผ่า
Gm 
นมา
 
ควายบัก
Ab 
ตู้ 
 
มาจอบซอมทางบ่เห็น
Gm 
หน้า
 
ดนแล้ว
Ab 
หนา 
 
ที่เจ้านั้นลากันไ
Bb 
ปไกล

INSTRU | Cm | Gm | Ab | Eb |
INSTRU | Cm | Gm | Ab | Bb | Bb |

 
สายลม
Cm 
เลี้ยว 
 
ไปเกี่ยวใจให้ต่าว
Ab 
คืน
 
คนผู้ใจคะลาดห
Eb 
มื่น 
 
ให้หลบมายืนอยู่หม่อง
Bb 
เก่า
 
เพลาลืม
Cm 
ล้อ 
 
สิให้หมุนต่อกะว่าง
Gm 
เปล่า
 
ลืมคำ
Ab 
เว้า 
 
ลืมชู้เก่าแล้วบ่
Bb 
นาง

 
อย่าถิ่มใจอ้ายให้
Eb 
ฮ้าง 
 
อย่าสิจางไปเด้อ
Bb 
ใจ
 
ย้านเจ้าพ้อผู้
Cm 
ใหม่ 
 
แล้วเผลอใจไปอาด
Gm 
หลาด
 
วาดอิหยัง
Ab 
ใว้ 
 
ส่างเจิดไปคือว่าว
Gm 
ขาด
 
คาดสิ
Ab 
ฮัก 
 
เจ้าคงฮู้จักดอกทาง
Bb 
มา

 
อย่าถิ่มใจของอ้ายให้
Eb 
ฮ้างให้หลบมานั่งอยู่หม่อง
Bb 
เก่า
 
คึดพ้อบ่ความ
Cm 
เก่า 
 
เรื่องของสองเฮาที่ผ่า
Gm 
นมา
 
ควยบัก
Ab 
ตู้ 
 
มาจอบซอมทางบ่เห็น
Gm 
หน้า
 
ดนแล้ว
Ab 
หนา 
 
ที่เจ้านั้นลากันไ
Bb 
ปไกล

 
อย่าถิ่มใจอ้ายให้
Eb 
ฮ้าง 
 
อย่าสิจางไปเด้อ
Bb 
ใจ
 
ย้านเจ้าพ้อผู้
Cm 
ใหม่ 
 
แล้วเผลอใจไปอาด
Gm 
หลาด
 
วาดอิหยัง
Ab 
ใว้ 
 
ส่างเจิดไปคือว่าว
Gm 
ขาด
 
คาดสิ
Ab 
ฮัก 
 
เจ้าคงฮู้จักดอกทาง
Bb 
มา

 
อย่าถิ่มใจของอ้ายให้
Eb 
ฮ้างให้หลบมานั่งอยู่หม่อง
Bb 
เก่า
 
คึดพ้อบ่ความ
Cm 
เก่า 
 
เรื่องของสองเฮาที่ผ่า
Gm 
นมา
 
ควยบัก
Ab 
ตู้ 
 
มาจอบซอมทางบ่เห็น
Gm 
หน้า
 
ดนแล้ว
Ab 
หนา… 
 
ที่เจ้านั่นลาจากอ้า
Bb 
ยไป..

OUTRO | Cm | Bb | Cm | Bb |
OUTRO | Ab | Bb | Bb | Eb |


สายลมต้อง คล้องสายสนูว่าว
คึดฮอดหน้าผู้สาว ผู้เจ้าจากไปไกล
ไลลืมแล้วละบ้อแม่สาวคนไค
ฟังเสียงลำไผ่ คือจั่งไห้คึดฮอดนาง

สายลมเลี้ยว ไปเกี่ยวใจให้ต่าวคืน
คนผู้ใจคะลาดหมื่น ให้หลบมายืนอยู่หม่องเก่า
เพลาลืมล้อ สิให้หมุนต่อกะว่างเปล่า
ลืมคำเว้า ลืมชู้เก่าแล้วบ่นาง

อย่าถิ่มใจอ้ายให้ฮ้าง อย่าสิจางไปเด้อใจ
ย้านเจ้าพ้อผู้ใหม่ แล้วเผลอใจไปอาดหลาด
วาดอิหยังใว้ ส่างเจิดไปคือว่าวขาด
คาดสิฮัก เจ้าคงฮู้จักดอกทางมา

อย่าถิ่มใจของอ้ายให้ฮ้างให้หลบมานั่งอยู่หม่องเก่า
คึดพ้อบ่ความเก่าเรื่องของสองเฮาที่ผ่านมา
ควายบักตู้ มาจอบซอมทางบ่เห็นหน้า
ดนแล้วหนา ที่เจ้านั้นลากันไปไกล

( ดนตรี )

สายลมเลี้ยว ไปเกี่ยวใจให้ต่าวคืน
คนผู้ใจคะลาดหมื่น ให้หลบมายืนอยู่หม่องเก่า
เพลาลืมล้อ สิให้หมุนต่อกะว่างเปล่า
ลืมคำเว้า ลืมชู้เก่าแล้วบ่นาง

อย่าถิ่มใจอ้ายให้ฮ้าง อย่าสิจางไปเด้อใจ
ย้านเจ้าพ้อผู้ใหม่ แล้วเผลอใจไปอาดหลาด
วาดอิหยังใว้ ส่างเจิดไปคือว่าวขาด
คาดสิฮัก เจ้าคงฮู้จักดอกทางมา

อย่าถิ่มใจของอ้ายให้ฮ้างให้หลบมานั่งอยู่หม่องเก่า
คึดพ้อบ่ความเก่า เรื่องของสองเฮาที่ผ่านมา
ควยบักตู้ มาจอบซอมทางบ่เห็นหน้า
ดนแล้วหนา ที่เจ้านั้นลากันไปไกล

อย่าถิ่มใจอ้ายให้ฮ้าง อย่าสิจางไปเด้อใจ
ย้านเจ้าพ้อผู้ใหม่ แล้วเผลอใจไปอาดหลาด
วาดอิหยังใว้ ส่างเจิดไปคือว่าวขาด
คาดสิฮัก เจ้าคงฮู้จักดอกทางมา

อย่าถิ่มใจของอ้ายให้ฮ้างให้หลบมานั่งอยู่หม่องเก่า
คึดพ้อบ่ความเก่า เรื่องของสองเฮาที่ผ่านมา
ควยบักตู้ มาจอบซอมทางบ่เห็นหน้า
ดนแล้วหนา… ที่เจ้านั่นลาจากอ้ายไป..

มิวสิควิดีโอ ใจคะลาดหมื่น เบนซ์ ปรีชา

เพลง : ใจคะลาดหมื่น
ศิลปิน : เบนซ์ ปรีชา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน
เรียบเรียง : JameRock
ติดต่องานศิลปิน : 098-7589250
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend