คอร์ดเพลง สิให้ถ่าอิหยัง เบนซ์ ปรีชา (พนมรุ้ง เรคคอร์ด)

  
Text   


INTRO | Cm | Bb | Cm Bb | Gm |
INTRO | Ab | Gm | Fm Bb | Eb |

 
ไปเ
Eb 
สื่องไว้ไสหนอใจที่น้องว่า
Cm 
เคย..
Bb 
ฮัก
 
มื้อ
Ab 
นี้คือเปลี๋ยนไป
Gm 
คัก 
 
คำว่า
Fm 
ฮักอ้ายหาบ่เ
Bb 
จอ..

 
เฮ็ดเ
Eb 
หี่ยถิ่มไสน้อ
Bb/D 
คำว่าฮักเ
Cm 
สมอ.. 
 
 
Bb 
 
เขี่ยหัว
Ab 
ใจน้องหาละ
Gm 
เด้อ 
 
ยังบ่เ
Fm 
จออิหยังเลยตอ
Bb 
นนี้

 
มีใหม่ละ
Cm 
บ้อ.. 
 
เบิดฮักละ
Gm 
บ้อ..
 
สิถิ่มกันแล้วแ
Fm 
ม่นบ่ 
 
ยังบอกให้
Bb 
รอ 
 
ให้อ้า
Eb 
ยถ่า

 
สิให้ถ่าอิห
Ab 
ยัง 
 
ถ้าเบิดฮักแล้ว
 
สิให้ถ่าเอา
Gm 
หยัง 
 
ถ้าน้องฮักเขาแล้ว
 
ถ่าไ
Fm 
ปกะมีแต่แ
Bb 
นว..เสีย
Eb 
น้ำตา
 
สิให้ถ่าอิห
Ab 
ยัง 
 
ฮู้ว่าบ่กลับมา
 
สิให้ถ่าเอา
Gm 
หยัง.. 
 
ถ่าไปกะ
Cm 
ไร้ค่า
 
คันเบิ่ด
Fm 
ฮัก 
 
กะบอกกัน
Bb 
มา

 
อย่ามาเ
Ab 
ฮ็ดคือยางหัวกัน
Bb 
สา
 
ฮู่แล้วละว่าเ
Eb 
ซา..ฮัก

INSTRU | Cm | Gm | Ab | Bb |
INSTRU | Fm | Gm | Cm Bb | Ab Bb |

 
มีใหม่ละ
Cm 
บ้อ.. 
 
เบิดฮักละ
Gm 
บ้อ..
 
สิถิ่มกันแล้วแ
Fm 
ม่นบ่ 
 
ยังบอกให้
Bb 
รอ 
 
ให้อ้า
Eb 
ยถ่า

 
สิให้ถ่าอิห
Ab 
ยัง 
 
ถ้าเบิดฮักแล้ว
 
สิให้ถ่าเอา
Gm 
หยัง 
 
ถ้าน้องฮักเขาแล้ว
 
ถ่าไ
Fm 
ปกะมีแต่แ
Bb 
นว..เสีย
Eb 
น้ำตา
 
สิให้ถ่าอิห
Ab 
ยัง 
 
ฮู้ว่าบ่กลับมา
 
สิให้ถ่าเอา
Gm 
หยัง.. 
 
ถ่าไปกะ
Cm 
ไร้ค่า
 
คันเบิ่ด
Fm 
ฮัก 
 
กะบอกกัน
Bb 
มา

 
สิให้ถ่าอิห
Ab 
ยัง 
 
ถ้าเบิดฮักแล้ว
 
สิให้ถ่าอิ
Gm 
หยัง 
 
ถ้าน้องฮักเขาแล้ว
 
ถ่าไ
Fm 
ปกะมีแต่แ
Bb 
นว..เสีย
Eb 
น้ำตา
 
สิให้ถ่าอิห
Ab 
ยัง 
 
ฮู้ว่าบ่กลับมา
 
สิให้ถ่าเอา
Gm 
หยัง.. 
 
ถ่าไปกะ
Cm 
ไร้ค่า
 
คันเบิ่ด
Fm 
ฮัก 
 
กะบอกกัน
Bb 
มา

 
อย่ามาเ
Ab 
ฮ็ดคือยางหัวกัน
Bb 
สา
 
ฮู่แล้วละว่าเ
Eb 
ซา..ฮัก

OUTRO | Cm | Bb | Cm Bb | Gm |
OUTRO | Ab | Gm | Fm Bb | Eb |


ไปเสื่องไว้ไสหนอใจที่น้องว่าเคย..ฮัก
มื้อนี้คือเปลี๋ยนไปคัก คำว่าฮักอ้ายหาบ่เจอ..

เฮ็ดเหี่ยถิ่มไสน้อคำว่าฮักเสมอ..
เขี่ยหัวใจน้องหาละเด้อ ยังบ่เจออิหยังเลยตอนนี้

มีใหม่ละบ้อ.. เบิดฮักละบ้อ..
สิถิ่มกันแล้วแม่นบ่ ยังบอกให้รอ ให้อ้ายถ่า

สิให้ถ่าอิหยัง ถ้าเบิดฮักแล้ว
สิให้ถ่าเอาหยัง ถ้าน้องฮักเขาแล้ว
ถ่าไปกะมีแต่แนว..เสียน้ำตา
สิให้ถ่าอิหยัง ฮู้ว่าบ่กลับมา
สิให้ถ่าเอาหยัง.. ถ่าไปกะไร้ค่า
คันเบิ่ดฮัก กะบอกกันมา

อย่ามาเฮ็ดคือยางหัวกันสา
ฮู่แล้วละว่าเซา..ฮัก..

( ดนตรี )

มีใหม่ละบ้อ.. เบิดฮักละบ้อ..
สิถิ่มกันแล้วแม่นบ่ ยังบอกให้รอ ให้อ้ายถ่า

สิให้ถ่าอิหยัง ถ้าเบิดฮักแล้ว
สิให้ถ่าเอาหยัง ถ้าน้องฮักเขาแล้ว
ถ่าไปกะมีแต่แนว..เสียน้ำตา
สิให้ถ่าอิหยัง ฮู้ว่าบ่กลับมา
สิให้ถ่าเอาหยัง.. ถ่าไปกะไร้ค่า
คันเบิ่ดฮัก กะบอกกันมา

สิให้ถ่าอิหยัง ถ้าเบิดฮักแล้ว
สิให้ถ่าเอาหยัง ถ้าน้องฮักเขาแล้ว
ถ่าไปกะมีแต่แนว..เสียน้ำตา
สิให้ถ่าอิหยัง ฮู้ว่าบ่กลับมา
สิให้ถ่าเอาหยัง.. ถ่าไปกะไร้ค่า
คันเบิ่ดฮัก กะบอกกันมา

อย่ามาเฮ็ดคือยางหัวกันสา
ฮู่แล้วละว่าเซา..ฮัก..

มิวสิควิดีโอ สิให้ถ่าอิหยัง เบนซ์ ปรีชา

เพลง : สิให้ถ่าอิหยัง (คอร์ด)
ศิลปิน : เบนซ์ ปรีชา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน
เรียบเรียง : จักกรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 098-7589250

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend